notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Az AVOP véget ért, itt az EMVA!

hirdetes

Az AVOP véget ért, itt az EMVA!

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Átalakul a vidékfejlesztési támogatások rendszere a 2007–2013 közötti idõszakban, ehhez a keretet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), illetve az úgynevezett EMVA-rendelet határozza meg. Az 1257/1999. EK-tanácsi rendeletet 2007. január 1-jével felváltó jogszabály a 2007–2013 közötti hét évre határozza meg az EU vidékfejlesztési politikájának céljait, a vidékfejlesztési prioritásokat és intézkedéseket. Megállapítja a partnerségre, a programozásra, az értékelésre, a pénzgazdálkodásra, a monitoringra és az ellenõrzésre vonatkozó szabályokat is. Újdonság, hogy közösségi vidékfejlesztési stratégiai iránymutatások alapján nemzeti vidékfejlesztési stratégiai tervet kell készíteni – ami a szintén kidolgozandó nemzeti vidékfejlesztési programon keresztül valósul meg –, finanszírozása pedig az újonnan létrehozandó EMVA-ból történik.

ISO 9001, ISO 14001 ISO17799  rendszerkiépítés,  honlapkészítés online marketing tanácsadó segítségével és állami támogatás igénybevételével! kérje ajánlatunkat itt!

Figyelem! A magyar gazdák versenyképességének javítására minden korábbinál több pénz juthat 2007-2013. között, az unió új költségvetési idõszakában.
A közvetlen területalapú támogatásokkal ellentétben, ezekre a forrásokra a termelõknek pályázniuk kell. Vagyis: rajtuk is múlik, ki tudják-e használni az új - pályázati - rendszer nyújtotta lehetõségeket.
A 2007-2013-as idõszakra az EMVA kereteibõl mintegy 861 milliárd forinttal számolhat Magyarország, a hazai társfinanszírozási összeget nem számítva. Ezt már nem a két tervdokumentumban foglalt intézkedések alapján használják föl.

A múlt

A 2004-es uniós csatlakozás után, Magyarországon két fontos program támogatta a hazai mezõgazdaság korszerûsítését, a versenyképesség javítását. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 2004-2006. között mintegy 180-190 milliárd forintos keretet nyújt a gazdálkodóknak. Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), amely hozzávetõlegesen 80 milliárd forintos forrás fölhasználását teszi lehetõvé.


Az AVOP forrásait szinte teljes egészében megpályázták a gazdálkodók. A fel nem használt összegek legföljebb azért maradtak a "kasszában", mert a természetes lemorzsolódás, a programból való kilépés, esetleges ÁFA-törvény változás miatt módosultak a szerzõdések és a pénzügyi kondíciók . Az NVT és az AVOP esetében 2008. végéig költhetõk el a források, vagyis az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) jogcímeire is átvihetõk bizonyos feltételekkel ezek - azaz a már jóváhagyott - a kifizetések. Így nem kell attól tartani, hogy "bennragadnak" a támogatásra felhasználható összegek .

Az AVOP pályázatoknál a beruházáshoz az igénylõnek is bizonyos önrészt kell felmutatnia, a többi az uniós támogatás, amelynek aránya elérheti a teljes beruházási összeg 45-75 százalékát. Az NVT forrásaira pályázóknak nincs szükségük önrészre. Igaz viszont, hogy a  gazdálkodónak meg kell elõlegeznie a támogatásként  elnyert összeget. Az utófinanszírozás során, az ellenõrzéseket követõen, ha a pályázó mindenben megfelelt a követelményeknek, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), a hazai uniós kifizetõ ügynökség, átutalja a megítélt összeget. A gazdák hitelekkel is elõteremthetik a beruházáshoz szükséges összeget, illetve annak egy részét.

A jövõ

Az EMVA programban több jogcím, vagyis támogatási lehetõség megmarad az NVT-bõl és az AVOP-ból, legalábbis átmenetileg.  A szóban forgó két program egy közös dokumentum keretében "egyesítik" az unió új költségvetésében, és így az új jogcímekkel, átláthatóbb, egyszerûbb lesz a pályázati és finanszírozási rendszer. Az NVT-ben általában több éven átnyúló támogatási jogcímek szerepelnek. Ezért, aki 2004-ben sikerrel pályázott például egy ötéves projektre, az természetesen a program lejártáig számíthat a támogatásra ha eleget tesz a jogosultságát biztosító követelményeknek. A teljesség igénye nélkül néhány pályázati jogcím: az agrár-környezetgazdálkodási támogatások, a félig önellátó gazdaságok szerkezetváltásának ösztönzése a piaci termelésre, a termelõi csoportok támogatása.

hirdetes

Az új támogatási lehetõségek - azaz az jogcímek - a kidolgozásán jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Ezek valószínûleg 2007-tõl folyamatosan jelennek majd meg az EMVA támogatási rendszerében.

Az EMVA

Nézzük csak pontosan, mi az az  EMVA?

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (ÚMVST) az Európai Tanács 1698/2005/EK az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásokról szóló rendelet alapján elkészített, a 2007-2013 évekre vonatkozó magyar vidékfejlesztési program stratégiai kereteit tartalmazza.

Hazánknak 2007-2013 között mintegy 5 milliárd euró fejlesztési forrást van lehetõsége az agrárium, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére költeni. Ezzel lehetõvé válik, hogy a megkezdett szerkezetváltás folytatódjon, valamint, hogy a vidéki térségek leszakadása lelassuljon és megkezdõdjön a társadalmi-gazdasági felzárkózás.
A Stratégia a lisszaboni célkitûzésekkel és a Göteborgban megfogalmazott elvekkel összhangban kívánja megteremteni a mezõgazdaság fejlesztéséhez, a vidék környezeti értékeinek megõrzéséhez, a vidéki térségek gazdaságának megerõsödéséhez és a vidéki társadalom kohéziójához szükséges fejlesztési kereteket.

Az elmúlt idõszak nemzeti forrásból finanszírozott, valamint uniós társfinanszírozással megvalósuló agrár-vidékfejlesztési programjainak tapasztalatain alapulva a Stratégia célja, hogy – összhangban az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel és a vonatkozó közösségi és hazai fejlesztési dokumentumokkal – kijelölje az agrár-vidékfejlesztés irányait, célkitûzéseit, és meghatározza a célok elérésének módját, eszközeit.
 
Az azonosított szükségletekre és fejlõdési potenciálokra, a program öt priorítást kíván megcélozni:

hirdetes
  1. A mezõgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elõsegítése
  2. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség, a piacorientált szemlélet elterjedésére
  3. A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erõsítése
  4. A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése, illetve a vidéki életminõség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
  5. Helyi közösségek fejlesztése

A priorítások végrehajtására négy támogatási tengely került kidolgozásra

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tengelyei  

I. tengely:  A minõség és a hozzáadott érték növelése a mezõ- és erdõgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban
 II. tengely:  A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével
 III. tengely:  A vidéki foglalkoztatás bõvítése, a tevékenységek diverzifikálása
 IV. tengely (LEADER):  Helyi közösségek fejlesztése

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)  forrásai €-ban  

 Intézkedéscsoport 
 
 Összes közpénzbõl történõ hozzájárulás  Az EMVA-hozzájárulás mértéke (%)  Az EMVA-ból nyújtott összeg  Tengelyek közti arány
 I. tengely 2 384 995 192 75 1 788 746 394    48%
 II. tengely 1 522 337 357  80 1 217 869 885    31%
 III. tengely  583 562 653   75 437 671 990    12%
 VI. tengely  261 651 733  80 209 321 386     5%
 Technikai segítségnyújtás  202 978 314   75 152 233 735     4%
 Összesen 4 955 525 250   3 805 843 392  100%

ISO 9001, ISO 14001 ISO17799 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

metrológiai jellemzõ

olyan megkülönböztetõ tulajdonság, amely befolyásolhatja a mérés eredményeit ... Tovább

Vízipisztoly egy örök nyári szórakozás

A vízipisztoly egy örök klasszikus, ami mindig meg fogja találni a maga közönségét, legyen... Tovább

Tovább a lexikonra