notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

AVOP helyzetértékelés - Öntözési beruházások AVOP támogatással

hirdetes

AVOP helyzetértékelés - Öntözési beruházások AVOP támogatással

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

 • ÁttekintésMagyarország Európai Uniós csatlakozása után többféle fejlesztési forrás vált elérhetõvé. Az Európai Unióból érkezõ, pályázatos úton elérhetõ fejlesztési források koordinálására Magyarország - kötelességébõl adódóan – elkészítette az elsõ Nemzeti Fejlesztési Tervet. A készítést hosszas tervezési, programozási idõszak elõzte meg, melynek során felmérték, hol és mely területeken, illetve gazdasági szektorokban lehetne a legtöbb sikeres beruházást létrehozni, úgy, hogy ezek a leghatékonyabban segítsék elõ hazánk fejlõdését, fejlesztését.
 • Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

  Online marketing tanácsadás, honlapkészítés állami támogatás segítségével! Kérje ajánlatunkat itt!

  AVOP helyzetértékelés - Öntözési beruházások AVOP támogatással

  Az elsõ Nemzeti Fejlesztési Tervben öt Operatív Program kapott helyet, és ezeken belül kerültek kiírásra az egyes pályázati felhívások.

  • Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
   / pl. kis-, és középvállalkozások gépbeszerzései, honlap készítés /
  • Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
   / pl. munkaerõ piaci fejlesztések, támogatott képzések, felsõoktatás fejlesztés, kollégiumépítések /
  • Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
   / pl. felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme, közlekedési infrastruktúra fejlesztése /
  • Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)
   / pl. városi területek rehabilitációja, turizmusfejlesztés /
  • Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP)
   / pl. mezõgazdasági gépek beszerzése, fiatal gazdák induló támogatása, gabonatároló építés, öntözésfejlesztés /

  Lássuk az EU csatlakozástól eltelt közel két év alatt hogyan alakultak az Operatív Programok pályázatai, kifizetései:

  Az Operatív Programok aktuális statisztikai adatai (2006. március 2.)

  1. Beérkezett pályázatok

  2. Igényelt támogatás

  3. IH által támogatott

  4. Megítélt támogatás

  7. Kifizetett összeg

  8. Kifizetések száma

  Összesen

  31 298 db

  1 4112 228 664 618 Ft

  13 463 db

  614 336 794 637 Ft

  148 219 066 677 Ft

  5 523 db

  AVOP

  6 403 db

  163 515 443 736 Ft

  3 484 db

  95 791 904 926 Ft

  24 858 580 561 Ft

  1 825 db

  GVOP

  18 286 db

  287 563 502 119 Ft

  8 003 db

  128 185 986 905 Ft

  33 671 507 130 Ft

  2 782 db

  HEFOP

  4 023 db

  365 1018 879 931 Ft

  1 138 db

  161 312 568 768 Ft

  39 552 357 571 Ft

  431 db

  KIOP

  333 db

  257 733 818 152 Ft

  133 db

  109 062 605 061 Ft

  hirdetes

  31 892 941 892 Ft

  72 db

  ROP

  2 253 db

  338 307 020 680 Ft

  705 db

  119 983 728 977 Ft

  18 243 679 522 Ft

  413 db

  AVOP helyzetértékelés

  Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program keretében 2004. május 1. és 2006. december 31. közt 107 milliárd Ft támogatás jut a magyar mezõgazdaságnak. 
  A táblázat adatai szerint az AVOP-ban a mai napig közel 96 Milliárd támogatás megítélésére került sor, ez az összeg már elbírált pályázatokkal le van kötve, e beruházásoknak a megvalósítása, és a hozzájuk kapcsolódó támogatások 2008-ig tarthat. Ez tehát azt jelenti, hogy a nyertes pályázók legfeljebb 2008 végéig végezhetik el a beruházásukat, küldhetik be errõl számláikat a hivatalnak, és kaphatják meg a rá esõ támogatást.

  Az AVOP Irányító hatóságának 2006. február 20-án kiadott közleménye szerint az AVOP „három alapvetõ célkitûzése közül kettõben a hozzájuk kapcsolt pályázatokra rendelkezésre álló három éves (2004-2006.) forrást teljes mértékben (100 %-ban) lekötötték. A Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény által biztosított többletforrás, valamint az Áfa-törvény 2006. január 1-jétõl hatályba lépett módosításával felszabaduló források erejéig történik – pontszám alapján - a várólistán szereplõ pályázatok kötelezettségvállalása.

  A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján megtekinthetõ e várólistás pályázatoknak a listája, több, mint 200 pályázat vár elbírálásra.

  Jelenleg pályázható AVOP - felhívások

  Az AVOP felhívások az eddig eltelt közel két év alatt nem egy alkalommal változtak, kerültek felfüggesztésre, majd újbóli kiírásra. Jelenleg a következõ felhívásokra adhatók be pályázatok:

  • 1.1 Mezõgazdasági beruházások támogatása
  • 1.4 Fiatal gazdálkodók induló támogatása
  • 1.5 Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
  • 3.1 Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése
  • 3.2 Mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése

  A fentebb idézet közlemény alapján azonban a Mezõgazdasági beruházások támogatása, Fiatal gazdálkodók induló támogatása, Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása címû felhívásokra beadott pályázatok nyerési esélye kicsi, hisz a még megmaradt forrásokra több mint 200 pályázat várakozik.

  Ugyanígy a közlemény alapján kicsi az esélyünk a Kimondottam mezõgazdasági és erdészeti célokat szolgáló külterületi utak építése és a Helyi piacok építése, felújítás címû pályázaton indulni, hisz azoknak esetében is kicsi a nyerési esély.

  Ezek alapján lássuk, mely felhívásokban indulhatunk eséllyel:

  3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése

  3.1.1. Agrártevékenységek diverzifikációja
  3.1.2. Minõségi mezõgazdasági termékek marketingje
  3.1.3. Idegenforgalmi tevékenység fejlesztése
  3.1.4. Kézmûipari tevékenység fejlesztése 

  3.2. Mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztése

  3.2.11. Öntözõrendszeri fejlesztésére irányuló kollektív beruházások
  3.2.12. Vízkárelhárítás önkormányzati és/vagy magántulajdonban lévõ létesítményeinek kollektív beruházásai
  3.2.3. Földterület fejlesztés, melioráció

  Öntözési beruházások AVOP támogatással

  Öntözési beruházásunkhoz pontosan társítható az AVOP 3.2.11. Öntözõrendszeri fejlesztésére irányuló kollektív beruházások címû pályázata. Támogatható beruházás a termõföld víz- és energiatakarékos öntözéséhez a vízbeszerzést, tározást (maximum 1 millió m3 kapacitásig), szállítást, szétosztást és kormányzást biztosító új vízi létesítmények létrehozása, meglévõk felújítása, beleértve a stabilan beépített gépek és eszközök szerelési munkáit, villamosenergia-ellátás esetén a szekunder vezetéket és szerelvényeit is.

  hirdetes

  Fontos, hogy csak a gazdaságon kívüli, kollektív beruházások támogathatók, amely az öntözõvíz gazdaságokhoz történõ eljuttatását foglalja magában. Az öntözõvíz gazdaságokon belül történõ kijuttatása a „Mezõgazdasági beruházások támogatása” intézkedés keretén belül támogatott.

  A támogatás mértéke ( a beruházás elszámolható költségeinek %- ában)

  általános esetben 75%,

  • a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. Rendelet alapján vidékfejlesztési szempontból hátrányos helyzetûnek nevezett kistérségben található önkormányzatok esetében a támogatás mértéke a beruházás elszámolható költségeinek 85%-a,

  A támogatás maximális összege projektenként 80 000 000 Ft, a támogatás minimális összege projektenként 500 000 Ft.

  Pályázhatnak:

  • • Mezõgazdasági termelõk mezõgazdasági vízszolgáltató tevékenységet folytató társulásai,
   • Mezõgazdasági vízszolgáltató tevékenységet folytató BÉSZ, a TÉSZ,
   • Mezõgazdasági vízszolgáltatási tevékenységet folytató, az 1995. évi LVII. törvény szerint mûködõ, közcélú vízgazdálkodási mûveket mûködtetõ, bejegyzett vízi társulatok.

  Elszámolható költségek:

  Ingatlan vásárlás költségei a fejlesztés elszámolható költségének maximum 10%-ig,

  • Természetes és épített létesítmények felújításának, átalakításának és újak létesítésének kivitelezési költségei,
  • A projekthez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek, ráfordítások:
  • Az építészek, mérnökök, tanácsadók (sikerdíj nem elszámolható), Megyei Közigazgatási Hivatalokban és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnél regisztrált mûszaki ellenõrök díjai. A vízjogi létesítési, illetve fennmaradási engedélyekhez szükséges dokumentációk elkészítésének költségei, közjegyzõi, közbeszerzési eljárás díja, illetékek, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmak és licencek vásárlása költségeinek összege, amely nem lehet több, mint a projekt – ezen egyéb költségekkel csökkentett – összes elszámolható költségének 12%-a.

  Technológiai gépek, berendezések eszközök beszerzésének költségeiA gépbeszerzés csak akkor jogosult a támogatásra, ha a beruházás eredménye legalább öt évig kollektív tulajdonban marad.

  Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

  Online marketing tanácsadás, honlapkészítés állami támogatás segítségével! Kérje ajánlatunkat itt!

  Forrás:

  Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

  MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

  Ezek is érdekelhetnek

  hirdetes

  Szótár

  vevõ

  szervezet , vagy személy, amely vagy aki kap egy terméket PÉLDÁK:... Tovább

  Barter

  Egy médiatulajdonos reklámidőt vagy hirdetési felületet biztosít más szolgáltatásért,... Tovább

  Tovább a lexikonra