notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Hogyan is kell bejelentkezni az apeh-nál?

hirdetes

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Bacsó Mária menedzser asszisztens
Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat. Ennek meghatározása érdekében az adózót bejelentési kötelezettség terheli.

Az adóhatósághoz való bejelentkezés

Egyéni vállalkozó

Az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató adózó a székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott körzetközponti jegyzőhöz intézett vállalkozói igazolvány iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, amellyel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét. Amennyiben az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatásához cégbírósági bejegyzés szükséges, az adózó a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem benyújtásával kezdeményezi az adószám megállapítását, amellyel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezését.

Vállalkozói adózók

igazolvány, illetve cégbírósági bejegyzés nélkül folytathatnak adóköteles bevételszerű tevékenységet, ennek megkezdése előtt az állami adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon írásban teljesítik bejelentkezési kötelezettségüket. Ha az adózó bejelentkezési kötelezettségét a tevékenység megkezdését követően teljesíti, a bejelentkezés során a tevékenység kezdő időpontját is köteles az állami adóhatósághoz írásban bejelenteni.

A bejelentkezéssel egyidejűleg kezdeményezheti az adózó a közösségi
adószáma megállapítását. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az Európai Unió tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot folytat. Az Európai Közösség más tagállamából történő termékbeszerzés tekintetében különleges adózói kör áfaadózása alapvető szabályait – ideértve az ezzel kapcsolatos bejelentkezést is – önálló tájékoztató füzet tartalmazza.

Adóazonosító jel magánszemélyeknek

Az adóazonosító jellel még nem rendelkező magánszemélyt is terheli bejelentkezési kötelezettség, abban az esetben is, ha vállalkozási tevékenységet nem folytat és nem végez általános forgalmiadó-köteles tevékenységet, ugyanis az adóazonosító jelet az adóhatóság képzi. Javasolható, hogy a jövedelem megszerzése előtt kezdeményezze a magánszemély az adóazonosító jel megképzését és az adókártya kiadását, ugyanis ennek hiányában a kifizető, vagy a munkáltató mindaddig megtagadja a kifizetést, amíg adóazonosító jelét a magánszemély nem közli.

Fontos tudni, hogy a nem magyar állampolgárságú személynek
is a jövedelem megszerzése előtt ajánlatos az adóazonosító jel megképzését kezdeményeznie, mivel 2005. január 1-jétől az útlevélszám nem azonosítja a nem magyar állampolgárságú személyt. A magánszemély az e célra szolgáló nyomtatványon bejelenti természetes azonosító adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét és lakóhelyét), a nem magyar állampolgárságú személy állampolgárságát is. A bejelentést követően adóazonosító jelet állapít meg az adóhatóság, amelyet adóigazolvány kiadásával közöl a magánszeméllyel.

hirdetes

Az adóigazolványt köteles a polgár megőrizni és annak adatait - felhívásra – a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett megismerhetővé tenni az adóhatóság, valamint az adózással kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezett (pl. munkáltató, kifizető) szerv számára. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti kamat kifizetését, jóváírását a kifizető a magánszemélynek adóazonosító jel hiányában is teljesítheti.

Amennyiben a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles jövedelmet, a magánszemély adóazonosító jelének megállapítását a kifizető is kérheti az állami adóhatóságtól a magánszemély természetes azonosító adatainak közlésével. A magánszemély adóazonosító jeléről az adóhatóság a kifizetőt is tájékoztatja.

APEH bejelentkezés, változásbejelentés

Az adóhatósághoz való bejelentkezés (változásbejelentés) történhet írásban, az APEH által rendszeresített és a kereskedelmi forgalomban (nyomtatvány szakboltokban) beszerezhető nyomtatványokon. A bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítő adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bejelentési, változásbejelentési kötelezettségének elektronikus úton is eleget tehet, az adóhatóság honlapján megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével.

Az adószám megszerzése érdekében az adózónak a tevékenysége megkezdése előtt kell eleget tennie bejelentkezési kötelezettségének. A cégbejegyzésre kötelezett adózó, illetve az egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató adózó részére a bejelentkezés napjával állapítja meg az adóhatóság az adószámot.

A vállalkozói igazolványhoz, illetve a cégbejegyzéshez kötött tevékenységet folytató adózó az
okmányirodához, illetőleg a cégbírósághoz nyújtja be azon adatokat tartalmazó bejelentkezési nyomtatványát, amely a vállalkozói igazolvány kiváltásán, a cégbejegyzésen túl az adószám meghatározásához is szükségesek.

Ennek keretében – többek között – az adózónak nyilatkoznia kell, hogy az általános forgalmi adó vonatkozásában alanyi mentességet választ, illetve a tevékenység közérdekű és/vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytat, vagy valamely különleges adómegállapítási módot választ, figyelemmel az általa folytatandó tevékenységre és az áfa tv. szabályaira, továbbá az egyéni vállalkozó arról is köteles nyilatkozni, hogy választja-e az átalányadózást.

hirdetes

Az adózó adatait a cégjegyzékszámmal és az okmányiroda által meghatározott nyilvántartási számmal együtt a cégbíróság, illetve az okmányiroda az állami adóhatósághoz továbbítja számítástechnikai úton az adószám kialakítása végett. Az állami adóhatóság haladéktalanul köteles az adószámot az okmányirodával, illetőleg a cégbírósággal közölni, illetve amennyiben az adószám megállapításának törvényi akadálya van, erről kell értesítenie a cégbíróságot vagy az okmányirodát.

A bejelentkezési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye

A bejelentkezési kötelezettség megsértésének általános következménye a mulasztási bírság kiszabása. Az adóhatóság mulasztási bírságot szab ki:

  • ha az adózó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségének késedelmesen, hibásan, hiányosan vagy valótlan adattartalommal tesz eleget,
  • bejelentkezési kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget, továbbá
  • ha vállalkozói igazolványhoz vagy cégbejegyzéshez kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet bejelentkezési kötelezettség teljesítése nélkül folytat.


A bejelentkezés, változásbejelentés késedelmes, hibás, vagy hiányos teljesítése esetén kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély esetén (ide értve az egyéni vállalkozót is) 200 ezer forintig, más adózónál 500 ezer forintig terjedhet.

A bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság határidő kitűzésével hívja fel teljesítésre az adózót. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő kitűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta.

Amennyiben az adóköteles jövedelmet szerző magánszemély adóazonosító jelét nem tudja közölni a munkáltatóval, illetve a kifizetővel, az a kifizetést megtagadja az adóazonosító jel közléséig. Az adókedvezmény, adómentesség, támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiadását ugyancsak megtagadja az adatszolgáltatásra kötelezett szerv az adóazonosító jel közléséig.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

irányítási rendszer

rendszer politika és célok megfogalmazásához, valamint a célok eléréséhez ... Tovább

elõírás (specifikáció)

dokumentum, amely követelményeket határoz meg MEGJEGYZÉS: Egy... Tovább

Tovább a lexikonra