notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1 rész

hirdetes

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 1. rész

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc
egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő
törvényt alkotja

Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény célja

1. § A törvény célja az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes
hatósági felügyeletének megteremtésével
a) a végső fogyasztók egészségének, a fogyasztók és az élelmiszer-vállalkozások érdekeinek védelme, valamint a
biztonságos, illetve a megfelelő minőségű élelmiszer előállításához, továbbá az élelmiszerek nemzetközi
kereskedelméhez szükséges garanciák biztosítása;
b) az élelmiszerláncban a lehetséges kockázati tényezők számának csökkentése érdekében - figyelemmel a
lakosság egészséges és biztonságos élelmiszerrel való ellátására - a helyi, illetve regionális kistermelői élelmiszerelőállítás
és értékesítés elősegítése;
c) az állatok egészségének megőrzése, az emberek egészségét is veszélyeztető, valamint nagy gazdasági kárt
okozó járványos állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének biztosítása, az élő állatok és állati eredetű termékek
nemzetközi kereskedelmének biztosításához szükséges garanciák elérése, továbbá az állatgyógyászati termékek
biztonságos előállításának, kereskedelmének, felhasználásának biztosítása;
d) a növények, növényi termékek megóvása a károsító szervezetektől, valamint a növényvédelemmel kapcsolatos
veszélyek megelőzése, illetve elhárítása az ember és az állat egészségét, a környezet és a természet védelmét
szolgáló intézkedések elsőbbségének biztosításával, valamint a növényvédelemmel összefüggő biztonsági szabályok
betartásával;
e) az emberi fogyasztásra kerülő, valamint az élelmiszerek alapanyagául szolgáló, továbbá a takarmányozásra
szánt növények szennyezésektől mentes termőföldön történő termesztésének elérése;

hirdetes
f) az állatok, közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető, biztonságos és megfelelő minőségű takarmány
felhasználása révén a takarmányfelhasználók érdekeinek, a végső fogyasztók biztonságának védelme, a
környezetvédelmi szempontok érvényre jutásának elősegítése.

A törvény hatálya és alkalmazási köre

2. § (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki (amely) az élelmiszerlánc szereplője.
(2) A törvény alkalmazási köre kiterjed
a) az élelmiszer termelésére, előállítására, szállítására, tárolására és forgalomba hozatalára;
b) a vadon élő növény begyűjtésére, a kifogott hal és az elejtett vad szállítására és felhasználására;
c) az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő termék, csomagolóanyag, eszköz, gép előállítására és forgalomba
hozatalára;
d) az élelmiszer-, takarmány és élőállat-szállító járművekre, azok fertőtlenítésére;
e) az állat tartására, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, egészségi
állapotának vizsgálatára;
f) az engedélyköteles termék, állatgyógyászati termék, külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettség mellett
forgalomba hozható élelmiszer importálására, előállítására, kiszerelésére, forgalomba hozatalára, tárolására,
szállítására, felhasználására, valamint az ezekkel összefüggésben történő szaktanácsadásra;
g) az élő állat, növény, ezek szaporítóanyagának, állati vagy növényi terméknek, takarmánynak az ország
területére történő behozatalára, az ország területéről történő kivitelére, valamint az ország területén - a leszállás

hirdetes
nélküli légi forgalom kivételével - történő átvitelére;
h) a termőföld, erdő- és egyéb növényi vegetáció számára alkalmas terület, vagy olyan dolog (eszköz, berendezés)
birtoklására, használatára, amelyben növény fenntartható, továbbá az ezeken történő növénytermesztésre, növény,
növényi termék hasznosítására (beleértve a legeltetést is), feldolgozására, forgalomba hozatalára, tárolására,
szállítására és felhasználására;
i) a növényi, valamint állati eredetű melléktermék birtoklására, gyűjtésére, tárolására, ártalmatlanítására,
szállítására, kezelésére és forgalomba hozatalára;
j) a laboratóriumok tevékenységére, valamint az állatbetegségeket, illetve az élelmiszer-fertőzéseket okozó
kórokozókkal folytatott egyes tevékenységekre;
k) a növényvédelmi gép, növényvédő szer kijuttatására szolgáló szóróberendezés (a továbbiakban együtt:
növényvédelmi gép) forgalomba hozatalára és üzemeltetésére;
l) az állatok etetésére szánt takarmány előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára, felhasználására;
m) az élelmiszerlánc-eseményekkel összefüggő tájékoztatásra.
(3) Nem terjed ki a törvény alkalmazási köre az élelmiszerek magánháztartásban, kizárólag saját fogyasztásra
történő előállítására, valamint - takarmányhigiéniai szempontból - a takarmányhigiénia követelményeinek
meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete 2. cikke (2)
bekezdésének a)-d) pontjában szabályozott tevékenységekre.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

Google Wave

Mi is a Google Wave? A Google Wave egy új online eszköz, amellyel real-time, azaz valós idejű... Tovább

piac verseny

Az azonos fogyasztókért folytatott verseny, amely kiterjedhet a potenciális fogyasztókra és a... Tovább

Tovább a lexikonra