notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázatok 2007. Mi várható az ÚMFT alapján?II.

hirdetes

Pályázatok 2007. Mi várható az ÚMFT alapján?II.

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program közzétett pályázat tervezetei

Pályázatok megírására, kérje ajánlatunkat itt!

Aktuális pályázatok itt!

Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

GOP-2007-2.1.2/B  - MUNKALEHETÕSÉG TEREMTÕ KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ KISTÉRSÉGEKBEN KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

A komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlõdõképes és komoly növekedési potenciállal rendelkezõ vállalkozások:

 1. Innovációs, adaptációs képességének erõsítéséhez;
 2. Vállalkozások által elõállított hozzáadott érték növeléséhez;
 3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elõsegítéséhez;
 4. Piacra jutáshoz
  kapcsolódó technológiai korszerûsítés megvalósítása munkalehetõség teremtésén keresztül.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,875 milliárd forint a 2007. évre.

Támogatható:

 1. Technológiai korszerûsítést eredményezõ 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelõzõ harmadik év),
 2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás
 3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések
 4. Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatása
 5. Piacra jutás támogatása
 6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan
 7. Tanácsadás igénybevétele a támogatott tanácsadási területeken
 8. Minõség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet

 • 3. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetû 48 kistérség, vagy
 • a 4. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetû 47 kistérség, vagy
 • az 5. számú melléklete által meghatározott a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetû 235 település
  valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.
 • Elnyerhetõ támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 40%-a, de minimum 5.000.001 Ft, de maximum 50.000.000 Ft lehet.
 • A pályázatok benyújtása a közzétételtõl számított 10. naptól 2007. április 2-ig lehetséges.
 • A pályázatok elbírálása szakaszosan történik. A rendelkezésre álló források függvényében 2007. szeptember 3-tól 2007. október 29-ig egy újabb szakasz kerülHET meghirdetésre.

Legfontosabb vállalások:

 • A pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelõzõ évtõl kezdve a projekt befejezésének évéig a pályázó éves nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele nem csökken.
 • A pályázó vállalja, hogy a beruházás utolsó elemének üzembe helyezését / használatba vételét / megvalósulását követõ 3 egymást követõ üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele vagy adóalapba beszámított bevétele legalább 10 %-kal meghaladja annak az évnek az árbevételét vagy adóalapba beszámított bevételét, amelyik évben a pályázó a beruházást üzembe helyezte /használatba vette / megvalósította.
 • A pályázó vállalja, hogy, hogy a beruházás utolsó elemének üzembe helyezésének /használatba vételének / megvalósulásának évében realizált árbevételhez, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételéhez képest a beruházás üzembe helyezését / használatba vételét / megvalósulását követõ 3 egymást követõ üzleti évben a pályázó összes árbevétel, vagy adóalapba beszámított bevétel növekménye eléri a támogatás 1,2 szeresét.

GOP-2007-2.1.2/C - MUNKALEHETÕSÉG TEREMTÕ KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ KISTÉRSÉGEKBEN

hirdetes

 • A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,129 milliárd forint a 2007. évre.
 • A pályázati kiírás keretében a következõ vállalkozások pályázhatnak:
 • Beszállítók;
 • Exportorientált vállalkozások.

A pályázó export árbevétele az éves árbevétel minimum 30 %-a, vagy a beszállítói tevékenységbõl származó árbevétele az éves árbevétel 50 %-a, illetve a fejlesztés eredményeként meghaladja ezt az értéket, és a tartós beszállítói kapcsolat létét/létrehozását szerzõdéssel / szándéknyilatkozattal tudja igazolni.

Támogatható tevékenységek köre:

 1. Technológiai korszerûsítést eredményezõ új eszközök beszerzése: egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékû eszközök beszerzése
 2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb 300 millió Ft)
 3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések
 4. Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatása
 5. Piacra jutás támogatása (legfeljebb 30 millió Ft)
 6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan (legfeljebb 30 millió Ft)
 7. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken
 8. Minõség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása (legfeljebb 5 millió Ft)
  Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet


▪ 3. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetû 48 kistérség, vagy
▪ a 4. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetû 47 kistérség, vagy
▪ az 5. számú melléklete által meghatározott a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetû 235 település
valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.

 1. Minimum 3 évig az adott régióban fenntartási és üzemeltetési kötelezettséget kell felvállalni.
 2. A jelen a pályázati felhívásban elnyerhetõ támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 40%-a, de minimum 50.000.001 Ft, maximum 500.000.000 Ft..

A pályázónak az alábbi kötelezettségek mindegyikét kell vállalnia:

 1. A pályázat benyújtását megelõzõ évtõl kezdve a projekt befejezésének évéig a pályázó éves nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele nem csökken.
 2. A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás utolsó elemének üzembe helyezését/ használatba vételét / megvalósulását követõ 3 egymást követõ üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 8 %-kal meghaladja annak az évnek az árbevételét vagy adóalapba beszámított bevételét, amelyik évben a pályázó a beruházás ezen utolsó elemét üzembe helyezte / használatba vette / megvalósította.
 3. A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás üzembe helyezésének / használatba vételének / megvalósításának évében realizált árbevételéhez, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételéhez képest a beruházás utolsó elemének üzembe helyezését / használatba vételét / megvalósulását követõ 3 egymást követõ üzleti évben a pályázó összes árbevétel, vagy adóalapba beszámított bevétel növekménye eléri a támogatás 1,6 szeresét.

GOP-2007-2.1.1/C - KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

 1. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,623 milliárd forint a 2007. évre.
 2. A pályázati kiírás keretében a következõ vállalkozások pályázhatnak:
 3. Beszállítók;
 4. Exportorientált vállalkozások.

Beszállítónak minõsül az a szervezet, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t gyárt, szerel össze és szállít a végtermék gyártó vagy annak beszállítói integrátora részére. Mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerzõdés köti a gyártóhoz. A beszállító felelõssége az alkatrész és/vagy részegység minõségén kívül a fejlesztésre és a formatervezésre is kiterjedhet. A beszállító szervezet beszállítói tevékenységükbõl származó nettó árbevétele vagy adóalapba beszámított bevétele az összes nettó árbevétele vagy összes adóalapba beszámított bevétele több mint 50%-át teszi ki, illetve a fejlesztés eredményeként meg fogja haladni és a tartós beszállítói kapcsolat létét/létrehozását szerzõdéssel/szándéknyilatkozattal tudja igazolni.

hirdetes
Exportorientált vállalkozásnak minõsül, aki vagy amely árbevételének vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 30 %-a exportból származik.

Támogatható:

 1. Technológiai korszerûsítést eredményezõ új eszközök beszerzése
 2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum az összes elszámolható költség 20%-a)
 3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések (maximum az összes elszámolható költség 10 %-a)
 4. Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatása
 5. Piacra jutás támogatása (maximum az összes elszámolható költség 5%-a)
 6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan (maximum az összes elszámolható költség 5%-a)
 7. Tanácsadás igénybevétele a támogatott tanácsadási területeken (maximum az összes elszámolható költség 5 %-a)
 8. Minõség -, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása (maximum az összes elszámolható költség 5 % a, de maximum 5 millió forint)
 9. A projekt fizikai befejezését követõen minimum 3 évig az adott régióban fenntartási és üzemeltetési kötelezettséget kell felvállalni,
 10. Elnyerhetõ támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a, de minimum 50.000.001 Ft, maximum 500.000.000 Ft.
 11. A pályázatok benyújtása a közzétételtõl számított 10. naptól 2007. április 2-ig lehetséges. A rendelkezésre álló források függvényében 2007. szeptember 3-tól 2007. október 29-ig egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

Legfontosabb vállalások:

 1. A pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelõzõ évtõl kezdve a projekt befejezésének évéig a pályázó éves nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele nem csökken.
 2. A pályázó vállalja, hogy a beruházás utolsó elemének üzembe helyezését / használatba vételét / megvalósulását követõ 3 egymást követõ üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele vagy adóalapba beszámított bevétele legalább 10 %-kal meghaladja annak az évnek az árbevételét vagy adóalapba beszámított bevételét, amelyik évben a pályázó a beruházást üzembe helyezte /használatba vette / megvalósította.
 3. A pályázó vállalja, hogy, hogy a beruházás utolsó elemének üzembe helyezésének /használatba vételének / megvalósulásának évében realizált árbevételhez, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételéhez képest a beruházás üzembe helyezését / használatba vételét / megvalósulását követõ 3 egymást követõ üzleti évben a pályázó összes árbevétel, vagy adóalapba beszámított bevétel növekménye eléri a támogatás 2-szeresét.

  Pályázatok megírására, kérje ajánlatunkat itt!

  Aktuális pályázatok itt!

  Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

  Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

auditkritériumok

összehasonlítási alapként használt elõirányzatok, eljárások vagy követelmények ... Tovább

vevõi megelégedettség

a vevõ észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevõ követelményei ... Tovább

Tovább a lexikonra