notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Az építõipar sajátosságai

hirdetes

Az építõipar sajátosságai

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Az építõipar sajátosságai meg kell, hogy jelenjenek a minõségirányítási rendszerben is. A folyamatokban mind a szolgáltatások, mind a termelõ rész fontos, így a rendszerekre is hatással van a szektornak ez a fajta komplexitása.

ISO 9001, ISO 14001 ISO 17799 OHSAS 18001 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével valamint pályázatírásra kérje ajánlatunkat itt!

Ahhoz, hogy az építési tevékenység minõségügyi kérdéseit tárgyalni lehessen, szükséges megvizsgálni azokat a sajátosságokat, amelyek az építõiparra jellemzõek, és amelyek eltérnek más iparágak sajátosságaitól. Mint ahogy az építõipari ágazatban megkülönböztetik az építõ-anyagipart az építõipartól, a minõségirányítás tekintetében is különbséget kell tenni a kettõ között. Az építõ-anyagipar lényegében más iparágakhoz azonos módon kezelhetõ, annál is inkább, mert egyes építõipari anyagok gyártása más-más résziparághoz tartozik, például vegyipar, (mûanyag- és gumiipar) szilikátipar, acélipar, alumíniumipar, stb. Sajátos gyártási terület a helyszíni elõregyártás, valamint a szerelõipar. Ennek több vonása hasonlít a kivitelezõ építõiparhoz, de a technológia jobban szabályozható és rendszeresen ismétlõdõ. A termékre (az építményre) elõírt ún. funkcionális, vagy lényeges követelmények teljesülését csak az õt alkotó, beépítésre kerülõ építési célú termékeken lehet megállapítani. Az építmény használhatóságának, a még elfogadható használhatósági szintnek a megítélése sokszor szubjektív, országonként, az építmény használójától, tulajdonosától függõen változik. A termék elvárt élettartama jelentõsen meghaladja a hagyományos termékek élettartamát. Az egyes szerkezetek és elemek - például a festések, mázolások, tetõszigetelések, vagy a falazatok- élettartama igen különbözõ. A fõbb szerkezetek akár évszázadokig megmaradnak, míg az egyes épületrészeket és szerkezeteket ezalatt többször javítják, karbantartják és változtatják vagy akár kicserélik. Az építmények funkciójuktól függõen általában igen összetett követelményrendszert elégítenek ki, ezért a követelmények megfogalmazása lényegesen bonyolultabb, mint egyéb termékeknél. Az építmény hosszú élettartama alatt az emberek és a közösségek igénye is változik. Ez függvénye lehet a társadalmi és, gazdasági változásoknak vagy akár a divatnak is. Az elkészült építmények minõségének megítélése lényegesen bonyolultabb, mint az egyéb termékek túlnyomó többségéé. Az építmény emberi környezetet teremt, emberekre vagy közösségekre van hatással közvetlenül vagy közvetetten. Azoknak a köre, akik véleményt alkotnak igen széles, a közvetlen használótól az utcai járókelõig terjed.

hirdetes

Az építmények több szakma egymásra épülõ munkájával létrehozott összetett alkotások, így a kivitelezés szervezése, irányítása és megvalósítása létesítményenként különbözõ. Egy-egy szerkezeti megoldás egyszerre több, akár ellentétes funkció optimális összehangolását igényli, mint például a külsõ és belsõ terek elválasztása és összekapcsolása vagy a jó hõszigetelés és a szilárdság. A termék létrehozásának költsége és ezért ára is lényegesen, sokszor nagyságrenddel magasabb, mint a legdrágább tartós fogyasztási vagy akár luxuscikké. Ha a termék nem az amit a vevõ akart, nem lehet visszavinni és kicserélni. Pedig a kiválasztás és megrendelés, sokszor csak tervrajzok vagy makettek alapján történik. A javítások, utólagos változtatások általában nehezen és nagy költségek mellett valósíthatók meg. Az építési tevékenység sajátossága hogy mindig más helyszínen, mindig egyedi létesítményt hoz létre. Ez akkor is így van, ha az építmény típusterv szerint készül, hiszen a település, a környezet, a helyszíni adottságok, a talaj és terepviszonyok, az infrastruktúra, a csatlakozó közmûvek és a kivitelezés körülményei különbözõek. A létesítmény megvalósítására létrehozott (projekt) szervezet több, teljesen független szervezet együttmûködésébõl jön létre. A projektet irányító csoport tagjai egyszerre tartoznak szervezetükhöz és ugyanakkor a projekt részvevõi is. Így a projektcélok mellett a saját szervezetük céljait is szem elõtt tartják. Az építmény megvalósításában együttmûködõ fõ- és alvállalkozók építményrõl építményre változnak és esetleg még sohasem dolgoztak együtt, illetve többet nem fognak együttdolgozni. Ezért az emberek közötti kapcsolatok építményrõl építményre változnak. A különbözõ vállalatok dolgozói eltérõ vállalati kultúrát képviselnek. A projektmenedzser, aki általában a fõvállalkozó szervezet által kinevezett létesítményi fõmérnök, vagy építésvezetõ, olyan széles szakmai irányítói feladatokkal és hatáskörrel rendelkezik egy személyben, amely a hagyományos gyártó szervezetekre nem jellemzõ. Feladatai többek között a közvetlen irányítás, az - anyag, eszköz, ember - erõforrások biztosítása, a koordinálás a különbözõ együttmûködõ partnerek között és az ellenõrzés.

hirdetes

Az építési folyamatban soha nem tervezhetõ meg elõre minden mozzanat. Az elõre nem várható események kockázata sokkal nagyobb, mint más iparágban. Így például az idõjárás, (a kivitelezési munka nagy része szabadban folyik), vagy az együttmûködõ felek megbízhatósága, olyan komoly kockázati tényezõk, amelyek a költségeket és a határidõket befolyásolják. Számolni kell az emberi tényezõk kiszámíthatatlanságával, mivel a munkavállalók gyakran nem állandó alkalmazottai a szervezetnek, más iparágakénál alacsonyabb a kulturális színvonal, alkalomszerû, idényjellegû a munkavégzés és a munkakörülmények mostohák. A kivitelezési munkában különbözõ szakmákat képviselõ, különbözõ felkészültségû, létszámú és összetételû csapat dolgozik, amelybõl több további - elsõsorban szervezeti és irányítási - sajátosság adódik. Az építõiparban sajátos - és a többi iparágtól eltérõ - a megrendelõ és a kivitelezõ közötti kapcsolat is. A megrendelõ, vagy annak képviselõje rendelkezik azzal a joggal, hogy a kivitelezés folyamatát lépésrõl-lépésre kövesse és ellenõrizze. Joga van kifogások esetén beavatkozni az építés menetébe, rendelkezéseirõl bejegyzést tenni az építési naplóba. Gyakori, hogy a megrendelõ a kivitelezés folyamán módosítja az igényeit és kisebb-nagyobb módosításokat rendel meg az eredeti megállapodáshoz, illetve a tervekhez képest. A megrendelõ folyamatos részvételére az építésben az jellemzõ, hogy a számára fontos tényezõk, az ár, a határidõk és a minõség más-más hangsúlyt kapnak a folyamat különbözõ szakaszában: a tervezéskor erõteljesen figyelembe kell venni az árat, a kivitelezéskor a határidõk mindennél fontosabbak, az elkészült létesítmény átadásakor pedig a minõség kerül elõtérbe. Végezetül meg kell említeni a tervezés és annak elõkészítésekor a különbözõ hatóságok, állami és társadalmi szervezetek engedélyezõ szerepét vagy vétó jogát, amelyek törvényeken, rendeleteken és kötelezõ érvényû elõírásokon keresztül érvényesülnek. Ezek késõbb a kivitelezés során, de nem kevésbé a létesítmény használatbavételekor is fennállnak és korlátozó tényezõként jelentkeznek az építtetõ és építõk számára akkor is, ha egyébként közérdeket érvényesítenek.

ISO 9001, ISO 14001 ISO 17799 OHSAS 18001 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével valamint pályázatírásra kérje ajánlatunkat itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

szervezeti vásárlás

Olyan döntéshozatali folyamat, amely során a formális szervezetek megteremtik az igényt a... Tovább

globális marketing

A differenciálatlan marketingstratégia speciális esete, melynek keretében a vállalat azonos... Tovább

Tovább a lexikonra