notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

95/2005. (X. 25.) FVM rendelet

hirdetes

95/2005. (X. 25.) FVM rendelet

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

95/2005. (X. 25.) FVM rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról .

Pályázatok megírására, kérje ajánlatunkat itt!

Aktuális pályázatok itt!

Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!


Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
 
1. §
 
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet a következõ új 8.3. alcímmel és 269/A. §-269/G. §-okkal egészül ki:
 
"8.3. Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása
 
269/A. §
 
(1) E jogcím alapján kamattámogatás vehetõ igénybe olyan, jelzálog hitelintézettõl, vagy jelzálog-hitelintézeten keresztül a minisztérium külön közleményében megnevezett hitelintézetektõl (e jogcím alkalmazásában továbbiakban együtt: hitelintézet) felvett hitelhez, amelyet önálló helyrajzi számmal rendelkezõ legalább 1 hektár termõföld (szántó, szõlõ, gyümölcsös, valamint gyep mûvelési ágú terület) tulajdonjogának adásvétel jogcímén történõ megszerzéséhez használnak fel, legfeljebb 300 hektár, vagy 6000 aranykorona értékû földtulajdon illetõség eléréséig.
 
(2) A termõföld fedezeti értékeként a Polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozók közötti ügylet esetén a kamattámogatás alapjaként az illeték kiszabás alapját képezõ forintösszeg vehetõ figyelembe.
 
269/B. §
 
(1) Kamattámogatásra az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki
 
a) magánszemély vagy egyéni vállalkozó vagy
b) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetésérõl szóló 172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet mellékletének III.1.3. fejezete szerinti fiatal agrárvállalkozó, vagy

hirdetes
c) felsõfokú agrárvégzettséggel rendelkezõ pályakezdõ egyéni vállalkozó (e jogcím alkalmazásában továbbiakban együtt: kérelmezõ).
 
(2) E jogcím alkalmazásában pályakezdõ a 30. életévét be nem töltött, a munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélküli, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követõen nem szerzett jogosultságot és a 269/A. § (1) bekezdése szerinti hitel iránti kérelem benyújtásakor 6 hónapnál nem régebbi vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik.
 
269/C. §
 
(1) A hitelprogram keretében a kérelmezõ által felvett kamattámogatásban részesülõ hitel
 
a) összege kérelmezõként legalább 1 millió forint, de legfeljebb 50 millió forint lehet, a
b) futamideje legalább 5 év, de legfeljebb 20 év lehet, kétéves tõketörlesztési türelmi idõ biztosításával,
c) kamata nem haladhatja meg a szerzõdéskötés idõpontjában érvényes 5, illetve 10 éves futamidejû magyar államkötvények Államadósság Kezelõ Központ Rt. által közzétett átlagos hozamának 1,75 százalékponttal növelt mértékét, amelyet a hitelszerzõdésben fel kell tüntetni. A kamat mértéke - a hitelfelvevõ választása szerint - 5, vagy 10 évig a hitelintézetek által egyoldalúan nem változtatható meg.
 
(2) A kamattámogatás mértéke a tényleges megfizetett kamat ötven százaléka, amelyet a hitel futamidejére, de legfeljebb 20 évre lehet igénybe venni.
 
(3) A hitelszerzõdés alapján a hitelintézet a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelõ fedezetértékelés költségét, a kezelési költséget, a késedelmi kamatot, a követelés érvényesítésével és a hitelszerzõdés módosításával kapcsolatos költségeket számolhatja fel.
 
269/D. §
 
(1) A birtokfejlesztési hitel rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésére az illetékes adóhatóság által az adózás rendjérõl szóló törvény szerint végzett ellenõrzés keretében kerül sor.
hirdetes
 
(2) Amennyiben a hitelt a kérelmezõ nem rendeltetésszerûen használja fel, az igénybe vett kamattámogatás jogosulatlan támogatásnak minõsül.
 
269/E. §
 
A kérelmezõ a kamattámogatást negyedévente igényelheti a 0511. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésérõl" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól igényelhetõ, amelyet a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A kérelmezõnek a jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyan erre a számlára kell visszafizetnie az adóhatóság elrendelése alapján.
 
269/F. §
 
A kérelmezõnek az igénylés benyújtásakor a 269/E. § szerinti nyomtatványhoz csatolnia kell a hitelintézet kamat megfizetésérõl szóló igazolását, valamint elsõ igényléskor a hitelszerzõdés egy eredeti példányát.
 
269/G. §
 
A hitelintézetek a 262. §-ban foglaltak szerint tájékoztatást adnak a minisztérium és a Pénzügyminisztérium részére. Amennyiben a hitelintézeti tájékoztatás alapján a szerzõdött hitelállomány eléri a 18 milliárd forintot, a minisztérium közleményt ad ki, amelyben meghatározott idõpontot követõen megkötött hitelszerzõdések után kamattámogatás nem vehetõ igénybe."
 
2. §
 
E rendelet kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
 
2005.10.20. 09:30

Pályázatok megírására, kérje ajánlatunkat itt!

Aktuális pályázatok itt!

Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

marketing adatbázis

Az egyéni fogyasztókra, lehetőségekre és elképzelésekre vonatkozó releváns, hozzáférhető... Tovább

hiba

egy szándék szerinti, vagy elõírt használattal kapcsolatos követelmény nem... Tovább

Tovább a lexikonra