notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

GOP informatika pályázat - Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

hirdetes

GOP pályázat - Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Pályázati terméklap: GOP - Vállalati SaaS központok létrehozásának és
fejlesztésének támogatása
Pályázat kódja: GOP_2011-341

A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a
megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez
szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás
tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató jellegűek!

Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Gazdaságfejlesztési Operatív Program: Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása
Pályázat kódja: GOP_2011-341
Kiírás dátuma: 2011. május 30.
Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től - 2011. augusztus 31-ig lehetséges.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint a 2011-2013. évekre.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségő gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.
A pályázat célja röviden: A támogatás célja olyan alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának támogatása, melyek professzionális informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást nyújtanak (Software as a Service, SaaS) kis- és középvállalatok (KKV-k) számára. Ezzel elérhetővé válik a KKV szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan informatikai alkalmazásokkal támogassák, melyeket saját beruházásból nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő KKV-k hatékonyságát, bruttó hozzáadott érték termelő képességét.
CRM beruházási célok: Informatikai eszközbeszerzés; Oktatás és képzés igénybevétele, Szakmai tanácsadás igénybevétele, Vállalati online tartalomszolgáltatás, Vállalatközi elektronikus üzletvitel, Vállalati elektronikus, kereskedelmi és ügyfélszolgálati rendszer bevezetése
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben foglaltaknak.
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2011-341 pályázati kiírás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

hirdetes
Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak.
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a pályázat benyújtásának időpontjában jogerős bírósági bejegyzéssel nem rendelkezik.
Amennyiben a pályázónak nincs legalább egy teljes (365 napot kitevő), lezárt üzleti éve, abban az esetben a partner vagy kapcsolt vállalkozásának gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe véve.
Amennyiben a vállalkozás nem a saját gazdálkodásai adatai alapján kerül értékelésre, a partner vagy kapcsolt vállalkozásának jóváhagyott (közgyőlés, taggyőlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolója kerül figyelembe vételre.
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók, továbbá:
a) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg az alábbi IT iparági feltételek
közül legalább egynek:
aa) az informatikai szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja az 50 millió Ft-ot;
ab) a pályázat benyújtásáig már piacra lépett SaaS / ASP szolgáltatásokkal, úgy hogy ennek háttereként összesen legalább 100 millió Ft értékő informatikai beruházást hajtott végre.
b) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási
feltételek közül legalább egynek:
ba) már működtet ASP / SaaS szolgáltatást legalább 5 KKV vagy önkormányzat számára;
bb) legalább 25 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva a  SaaS szolgáltatást el kívánja indítani;
bc) legalább 25 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az SaaS szolgáltatást nyújtani kívánja;
bd) ÁSZF alapon a pályázat beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 100 ügyfelet szolgált ki.
c) Egy lezárt, teljes üzleti évvel nem rendelkező pályázó vállalkozások esetén:
ca) az a) és b) pontoknak való megfelelésnél a vállalkozásban legmagasabb tulajdoni hányaddal rendelkező vállalkozás adatai kerülnek figyelembe vételre;
cb) több tulajdonos tulajdoni hányad egyezősége esetén a pályázó választ, hogy melyik vállalkozás gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre, melyet a pályázónak a Projekt adatlapon kell megjelölnie;
cc) amennyiben a vállalkozás tulajdonosa(i) kizárólag magánszemély(ek), azok szakmai múltja nem vehető figyelembe az a) és b) pontoknak való megfelelésnél, így lezárt, teljes üzleti év híján részükre támogatás nem nyújtható.
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Pénzügyi előírások:
Támogatható tevékenységek köre:
A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Regionális beruházási támogatásként
hirdetes
aa) Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint
MINTAPROJEKT ELKÉPZELÉS, JAVASLAT:
Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!
b) Csekély összegű támogatásként
ba) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint
bb) Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint
bc) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint
A fenti tevékenységek közül az aa) pontban szereplő tevékenységek önállóan is támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan olyan képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani, stb.) amelynek költsége jelen pályázati kiírásban nem számolható el, úgy a képzési költséghez és a képzéshez szükséges bizonyos szolgáltatások (utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3. A munkahelyi képzések támogatása projekt keretében. Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívás megtalálható a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.
Támogatási intenzitás %-ban: Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 40 %-a.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft.
Önerő mértéke: A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Biztosíték, illetve banki garancia:
A Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:
a) bankgarancia,
b) ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog kikötése,
c) vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség.
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni:
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
A jelen Pályázati Felhívás A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2.1. vagy A.5.2.2. pontokban foglalt feltételek valamelyikét együttesen kell vállalni.
A.5.1. Vállalt indikátor
A pályázónak vállalnia kell a projekt befejezési évét közvetlenül követő 5. üzleti év végére a KKV-ban kiszolgált átlagos felhasználók számával és a KKV által igénybevett átlagos alkalmazások (modulok) számával súlyozott, szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások számát.
A.5.2. Foglalkoztatási vállalás
A.5.2.1.Létszámtartás
A.5.2.2.Munkahelyteremtés
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

termék

egy folyamat eredménye 1. MEGJEGYZÉS: Négy általános... Tovább

vizsgálat

egy vagy több jellemzõ valamely eljárás szerinti meghatározása   Tovább

Tovább a lexikonra