notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

95/2005. (X. 25.) FVM rendelet

hirdetes

95/2005. (X. 25.) FVM rendelet

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

95/2005. (X. 25.) FVM rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról .

Pályázatok megírására, kérje ajánlatunkat itt!

Aktuális pályázatok itt!

Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!


Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
 
1. §
 
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet a következõ új 8.3. alcímmel és 269/A. §-269/G. §-okkal egészül ki:
 
"8.3. Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása
 
269/A. §
 
(1) E jogcím alapján kamattámogatás vehetõ igénybe olyan, jelzálog hitelintézettõl, vagy jelzálog-hitelintézeten keresztül a minisztérium külön közleményében megnevezett hitelintézetektõl (e jogcím alkalmazásában továbbiakban együtt: hitelintézet) felvett hitelhez, amelyet önálló helyrajzi számmal rendelkezõ legalább 1 hektár termõföld (szántó, szõlõ, gyümölcsös, valamint gyep mûvelési ágú terület) tulajdonjogának adásvétel jogcímén történõ megszerzéséhez használnak fel, legfeljebb 300 hektár, vagy 6000 aranykorona értékû földtulajdon illetõség eléréséig.
 
(2) A termõföld fedezeti értékeként a Polgári törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozók közötti ügylet esetén a kamattámogatás alapjaként az illeték kiszabás alapját képezõ forintösszeg vehetõ figyelembe.
 
269/B. §
 
(1) Kamattámogatásra az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki
 
a) magánszemély vagy egyéni vállalkozó vagy
b) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetésérõl szóló 172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet mellékletének III.1.3. fejezete szerinti fiatal agrárvállalkozó, vagy

hirdetes
c) felsõfokú agrárvégzettséggel rendelkezõ pályakezdõ egyéni vállalkozó (e jogcím alkalmazásában továbbiakban együtt: kérelmezõ).
 
(2) E jogcím alkalmazásában pályakezdõ a 30. életévét be nem töltött, a munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélküli, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követõen nem szerzett jogosultságot és a 269/A. § (1) bekezdése szerinti hitel iránti kérelem benyújtásakor 6 hónapnál nem régebbi vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik.
 
269/C. §
 
(1) A hitelprogram keretében a kérelmezõ által felvett kamattámogatásban részesülõ hitel
 
a) összege kérelmezõként legalább 1 millió forint, de legfeljebb 50 millió forint lehet, a
b) futamideje legalább 5 év, de legfeljebb 20 év lehet, kétéves tõketörlesztési türelmi idõ biztosításával,
c) kamata nem haladhatja meg a szerzõdéskötés idõpontjában érvényes 5, illetve 10 éves futamidejû magyar államkötvények Államadósság Kezelõ Központ Rt. által közzétett átlagos hozamának 1,75 százalékponttal növelt mértékét, amelyet a hitelszerzõdésben fel kell tüntetni. A kamat mértéke - a hitelfelvevõ választása szerint - 5, vagy 10 évig a hitelintézetek által egyoldalúan nem változtatható meg.
 
(2) A kamattámogatás mértéke a tényleges megfizetett kamat ötven százaléka, amelyet a hitel futamidejére, de legfeljebb 20 évre lehet igénybe venni.
 
(3) A hitelszerzõdés alapján a hitelintézet a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelõ fedezetértékelés költségét, a kezelési költséget, a késedelmi kamatot, a követelés érvényesítésével és a hitelszerzõdés módosításával kapcsolatos költségeket számolhatja fel.
 
269/D. §
 
(1) A birtokfejlesztési hitel rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésére az illetékes adóhatóság által az adózás rendjérõl szóló törvény szerint végzett ellenõrzés keretében kerül sor.
hirdetes
 
(2) Amennyiben a hitelt a kérelmezõ nem rendeltetésszerûen használja fel, az igénybe vett kamattámogatás jogosulatlan támogatásnak minõsül.
 
269/E. §
 
A kérelmezõ a kamattámogatást negyedévente igényelheti a 0511. számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésérõl" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól igényelhetõ, amelyet a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni. A kérelmezõnek a jogosulatlanul igénybevett támogatást ugyan erre a számlára kell visszafizetnie az adóhatóság elrendelése alapján.
 
269/F. §
 
A kérelmezõnek az igénylés benyújtásakor a 269/E. § szerinti nyomtatványhoz csatolnia kell a hitelintézet kamat megfizetésérõl szóló igazolását, valamint elsõ igényléskor a hitelszerzõdés egy eredeti példányát.
 
269/G. §
 
A hitelintézetek a 262. §-ban foglaltak szerint tájékoztatást adnak a minisztérium és a Pénzügyminisztérium részére. Amennyiben a hitelintézeti tájékoztatás alapján a szerzõdött hitelállomány eléri a 18 milliárd forintot, a minisztérium közleményt ad ki, amelyben meghatározott idõpontot követõen megkötött hitelszerzõdések után kamattámogatás nem vehetõ igénybe."
 
2. §
 
E rendelet kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
 
2005.10.20. 09:30

Pályázatok megírására, kérje ajánlatunkat itt!

Aktuális pályázatok itt!

Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

objektív bizonyíték

valaminek a meglétét, vagy igaz voltát alátámasztó adatok ... Tovább

környezeti cél

környezeti cél Általános, a környezeti politikával összhangban levő cél, amelyet egy... Tovább

Tovább a lexikonra