notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

törvények

hirdetes

103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjról

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A Magyar Köztársasá

1. § A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) szakmai felügyelete alá tartozó területeken kifejtett tevékenysége során a minőségügyben kiemelkedő, példaértékű eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: szervezet) tevékenységének elismerésére Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj (a továbbiakban: Díj) ítélhető oda.

2. § (1) A Díjat a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek pályázat útján, a pályázati felhívásban szereplő részletes és az alábbi általános feltételek együttes fennállása esetén nyerhetik el:

a) a szervezet sikeres termékkörrel rendelkezik és eredményes gazdálkodást folytat, b) a szervezet vezetésének és dolgozóinak a minőség iránti elkötelezettsége példamutató, c) a folyamatos stratégiai jellegű minőségfejlesztés a szervezet működésének meghatározó részét képezi, d) a szervezet általános és szakági minőségbiztosítási rendszer (pl. ISO 9001, ISO 14001, EUREPGAP, HACCP) működtetésével támogatja a folyamatos minőségfejlesztést, e) a szervezet folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek elégedettségének alakulását, f) a szervezet vezetése és dolgozói a gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulás, az összehasonlításon alapuló fejlesztés, valamint a sikeres megoldások elsajátításának elvét. (2) A Díj elnyerésére a Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó valamennyi területen működő szervezet pályázhat.

3. § A pályázati felhívást a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) készíti el és azt - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) általi jóváhagyást követően - a Magyar Közlönyben és a Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

4. § (1) A Bizottságot a Minisztérium érintett főosztályainak és intézményeinek, továbbá az érintett társadalmi szakmai szervezeteknek a képviselői alkotják. A Bizottság teljes létszáma - elnökét és titkárát is beleértve - kilenc fő.

hirdetes

(2) A Bizottság elnökét, titkárát és tagjait a miniszter nevezi ki, a titkársági feladatokat a Minisztérium élelmiszeriparért felelős szervezeti egysége látja el. A bizottsági feladatok ellátásáért tiszteletdíj nem jár. (3) A tagok megbízatása visszavonásig szól. A tagok tisztségükről indokolás nélkül lemondhatnak. A megüresedett helyet 60 napon belül be kell tölteni. (4) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a miniszter hagyja jóvá. (5) A Bizottság ügyrendjének megfelelően ülésezik. Az üléseken a Bizottság elnöke által felkért külső szakértők tanácskozási joggal részt vehetnek. A Bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. § (1) A beérkezett pályázatokat a Bizottság a pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján - szükség esetén helyszíni szakértői ellenőrzésen szerzett információk figyelembevételével - bírálja el. Az eljárás menetét, a pályázati feltételeket, valamint a részletes követelményrendszert a pályázati felhívás tartalmazza. Az elbírálási eljárás végén a Bizottság dönt az adott évben a Díjra javasolt szervezetekről.

hirdetes

(2) A Bizottság a Díj odaítélésére irányuló javaslatát - a Minisztérium humánpolitikáért felelős szervezeti egységén keresztül - a miniszter elé terjeszti. A díj odaítéléséről a miniszter dönt.

(3) A bizottsági javaslatokat a Minisztérium humánpolitikáért felelős szervezeti egysége részére minden év január 15-éig kell átadni.

A díjazott az elismerést igazoló oklevelet és rézből készített, kettős láncon falra függeszthető táblát kap. Az 50 x 40 centiméteres tábla gravírozott szövege tartalmazza a díjazott nevét, a "MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGI MINŐSÉG DÍJ" szöveget, a díj odaítélésének évét és "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERÉTŐL" szöveget.

6. § (1) A díjazott az elismerést igazoló oklevelet és rézből készített, kettős láncon falra függeszthető táblát kap. Az 50 x 40 centiméteres tábla gravírozott szövege tartalmazza a díjazott nevét, a "MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGI MINŐSÉG DÍJ" szöveget, a díj odaítélésének évét és "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERÉTŐL" szöveget.1 

(2) A díjazottak külön megállapodásban rögzített feltételek szerint jogosultak a Díjat jelölő védjegy használatára, amelynek szövege: "Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj [év] díjazott vállalkozás". Az [év] megjelölés a védjegyben változó elemként, a Díj odaítélésének évét jelenti.2 

7. § (1) Minden évben legfeljebb öt Díj kerülhet kiosztásra. A Díjat a miniszter adományozza.

(2) A Díjat a miniszter, illetve személyes megbízottja ünnepélyes keretek között adja át minden év március 15-e alkalmából. (3) A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben, valamint a Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. (4) Ha a díjazott működése a későbbiek során nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített részletes követelményeknek, a Bizottság javaslatára a miniszter a Díjat visszavonhatja. A Díj visszavonásáról hozott intézkedést - annak rövid indokolásával - a Magyar Közlönyben, valamint a Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. (5) Amennyiben a Díj visszavonásra kerül, a díjazott a védjegyet nem használhatja.3 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

megbízhatóság

gyûjtõfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezõk, azaz a... Tovább

nemzetközi marketing

A külföldi piacokon végzett marketingtevékenység, ahol a vállalat differenciált vagy... Tovább

Tovább a lexikonra