notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 6 rész

hirdetes

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 6. rész

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos, illetve felügyeleti szerv feladatai

Az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos, illetve felügyeleti szerv feladatai

Az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv feladatai


31. § (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv koordinálja az érintett hatóságok között az ellenőrzési
tervek, illetve módszerek egyeztetését, összehangolását, és az ellenőrzési tapasztalatok közös értékelését, illetve
közös ellenőrzési jelentések készítését.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szerv az élelmiszerlánccal kapcsolatos kérdésekben
a) szakmai segítséget nyújt a nemzeti stratégiák kialakításában, a jogszabályalkotásban, valamint a laboratóriumok
fejlesztési irányának meghatározásában;
b) felkérésre szakvéleményt készít;
c) adatok és információk összegyűjtésével és elemzésével lehetővé teszi az élelmiszer-biztonságot közvetlenül
vagy közvetve befolyásoló veszélyek azonosítását és jellemzését;
d) egységes elveken alapuló kockázatbecslési eljárásokat dolgoz ki;
e) kockázatbecslést végez, illetve felkérésre közreműködik más szervek által végzett kockázatbecslésben;
f) gyűjti, rendszerezi, elemzi, összegzi, kezeli a feladatainak ellátásához szükséges adatokat;
g) értékeli, elemzi, és közzé teszi az élelmiszerek okozta megbetegedésekkel kapcsolatos információkat;
h) az egészségügyi államigazgatási szerv szakvéleménye alapján elvégzi az új élelmiszerre vonatkozó kérelem
elsődleges értékelését;
i) feladatainak hatékony ellátása érdekében tudományos bizottságokat, testületeket hoz létre;
j) együttműködik az Európai Bizottság és más tagállamok hasonló feladatokat ellátó, illetékes szerveivel, valamint
az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén érintett nemzetközi, illetve hazai szervekkel és intézményekkel;
k) végzi az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási rendszerének (RASFF) hazai
működtetését;
l) tájékoztatást nyújt az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban felmerülő aktuális kérdésekről, problémákról,
megelőzésük módjáról;
m) részt vesz szakmai oktatások szervezésében, lebonyolításában.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatai


32. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében
a) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint szervezi, irányítja, felügyeli az élelmiszerlánc felügyeletével

hirdetes
összefüggő állami feladatok ellátását;
b) gondoskodik az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok egységes végrehajtásához szükséges szakmai
továbbképzésekről, valamint a hatósági szakemberek képzéséről, részt vesz az élelmiszerlánccal kapcsolatos
kutatásban;
c) végzi az ellenőrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek országos értékelését az élelmiszerláncfelügyelet,
élelmiszer- és takarmányminőség vonatkozásában;
d) laboratóriumokat működtet, illetve kijelöli az e törvény szerinti hatósági ellenőrzések során vett minták
vizsgálatait végző állami laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi;
e) egyes állat- és növénybetegségek területenkénti vagy országos előfordulásának és a fertőzöttség mértékének
tisztázására, továbbá az élelmiszerek és takarmányok biztonságának és minőségének laboratóriumi vizsgálatára
felmérő (monitoring) rendszert működtet, valamint ellenőrző, illetve engedélyezési eljárást megalapozó vizsgálatokat
végeztet;
f) szervezi és felügyeli az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, az elrendelt mentesítési és
monitoringprogramok végrehajtását, továbbá az integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervvel összhangban az
élelmiszerlánc-felügyeleti és élelmiszer- és takarmány-minőségi ellenőrzések egységes végrehajtását;
g) az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerén keresztül
Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén megteszi a szükséges
intézkedéseket;
h) ellátja az ökológiai gazdálkodással előállított és a genetikailag módosított élelmiszerekkel és takarmányokkal
kapcsolatos, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatait;
i) feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez;
j) az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján kidolgozza a területi éves ellenőrzési tervet, irányítja,
szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását;
k) ellát az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi informatikai
rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat;
l) feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatokkal, a
hirdetes
társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel;
m) élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése,
illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel.
(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állat-egészségügyi feladatkörében
a) a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez,
felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket;
b) járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges készenléti tervet készít;
c) gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és
kórjelző anyagokról, továbbá a járványok megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek,
védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos karbantartásáról és cseréjéről;
d) azonosítja és elemzi az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos kockázatokat, és kidolgozza a kockázat
kezeléséhez szükséges intézkedéseket.
(3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszer-biztonsági feladatkörében nyilvántartja a bejelentett és
kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, továbbá azok adatait rendszeresen értékeli és közzéteszi.
(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növény- és talajvédelmi feladatkörében
a) működteti a vetési, szaporítási és ültetvénytelepítési célra szolgáló növények növény-egészségügyi
követelményeinek ellenőrzési rendszerét;
b) meghatározza a növényvédelmi, növény-egészségügyi eljárások vizsgálati és diagnosztikai módszereit;
c) gondoskodik a zárlati károsítók felderítéséről, megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges intézkedések
megtételéről;
d) működteti a növényvédelem, továbbá a talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszerbiztonsággal és
növényvédelemmel kapcsolatos monitoring- és információs rendszerét.

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

konvenciós ráta

A konvenciós ráta azt mutatja meg, hogy a látogatók hány százaléka vásárol/regisztrál az... Tovább

a mérés szabályozási rendszere

a metrológiai megerõsítéshez és a mérési folyamatok folyamatos szabályozásának... Tovább

Tovább a lexikonra