notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Minõségbiztosítás a mezõgazdaságban (4/2004 FVM rendelet, a helyes gazdálkodási gyakrolat, EUREP GAP)

hirdetes

Minõségbiztosítás a mezõgazdaságban (4/2004 FVM rendelet, a helyes gazdálkodási gyakrolat, EUREP GAP)

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

AZ AVOP pályázatokhoz feltételként szabják, hogy a mezõgazdasági vállalkozó felejen meg az EUREP G.A.P elõírásainak. Ebben is szívesen segítséget nyújt a STandard-Team Kft., mégpedig a Gödöllõi Agáregyetem (SZIE) professzorainak segítségével. A 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet a ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat'' feltételrendszerének meghatározásáról annak mellékletei nélkül a következõket tartalmazza:
 

4/2004. (I. 13.) FVM rendelet

Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ ,,Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot'', illetve a ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat'' feltételrendszerének meghatározásáról.

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet célja az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból finanszírozott
a) egyszerûsített területalapú támogatások, valamint
b) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programban, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben foglalt vidékfejlesztési támogatások igénybevételének elõfeltételeként szükséges, egyes nemzeti és európai uniós jogszabályokban elõírt minimális gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények feltételrendszereinek meghatározása.

(2) Az egyszerûsített területalapú támogatások igénybevételéhez szükséges ,,Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot'' feltételrendszerét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez szükséges ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat'' feltételrendszerét a 2. számú melléklet tartalmazza. A ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat'' elõírásait az 1. számú mellékletben meghatározott feltételekkel együtt kell alkalmazni. további feltételeket is megállapíthat az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatások igénybevételéhez.

hirdetes

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a külön jogszabályban meghatározott mezõgazdasági termelõkre, akik
a) meghatározott növények termesztése alapján egyszerûsített területalapú támogatást, vagy

b) meghatározott vidékfejlesztési célú támogatást kívánnak igénybe venni.


(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az 1. és 2. számú mellékletekben foglalt követelményeket a gazdálkodók gazdaságuk teljes területén kötelesek alkalmazni a vonatkozó támogatás igénylése esetén.


(3) A támogatható területre, illetve állatállományra vonatkozó szempontok teljesítését a Rendelet 4. számú mellékletét képezõ táblázat pontrendszere alapján kell értékelni. A táblázat tartalmazza az egyes szempont teljesítése, illetve nem teljesítése esetén adandó pontszámot, attól is függõen, hogy a nem teljesítést hány alkalommal állapították meg, és az milyen mértékû volt.


(4) Ha a szempontok teljesítése esetén a programban elérhetõ és az elért pontszám különbségének a programban elérhetõ pontszámhoz viszonyított százalékos aránya nem nulla, és


a) az legfeljebb 10%, akkor a mezõgazdasági termelõnek figyelmeztetõ levelet kell küldeni;

b) az legfeljebb 20%, akkor az adott évi támogatási összegbõl 10%-ot le kell vonni;

c) az legfeljebb 30%, akkor az adott évi támogatási összegbõl 20%-ot le kell vonni;
hirdetes

d) az legfeljebb 50%, akkor az adott évi támogatási összegbõl 50%-ot le kell vonni;

e) az legfeljebb 60%, akkor az adott évi támogatási összegbõl 100%-ot le kell vonni;

f) az meghaladja a 70%-ot, akkor a mezõgazdasági termelõt a programból ki kell zárni.

(5) A táblázatban megjelölt egyes esetekben az elért pontszámtól függetlenül a mezõgazdasági termelõ az adott gazdálkodási évben az érintett (P1), vagy valamennyi (P2) parcella után nem jogosult támogatásra, illetve a mezõgazdasági termelõt a programból ki kell zárni (P3).

3. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következõ jogszabályával összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz: ,,A Tanács 2003. szeptember 29-i, 1782/2003/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról''

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

termékkoncepció

Eszerint a fogyasztók azokat a termékeket kedvelik, amelyek kiváló minőséget, teljesítményt... Tovább

minõsítési folyamat

az elõírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat 1. MEGJEGYZÉS:... Tovább

Tovább a lexikonra