notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Az internetes etikett

hirdetes

Az internetes etikett

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

A múltban a népesség Internet használó része az Internettel "nõtt" fel, mûszaki tudással bírt, és megértette a protokollok és a szállítás természetét. Manapság az Internet felhasználók közösségében egyre többen vannak olyanok, akik újak ebben a környezetben. Ezeknek a "Newbie"-knak ismeretlen ez a kultúra és nincs szükségük a protokollok és az átvitel mûszaki részleteire.
Ön miért jutott erre a honlapra? Mert ez az oldal egy hatékony, keresõbarát oldal! Szeretne Ön is több látogatót, egy hatékony és üzletet hozó honlapot? Online marketing tanácsadás, honlapkészítés állami támogatás segítségével! Kérje ajánlatunkat itt!

Hogy ezek az új felhasználókat gyorsan az Internet közösség részéve válhassanak, ez az írás a magatartási szabályok minimális halmazát ismerteti. Ezeket aztán a különbözô szervezetek és magánszemélyek a saját céljaiknak megfelelôen módosíthatják. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy bárki is szolgáltassa neki az Internet elérést -- legyen az egy ISP (Internet Szolgáltató), az egyetem, vagy a cége -- annak a szervezetnek megvan a maga szabályzata a levelek és az állományok tulajdonjogáról; arról, hogy mit helyes postázni és küldeni, és hogy miképpen prezentáljuk magunkat. Feltétlenül ismerd meg ezeket, érdeklôdjél a helyi illetékes(ek)nél.

Az egy-egy kommunikációt úgy definiáljuk, amiben egy ember kommunikál egy másikkal, mintha szemtôl-szembe állnának: egy dialógus. Általában, az emberekkel való társalgás normál illemszabályai az érvényesek, csak ez az Interneten még fontosabb, mert hiányzik többek között a metakommunikáció és a hangszín.

Iránymutató felhasználóknak


Levelezéshez


 • Ha nem egy Internet Szolgáltatón kerülsz kapcsolatba az Internettel, akkor fontos ismerned a munkáltatód szabályait az elektronikus levelek tulajdonjogáról; ezek mindenütt mások.
 • Fel kell tételezned hogy az Interneten történô levelezés nem biztonságos, kivéve ha valamilyen rejtjelezô eszközt (akár szoftvert, akár hardvert) használsz. Ne írjál semmi olyasmit egy elektronikus levélbe, amit nem küldenél el levelezôlapon.
 • Tiszteld a szerzô jogait avval az anyaggal kapcsolatban, amit másolsz. Majdnem minden országban vannak a szerzôk jogait védô törvények.
 • Ha továbbküldesz (forward) vagy újrapostázol egy üzenetet, akkor ne változtasd meg annak a szóhasználatát. Ha ez egy neked írt személyes üzenet volt, és egy csoportnak kívánod továbbadni, akkor kérjél elôször engedélyt a feladótól.
 • Soha ne küldj "lánc" levelet elektronikusan, Ezek tiltottak az Interneten. Ha mégis ilyet küldesz, az valószínuleg a hálózati jogaid csorbításával fog járni. Ha ilyesmit kapnál akkor értesítsd a helyi rendszeradminisztrátort.
 • Egy jó ökölszabály: légy konzervatív a küldésben és légy liberális a fogadásban. Nem szabad indulatos leveleket küldened (ezeket "flame"-nek nevezzük) még akkor sem, ha provokálnak. Másik oldalról viszont, ne legyél meglepve, ha ilyet levelet kapsz, és okosan teszed, ha nem válaszolsz ezekre.
 • Általában jó, ha ellenôrzöd a leveleid subject-jét mielôtt válaszolsz egy levélre. Van úgy, hogy az, aki korábban segítséget (vagy felvilágosítást) kért tôled, már írt egy levelet, aminek az a lényege, hogy "Tárgytalan". Szintén célszeru meggyôzôdni, hogy a levél, amire válaszolsz, az neked volt-e címezve. Lehet hogy csak másolatot kaptál (cc:) az eredeti helyett.
 • Könnyítsd meg a címzett dolgát. Sok levelezôprogram levágja a fejlécinformációkat amelyek a válaszcímedet tartalmazzák. Hogy biztos lehessél abban, hogy a többi ember tudja ki vagy, írjál az üzeneted végére egy, esetleg két sort arról, hogy miképpen érhetnek el. Ezt a file-t már jóelôre elkészítheted, és az üzeneteid végére teheted aztán. (Néhány program ezt automatikusan megteszi.) Az Internetes szóhasználatban ezt "sig" vagy "signature" file-nak nevezik. A névjegykártya helyét veszi át a sig file. (És akár többféléd is lehet, a többféle szituációnak megfelelôen.)
 • Légy óvatos a címzéssel. Vannak címek, amelyek egy csoportot jelentek, a cím mégis úgy néz ki, mintha egyetlen ember lenne. Légy tisztában azzal, hogy kinek írsz.
 • Figyelj a cc:-kre a válaszoláskor. Amikor már csak két ember között folyik a kommunikáció, akkor ne küldd el ezeket a leveleket másoknak.
 • Általában egy Internetet használó embernek nincs ideje az Internet ill. annak belsô muködésére vonatkozó kérdésekre válaszolni. Ne küldjél kéretlen információkérô leveleket olyan embereknek, akinek címét egy levelezési listában vagy egy RFC-ben láthattad. (A fordító megjegyzése: erre a célra is találsz természetesen megfelelô fórumokat.)
 • hirdetes
 • Ne felejtsd el, hogy azok az emberek akikkel kommunikálsz, az egész világon vannak szétszórva. Lehet, hogy annak a levélnek, amire azonnali választ vársz, a címzettje éppen alszik. Add meg neki a lehetôséget, hogy felébredjen, munkába menjen és belépjen, mielôtt úgy döntesz, hogy a levél nem érkezett meg, vagy a címzett nem törôdik vele.
 • Mielôtt hosszú, vagy személyes eszmecserét kezdeményezel, ellenôrizd a címet. Szintén helyes gyakorlat "Long" szót írni a hosszú üzeneteknek a subject-jébe, mert így a címzett tudhatja, hogy idôt kell szánnia az elolvasására. 100 sor felett számít hosszúnak egy üzenet.
 • Légy tisztában azzal, hogy kihez kell segítségért fordulnod. Általában nem kell messzire menned. Keressél helyben olyan embereket, akik szoftver- és rendszerproblémák elhárításban segédkezhetnek. Szintén jó, ha tudod, hogy kit kell keresned, ha valamilyen megkérdôjelezhetô vagy illegális anyagot kapsz. A legtöbb helyen a "postmaster" címre írhatsz segítségkérô levelet, mert ezt a címet legtöbbször megfelelô tudással bíró ember olvassa.
 • Soha ne feledd, hogy a címzett is emberi lény, méghozzá olyan, akinek kultúrája, nyelve, humora egészen más is lehet, mint a tiéd. Dátumformátumok, mértékegységek, idiómák sem mindenütt ugyanazok.
 • Használj vegyesen kis- és nagybetut, akárcsak a közönséges íráskor. A CSUPA NAGYBETU OLYAN, MINTHA ORDÍTANÁL!
 • Használj szimbólumokat hangsúlyozásra. *Erre* gondoltam. Használj aláhúzásjeleket aláhúzásra. A kedvenc könyvem a _Háború és béke_.
 • Használj "mosolygókat" (smiley) a hangszín jelzésére, de bánj velünk takarékosan. :-) példa ilyen "mosolygóra" (döntsd oldalra a fejed és nézzd meg úgy.) Azonban ne feltételezd, hogy egy "mosolygó" szerepeltetése rögtön eléri, hogy a címzett egyetértsen veled, vagy hogy egy egyébként bántó megjegyzés élét elvegye.
 • Aludj egyet, mielôtt érzelmektôl futött választ küldenél egy üzenetre. Ha biztosan erôs érzéseid vannak egy tárgyról, akkor helyezd azt FLAME ON/OFF jelek közé: FLAME ON: Ez a fajta vita nem méltó arra a sávszélességre, ami a továbbításához kell. Teljességgel illogikus és érvekkel alá nem támasztott. A világ többi része is egyetért velem. FLAME OFF
 • Ne írjál vezérlô karaktereket vagy nem-ASCII karaktereket, kivéve ha a programod elkódolja ezeket, vagy MIME attachment formájában küldöd. Ha elkódolva küldesz valamit, akkor próbálj megbizonyosodni arról, hogy a címzett vissza tudja majd kódolni azt.
 • Légy tömör anélkül, hogy túlságon lényegretörô lennél. Amikor egy levélre válaszolsz, csak annyit idézz az eredeti anyagból, hogy érthetô legyen a válaszod és ne többet. Rendkívül rossz szokás az egész levelet idézni a válaszban - töröld ki a felesleget.
 • 65 karakter széles, kocsivissza karakterrel lezárt sorokat írjál. (Fordító megjegyzése: e dokumentumtól eltérôen 72-76 karaktert is szoktak ajánlani.)
 • A levél fejlécében kell, hogy legyen egy subject sor, ami visszatükrözi a levél tartalmát.
 • Ha signature-t illesztesz a leveledbe, akkor azt fogd rövidre. Ökölszabály: 4 sornál ne legyen hosszabb. Sok ember a kapcsolatért percenként fizet, és minél hosszabb az üzeneted, annál többet fizetnek.
 • Ahogy egy levél (ma) nem lehet privát, úgy a levél (és a news) is (ma még) hamisítható, megváltoztatható. A változtatásokat nem mindig lehet felismerni (könnyen), így célszeru a józan ész alapján ellenôrizni egy üzenet valódiságát, mielôtt elhisszük azt.
 • Küldj egy rövid választ a feladónak, hogy megkaptad a levelét, ha úgy gondolod, hogy a levél fontossága szükségessé teszi ezt. Tedd meg ezt akkor is, ha részletesen válaszolni csak késôbb lesz idôd.
 • Az, hogy egy adott beszélgetésbôl ki mennyit ért meg, az erôsen függ az adott szituációtól. Egy adott e-mail környezetben megtanult normák nem feltétlenül vonatkoznak általában az Internetet használó emberekkel vonatkozó kommunikációra. Légy óvatos a helyi szlenggel és a helyi rövidítésekkel.
 • hirdetes
 • Egy e-mail üzenet szállítási költsége nagyjából egyenlô a feladónál és a címzettnél (vagy szervezeteinél). Ez alapvetôen eltér a hagyományos levéltôl, a telefontól, a rádiótól, és a TV-tôl. Egy levél elküldése konkrétan hálózati szélességbe, diszk helybe, és CPU idôbe is kerülhet. Ez az alapvetô gazdasági oka, amiért nem illik kéretlen hirdetést küldeni e-mail-ben. (Ez ráadásul tilos is sok helyen.)
 • Ne küldj nagytömegu kéretlen információt az embereknek.
 • Ha a levelezôrendszered képes automatikus továbbküldésre, akkor vigyázz, hogy ne lépjen fel a rettegett "továbbítóhurok". Ez úgy jöhet létre, ha sok gépen állítod be az automata továbbítást, úgy, hogy egy neked küldött üzenet az egyik géptôl a másikig utazik, majd a következôre és így tovább egészen addig, amig visszaérkezik az elsô címre a levél... (Fordító megjegyzése: ennek elkerülésére nem mindenütt lehet automatikusan továbbküldött levelet továbbküldeni.)

A talkA talk olyan protokollok gyujteménye, amelyek lehetôvé teszik két ember interaktív párbeszédét számítógépen keresztül.

 • Használj vegyesen kis- és nagybetut, mintha egy levelet vagy egy e-mail-t írnál.
 • Ne hagyd, hogy az irományod kifusson a képernyô széléig és ott a terminálod törjön sort: használj egy Kocsivissza (CR) jelet a sor lezárására. Nem tételezheted fel azt sem, hogy a te képernyôd mérete azonos bárki máséval. Ökölszabály: max. 70 karaktert és max. 12 sort írjál.
 • Hagyjál margókat, ne írjál a képernyô szélére.
 • Ha befejezted a mondandódat, akkor Üssél két CR-t (egy üres sort), jelezve, hogy a másik következik.
 • Mindig írjál egy "viszontlátásra"-t vagy más elköszönést és várd meg a másik oldal köszönését is. Különösen fontos ez, ha egy távoli valakivel kommunikálsz. Ne felejtsd el, hogy a kommunikációtok sebessége egyrészt a rendelkezésre álló sávszélességtôl (a csô átmérôje) és a hálózat késéseitôl (a fény sebessége) is függ.
 • Tisztában kell lenned azzal, hogy a talk megzavarja a másik embert. Csak a rendeltetésének megfelelôen használd. Soha ne talk-olj idegenre!
 • Sok oka lehet annak, ha nem kapsz választ. Elôször is, nem biztos, hogy minden muködik. Másodszor is, nem minden talk verzió kompatibilis. Harmadrészt, a címzett letilthatja a talk-ot. Ezt általában te is megteheted, szokás szerint érdeklôdjél a helyi rendszergazdánál a konkrét részletekrôl.
 • Bizonyos talk verziók újracsengetik a címzettet ha magára hagyják. Hagyd egy-kétszer csengetni, utána állítsd le (kill) a programot.
 • Ha valaki nem válaszol, akkor megpróbálkozhatsz egy másik tty-vel. Használd a finger parancsot, hogy látsd, hogy melyikekre van belépve. Ha a másik fél még mindig nem válaszol, ne erôltesd tovább. (Fordító megjegyzése: néhol a finger le van tiltva, ne lepôdj meg tehát, ha nem muködik. Megjegyzés kettô: Ez igen Unix specifikus pont, viszont a Unix a legelterjedtebb Internetes szerver operációs rendszer.).
 • A beszélgetés (talk) alatt megmutatkozik a gépelési tudásod. Ha lassan és sok hibával gépelsz (fordító megjegyezése: ne keseredj el) akkor legtöbbször nem éri meg visszamenni kijavítani ôket. A másik ember úgyis rájön, hogy mit akarsz mondani.
 • Légy nagyon óvatos, ha egyszerre több talk-od is fut! (Fordító megjegyzése: Komoly esélyed van rá, hogy elôbb-utóbb összekevered, hogy melyik talknál kivel és mirôl beszélgetsz. Kérdéseidet és válaszaidat rossz helyre küldve komikus és/vagy kínos helyzetet teremthetsz.)
Ön miért jutott erre a honlapra? Mert ez az oldal egy hatékony, keresõbarát oldal! Szeretne Ön is több látogatót, egy hatékony és üzletet hozó honlapot? Online marketing tanácsadás, honlapkészítés állami támogatás segítségével! Kérje ajánlatunkat itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

keresztpromóció

Egy márkával egy másik, nem konkurens márkát reklámoznak. Tovább

minõségcél

a minõséggel kapcsolatos valami, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni ... Tovább

Tovább a lexikonra