notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

A társasági adó és az osztalékadó, 10%-os adókulcs alkalmazása

hirdetes

Figyeljünk a feltöltési kötelezettségre

Bartos Dóra könyvelő
Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Közeleg a feltöltési kötelezettség időpontja. Ezért időszerű, hogy foglalkozzunk a társasági adó 2008. évi változásaival. Különösen fontossá teszi ezt a kérdést, hogy ebben az évben sokaknak nagyobb összegű társasági adó befizetésével kell számolniuk a törvény változása miatt. A megállapított adóelőlegek még az előző szabályozáson alapulnak, amit december 20-ig kell majd kipótolni.

A társasági adó és az osztalékadó

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26.§-ának (10) bekezdése szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, a naptári évvel megegyező üzleti év esetén a tárgyév 20-áig.
A várható fizetendő társasági adó - ha az adózó az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap - e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg figyelembevétele nélkül számított adóalap alapján megállapított adó összegével azonos. A feltöltési kötelezettség nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

 

 

Feltöltési kötelezettség teljesítése


Nem kell a feltöltési kötelezettséget teljesítenie az adózónak megszűnésekor, valamint, ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be, továbbá az MRP-nek, a közhasznú társaságnak, a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak, a vízitársulatnak, az alapítványnak, a közalapítványnak, a társadalmi szervezetnek, a köztestületnek, az egyháznak, a lakásszövetkezetnek, a közhasznú szervezetként, kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézménynek, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a szociális szövetkezetnek és az iskolaszövetkezetnek.

 

 

10%-os adókulcs alkalmazása


Az adó mértékére vonatkozó 19.§-t a törvényben 2008-i hatállyal teljesen átírták. 2008. január 1-jétől a kedvezményes 10%-os társasági adókulcs 50 millió forintos adóalapig alkalmazható, de a korábbinál szigorúbb feltételek mellett. Megfontolásra érdemes minden társasági adóalany számára, az előírt feltételek előzetes átgondolása. Előfordulhat, hogy aki az elmúlt évi eredménye után élt a kedvezményes kulcs alkalmazásának lehetőségével, az az idén már nem fog, illetve nem is teheti meg.
A 10%-os adókulcs alkalmazásához a következő feltételeket kell teljesíteni:

 1. Az adózó nem vesz igénybe az adóévben a társasági adótörvény alapján adókedvezményt. Természetesen ez a feltétel nem zárja ki az adóalap-kedvezmények igénybevételét.
 2. Az adóévben legalább egy fő a foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma. Amennyiben valaki után kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulékot (4.350 Ft/hó) kell fizetni, az nem számít bele a foglalkoztatottak létszámába.
 3. A létszámnak a START (PLUSZ, EXTRA) kártyával rendelkező foglalkoztatottak is a részét képezik. Az adózónak ugyan e személyek után - a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Start-törvény) 4/A. §, 5. §, illetve 7. §-ában foglaltakra figyelemmel - 29%-os tb. járulékot nem kell fizetnie, illetve bevallania, de az őt megillető kedvezmény meghatározott részét az adóhatóság elszámolja nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék címén a Nyugdíj-, illetve az Egészségbiztosítási Alap javára. Ezt kell figyelembe venni.
 4. hirdetes
 5. A gazdálkodó adóalapja az adóévben és az azt megelőző adóévben legalább a jövedelem- (nyereség-) minimum összegével egyezik meg, kivéve, ha az adózó a TaO tv. 6. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozik (például: elemi kár, szociális szövetkezet, stb.).
 6. Az adózó az adóévben megfelel az államháztartásról szóló törvényben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
 7. Az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének - ha az adózó székhelye a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti kistérség, illetve 5. számú melléklete szerinti település valamelyikében van, akkor a minimálbér - adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot.
 8. Az adózó az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó részének - ha az adóalap nem éri el az 50 millió forintot, akkor az adóalap - 6 százalékának megfelelő összeget (azaz a kedvezményes kulcs alá eső adóalap 6%-át) az adóév utolsó napján - az eredménytartalékból történő átvezetéssel - lekötött tartalékként köteles kimutatni. Az e célból lekötött tartalékot az adózó a lekötése adóévét követő négy adóévben használhatja fel:

a) beruházásra, - ide nem értve:

 • a fejlesztési tartalék terhére elszámolt beruházást,
 • az apportként elszámolt beruházást,
 • a térítés nélkül átvett eszközként elszámolt beruházást,
 • valamint az olyan tárgyi eszköz beruházását, amelyre értékcsökkenés nem számolható el;

(Ez utóbbi alól kivétel a műemlék, és a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény beruházása.)

b) korábban munkanélküli személy, illetve a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló, vagy pályakezdő foglalkoztatására tekintettel elszámolt személyi jellegű kifizetésre, feltéve, hogy az említettek foglalkoztatása 2007. december 31-ét követően kezdődött; és/vagy

hirdetes

c) a pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés alapján (ideértve a pénzügyi lízinget is) fennálló kötelezettség csökkentésére. (Ebben az esetben csak a tőketörlesztés vehető figyelembe felhasználásként. A kamat nem.)
Ezekkel a felhasználási jogcímekkel arányosan oldható fel a lekötött tartalék.

 

 

A lekötött tartalékok feloldása


Ha nem a törvényben meghatározott céllal történik a lekötött tartalék feloldása, a feloldást követő 30 napon belül meg kell fizetni az eredeti 6 százalék adókülönbözetet. A lekötés adóévét követő négy adóévben fel nem használt összeget késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. A késedelmi pótlékot a 10 százalékos adókulcs érvényesítését tartalmazó adóbevallás benyújtása esedékességének napját követő naptól a feloldás napjáig, illetve a felhasználásra rendelkezésre álló időpontig kell felszámítani és az adóval együtt a megfizetés esedékességét követő első társaságiadó-bevallásban kell bevallani. A kedvezményes kulcs alá eső adóalap 6 százaléka a közösségi előírások szerint "de minimis" támogatásnak, vagy ha a lekötött tartalék kizárólag beruházásra és beruházási hitel törlesztésére kerül felhasználásra, - az adózó választása szerint - a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó közösségi rendelet szerinti támogatásnak minősül.

 

 

A kedvezményes adókulcs választása


A kedvezményes adókulcsot az adózó maga választja meg, alapvetően az előírt feltételek függvényében. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49.§-a (1) bekezdésének második fordulata szerint nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és azt önellenőrzéssel változtatná meg.
Ezért ha az adózó - akár a 16%-os adómérték esetén is - a törvényben megengedett választási lehetőségével a bevallásában jogszerűen élt, akkor a 2008. adóévi adókötelezettségére vonatkozóan az Art. fent említett szabályára tekintettel döntését később önellenőrzéssel már nem változtathatja meg. Tehát az adózó választhat, hogy a pozitív adóalap teljes összegére a 16%-os, vagy - a törvényi feltételek figyelembevételével - az adóalap 50 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%-os és csak az e feletti összegre 16%-os mértékkel határozza meg fizetendő adóját.

 

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

minõségirányítás

összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minõség... Tovább

fokozat

azonos funkcionális rendeltetésû termékek, folyamatok , vagy rendszerek kategóriája... Tovább

Tovább a lexikonra