notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása

hirdetes

E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Közép-Magyarországi Operatív Program
E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása
Kódszám:
KMOP-2007-1.2.7

ISO 9001, ISO 14001,ISO17799, ISO 22000 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!


Cél:
A konstrukció fõ célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelõ képességének erõsítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása réven mind a vállalatközi üzleti folyamatokban, mind a vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokban, ennek réven a hazai KKV-szektor versenyképességének növelése.


Kik pályázhatnak:

 • Gazdasági társaságok (csak kettõs könyvvitelt vezetõk);
 • Európai Gazdasági Térség területen székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ gazdasági társaságok fióktelepei;
 • Szövetkezetek;
 • Egyéni vállalkozok (SZJA törvény hatálya alá esõ);
 • Magyarországi székhelyû gazdasági kamarák (a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján) közül:
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara;
 • területi kereskedelmi és iparkamarák.
 • Vállalkozások érdekképviseleti szervezetei

Kritériumok:

1. A szervezet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján mûködõ társadalmi szervezet, kivéve politikai partokat és szakszervezeteket;
2. A szervezet bírósági nyilvántartásba vételére legalább 2 évvel a pályázat benyújtását megelõzõen kerül sor;
3. A szervezet alapszabálya rögzíti, hogy a szervezet vállalkozások érdekképviseletet látja el.

Méret:

A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény alapján mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozások, továbbá a magyarországi székhelyû gazdasági kamarák, és a vállalkozások érdekképviseleti szervezetei esetén, azok pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelõzi legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fõ volt.

Székhely:

Az a pályázó, akinek székhelye nem a Közép-Magyarországi régióban van, csak abban az esetben pályázhat, amennyiben a projekt megvalósítását követõen, a fejlesztés
eredményeként létrejövõ, általa nyújtott valamennyi szolgáltatás (pl.: e-bolton történõ megrendelés esetén), melynek kiszállítása a Közép- Magyarországi régióra kiterjed.

Iparág:

A pályázati kiírásra iparagi megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozok
esetében a vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-at
mezõgazdasági tevékenység (TEAOR szám: 01.11-05.02.) teszi ki.

Csekély összegû támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi
kivételekkel:
 • halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;
 • az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzõ vállalkozások;
 • az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzõ vállalkozások, amennyiben: a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
 • hirdetes
 • vagy az elsõdleges termelõknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportalt mennyiséggel, az érékesítési hálózat kialakításával és mûködtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
 • az import áruk helyett hazai áru használatától függõ támogatás;
 • a szénipar vállalkozásai;
 • teherszállító jármûvek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás területen mûködõ vállalkozások esetében;
 • nehéz helyzetben levõ vállalatok részére (a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1)bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint).


Egyéb kizáró okok

Adminisztratív feltételek:
 • Csõd, vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló vállalkozás
 • Az Európai Bizottságnak valamilyen visszafizetési kötelezettsége van, aki a régebben benyújtott, nyert pályázatának nem tett eleget, azaz az aláírt Támogatási szerzõdésben foglaltaknak nem tett eleget.
 • Aki nem felel meg az államháztartásról szóló XXXVIII. Törvény 15.§-ban elõírt követelményeknek nem felel meg
 • Akinek tevékenysége a környezeti elõírásoknak nem felel meg
 • Aki az elõírt hatósági engedélyekkel nem rendelkezik a Támogatási szerzõdés megkötéséig
 • Akirõl bebizonyosodik, hogy valótlan, hamis adatokat mondott magáról
 • Akinek köztartozása van, és annak rendezését a Támogatási szerzõdés megkötéséig nem rendezi a pályázó
 • Aki nem teszi nyilatkozatot adószámáról, vagy adóazonosítójáról
 • Aki a pénzügyi bizottságnak nem engedélyez a hozzáférést a pénzügyi adatbázisához
 • Aki már részesült ezen pályázati konstrukció támogatásában
 • Aki, vagy amely együttes vagy konzorciális pályázatot nyújtott be.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek:
 • Akinek a saját tõkéje a lezárt utolsó teljes üzleti év beszámolója alapján negatív
 • Akinek a saját tõkéje a törzstõke (alaptõke) jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • Aki nem rendelkezik egy lezárt (365 nap) üzleti évvel
 • Akinek egy foglalkoztatottra esõ nettó árbevétele az utolsó éves beszámoló alapján legalább a 4 millió forintot nem érte el.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereink elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelõ tartalmak(pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerzõdési feltételek) elõállítása, valamint a tranzakciók biztonságát szolgáló informatikai rendszer bevezetése
 • Elektronikus szerzõdéskötési és fizetési módok, elektronikus számlázás kialakítása
 • Online ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélkapcsolat kezelés(CMS) rendszer kialakítása
 • Virtuális bevásárlóközpont kialakítása, vagy hozzá való csatlakozás
 • Az elektronikus úton értékesített árut kiszállító(kiszállíttató) e-boltok, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások beindítása.
 • Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttmûködési képességét biztosító informatikai megoldások bevezetése
 • B2B internet platformok kialakítása és igénybe vétele, elektronikus piacterek kialakítása, ezekhez tartozó informatikai és telekommunikációs rendszerek megtervezése, beszerzése és adaptálása, online szállítói és termékkatalógusok kialakítása.
 • hirdetes
 • Mûködõ vertikális és horizontális piacterek nemzetközi bõvítése

Elszámolható költségek:
 • Hardver eszközök(1db min. 15 000 ft)( elszámolható költség 20%-a, max: 8 millió)
 • Szoftver eszközök ( elszámolható költségek minimum: 45%-át ki kell tennie)
 • Hardver és szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás
 • Tanácsadás
 • Képzés, betanítás
 • Promóciós költségek(elszámolható költségek max:3%-ig, legfeljebb 1 millió forint)
 • Le nem vonható ÁFA

Nem elszámolható költség:

 • Beszerzett mûszaki eszközök, berendezések, szoftverek bekerülési értéke és az igénybe vett szolgáltatások költségei;
 • A pályázó saját maga elõállított eszközök, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás költségei;
 • Informatikai eszközök felújítása, karbantartási költségei
 • Használt eszközök bekerülési értéke
 • Kötelezõ jótálláson felüli garanciális költségek;
 • Olyan eszközök, melyek a pályázónál a pályázat beadása elõtt, ha még tesztelési szinten is, de megtalálható volt
 • Készletek beszerzése
 • Fogyasztási cikkek beszerzése
 • Operatív lízing konstrukcióban beszerzett eszköz és berendezés, ingatlan
 • Apportált eszköz, ingatlan értéke
 • Ingatlan vásárlására, lízingelésére, bontására és saját kivitelezésére fordított összeg
 • Gyártási licenc, gyártási know-how
 • Franchise díj
 • A pályázat elõtti költségek
 • Forráslehetõségek feltérképezése és pályázatírása irányuló tanácsadás díja
 • Adótanácsadás és könyvelés díja
 • Üzletrész és részvénytársaság
 • Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek
 • Bér- és járulékköltségek
 • Mûködési költségek
 • Reprezentációs költségek
 • Utazási- és szállásköltségek
 • Kiszállási díj
 • Levonható ÁFA


Támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a.

Támogatás összege
 • Minimum: 2.000.000 Ft
 • Maximum:16.000.000 Ft


Önrész igazolása:

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevõ igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
 • Számlapénz
 • Bankabetét
 • A pályázó nevére szóló értékpapír
 • Bankhitel
 • Tagi kölcsön, magánkölcsön
 • A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tõkeemelés
 • Zárt végû pénzügyi lízing


A pályázó a saját forrást több lehetõséggel szeretné igazolni, akkor mindegyik igazolásnak ugyan arra a napra kell szólnia.

Beadási határidõ:
2007. augusztus 24-tõl 2007. november 30-ig.

ISO 9001, ISO 14001,ISO17799, ISO 22000 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!


Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

marketing alapstratégia

A vállalat vagy a stratégiai üzleti egységek céljainak kitűzése és azon eszközök hosszabb... Tovább

Rövid Ellátású Láncok

Támogatási rendszer, mely a földrajzilag közeli vállalkozások és termelők együttműködését segíti. Tovább

Tovább a lexikonra