notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Nincs pályázati holtszezon, érdemes most is pályázni!

hirdetes

Nincs pályázati holtszezon, érdemes most is pályázni!

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Bár nagyon sok pályázat határideje lejárt, azonban vannak olyan pályázatok, melyekre változatlanul van keret és érdemes is rájuk pályázni! Melyek ezek a lehetõségek és mire is lehet pontosan ezeken a pályázatokon pénzt nyerni. A STandard-Team Kft. szakértõi összeállítottak egy kis javaslati listát, kérjük nézze át Ön is, és keressen meg minket, nyerjünk pénzt vállalkozása fejlesztésére együtt!

ISO 9001, ISO 14001 ISO 17799 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!

Nincs pályázati holtszezon, érdemes most is pályázni!

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) keretein belül az alábbi kiírásokra várják folyamatosan a pályázni kívánók projektjeit:

- Regionális vállalati központok létesítése (GVOP-2005-1.1.2.)

A pályázat olyan projekteket támogat, melyek a beruházással létrehozott, vagy kibõvített regionális hatáskörû vállalati központba koncentrálják mindazon szolgáltatásaikat, amelyekre a pályázati támogatást igénylik, és e szolgáltatásokkal döntõ mértékben a vállalatcsoport egyéb régiókba telepített tagvállalatainak szükségletét elégítik ki. A regionális vállalati központ hatáskörébe tartozó szolgáltató tevékenységeket a tagvállalatok – amennyiben korábban ilyen tevékenységeket folytattak – a szolgáltató központba szervezik ki, saját tevékenységükbe csak azokat a szolgáltatásokat tarthatják, amelyeket a központ nem tud kapacitásaival hatékonyan lefedni.

- Vállalati innováció támogatása (GVOP-2005-3.3.3.)

A pályázat olyan projekteket támogat, mely a sikeresen mûködõ KKV-k új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások bevezetésére irányuló innovációs tevékenységének ösztönzése K+F eredmények adaptálása, hasznosítása és önálló kísérleti fejlesztési tevékenység támogatása révén valósul meg.

- Klasztereknek nyújtott szolgáltatások fejlesztésének támogatása (GVOP-2005-1.1.3/B.)

A pályázat olyan projekteket támogat, mely az üzleti vállalkozások és nem üzleti szervezetek (helyi gazdaságfejlesztési intézmények, önkormányzatok, felsõoktatási intézmények, alapítványok, kutató-fejlesztõ szervezetek és szervezeti egységek, egyéb közhasznú társaságok) által alkotott közös profit érdekében együttmûködõ vállalkozások által nyújtott szolgáltatások körének bõvítésére, a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatások színvonalának emelésére irányulnak. Itt lehetõség van a klaszter közös arculatának kialakítása; benchmarking klub mûködtetésére; beszállítói, logisztikai, innovációs és termelési problémák orvoslása naprakész adatbázis létrehozására; minõségbiztosítási rendszer bevezetésére stb.

- Együttmûködõ vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása (GVOP-2005-2.3.2.)

A pályázat olyan projekteket támogat, melyek a KKV-között partnerséget erõsíti, s az abban rejlõ
elõnyök kihasználása érdekében célul tûzi ki olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szervezõdött vállalati együttmûködések (pl.: franchise, kisvállalkozói társaságok, beszerzési társaságok) fejlesztésének elõsegítését, amelyek meghatározott termékek elõállítási, (szolgáltatások nyújtása) beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezõbbé tételére irányulnak. E pályázati keretein belül lehetõség van mûszaki gépek, berendezések beszerzésére; termeléshez/ kereskedelemhez/ szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan építésre, bõvítésre, fejlesztésre; illetve az ezekhez tartozó licence / know-how vásárlására.

hirdetes

- A szélessávú internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein (GVOP-2005-4.4.1.)

A támogatás célja, hogy a támogatásból megvalósuló infrastruktúra megteremthesse a lehetõséget a lakosság és a kis-és középvállalatok számára a szélessávú Internet szolgáltatás elérését Magyarország elmaradott régióiban.

- Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése (GVOP-2005-4.2.2.)

A pályázaton olyan kis- és középvállalkozások, illetve közhasznú szervezetek vehetnek részt, melyek olyan közhasznú, közérdekû digitális tartalmú termékeket vagy szolgáltatásokat hoznak létre, mely az Internet segítségével közelebb hozza egymáshoz a köz- és a magánszférát.

- Üzleti tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára (GVOP-2005-4.2.1.)

A pályázat olyan Internetes portálok, honlapok készítésére, illetve bõvítésére ad lehetõséget, melyek fõleg a kis- és középvállalkozások számára nyújt direkt módon on-line elérhetõ tartalmat. Lehetnek ezek többnyelvû, regionális, ágazati és üzleti tartalomszolgáltatási portálok, vagy hagyományos tudás- és információ alapú iparágak on-line mûködésének kialakítása is stb.

- Üzleti partnerek közötti E-kapcsolat fejlesztése (GVOP-2005-4.1.2.)

A pályázat alapvetõ célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások számára az e-gazdaságban (Internetes kereskedelemben) rejlõ lehetõségek kiaknázása érdekében támogatást nyújtson az alábbi fejlesztések megvalósításához:
- elektronikus piactér létesítése;
- vállalati elektronikus értékesítési és ügyfélszolgálati rendszer létrehozása;
- vállalatközi elektronikus üzletviteli rendszer kialakítása;
- csatlakozás elektronikus piacterekhez.

- Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek (GVOP-2005-4.1.1.)

E pályázat célja, hogy az integrált üzleti rendszerek bevezetése, korszerûsítése, illetve bõvítése, és ezáltal hatékonyság növelésének, mûködési költségek csökkenésének elõsegítése megvalósuljon a vállalkozások belsõ üzleti, ügyviteli folyamataiban.
Továbbá a vezetõi döntéstámogató, illetve üzleti  intelligencia rendszerek bevezetésének támogatása, és ezáltal a döntéshozatali folyamatok felgyorsulása révén javulás elõsegítése a termelékenység, ajánlattételi, szerzõdéskötési és teljesítési határidõk, mûködési költségek terén, továbbá, a vállalati folyamatok átláthatóbbá, a vezetés által naprakészen követhetõvé tétele megvalósuljon.

hirdetes
Illetve a munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszerek bevezetése, és ezáltal a vállalati belsõ menedzsmenti és adminisztratív folyamatok felgyorsulása, átláthatóbbá válásának elõsegítése, a mûködési költségek, teljesítési határidõk csökkentése, így a termelékenység javítása, továbbá, a dokumentációhoz felhasznált papírmennyiség — így a környezetre gyakorolt káros hatások — mérséklése váljon lehetõvé.

- Feldolgozóipari beszállítók számának növelése és megerõsítésük (GVOP-2005-1.1.3.)

A pályázaton azok a projektek vehetnek részt, melyeknek célja, hogy elõsegítse annak a jellemzõen kis- és középvállalati feldolgozó-ipari beszállító körnek a megerõsítése, amelynek termékei közvetlenül vagy közvetetten (más beszállítókon keresztül) beépülnek a végterméket elõállító nagyvállalat termékébe. Olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek révén javul a végtermékek minõsége, versenyképessége, gazdaságossága, megerõsödik a pályázók gazdasági helyzete és technológiai felkészültsége, melynek eredményeképpen tartós ipari beszállítóvá válhatnak.

A pályázaton azok a projektek vehetnek részt, melyeknek célja, hogy elõsegítse annak a jellemzõen kis- és középvállalati feldolgozó-ipari beszállító körnek a megerõsítése, amelynek termékei közvetlenül vagy közvetetten (más beszállítókon keresztül) beépülnek a végterméket elõállító nagyvállalat termékébe. Olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek révén javul a végtermékek minõsége, versenyképessége, gazdaságossága, megerõsödik a pályázók gazdasági helyzete és technológiai felkészültsége, melynek eredményeképpen tartós ipari beszállítóvá válhatnak.

- Technológiai korszerûsítés (GVOP - 2005.1.1.1.)

A pályázaton azok a tõkeerõs vállalatok indulhatnak, melyek a feldolgozóiparban tevékenykednek és nagyberuházásaikkal (150 millió forintot meghaladó beruházások) szeretnének ingatlant építeni, bõvíteni; infrastruktúrát kiépíteni, korszerûsíteni; gépeket, berendezéseket vásárolni.

Érdemes tehát projektötleteiket, beruházási terveiket elõszedni és segítségünkkel egy nyertes pályázatot benyújtani, hogy mindazok az ötletek meg is valósulhassanak!

ISO 9001, ISO 14001 ISO 17799 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!


Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

objektív bizonyíték

valaminek a meglétét, vagy igaz voltát alátámasztó adatok ... Tovább

átsorolás

nem megfelelõ termék fokozatának módosítása, hogy az az eredetitõl eltérõ... Tovább

Tovább a lexikonra