notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Jogszabályfigyelés az MSZ EN ISO 14001:2005 számú szabványon alapuló Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása kapcsán

hirdetes

Jogszabályfigyelés az MSZ EN ISO 14001:2005 számú szabványon alapuló Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása kapcsán

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

A Környezetközpontú irányítási rendszer (vagy röviden: Környezetirányítási rendszer) mûködtetése kapcsán számos szabvány követelménynek kell megfelelni amit az MSZ EN ISO 14001:2005 számú szabvány tartalmaz. A követelmények közül jelen cikkükben elsõsorban a jogszabályok figyelését emeltük ki, mivel még az általunk felkészített cégek egyik nagy problémája a jogszabályok figyelése, a jogszabályoknak való megfelelés, ill. egyáltalán a jogszabályi követelmények teljesülésének ellenõrzése.

Honlapkészítés online marketing tanácsadó segítéségvel? A hatékony honlapkészítés titka az online marketing tanácsadás alapján készülõ honlap!

Kérje ajánlatunkat itt!

Szervezetünk a 14001-es környezetirányítási rendszerkiépítés során nyomatékosan kezeli a jogszabályok kezelését, azonban késõbbiekben a rendszer mûködtetésekor (mikor már nem fogjuk a cég kezét) sajnos a jogszabályok folyamatos ellenõrzése sajnos feledésbe merül, míg a felülvizsgálati auditok elõtt lázas tûzoltással megkezdõdik a jogszabályok ellenõrzése egy évre visszamenõleg. Sajnos ez a probléma sokszor elõfordul az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabványon alapuló Minõségirányítási rendszerek mûködtetése kapcsán is.

Jogszabályok ellenõrzése - ellenõrzés hiányának következményei

Még szerencse, hogy a tanúsítók megkövetelik a jogszabályok nyomatékos ellenõrzését, s ezáltal a Minõségirányítási és Környezetirányítási rendszerek, ill. bármilyen más Irányítási rendszer auditjára való felkészülés kapcsán a jogszabályok legalább évente egyszer ellenõrzésre kerülnek. Az egy dolog, hogy a jogszabályok feledésbe merülnek, talán még ez fel is tûnik az auditor számára (az International Cert Hungary Kft. audditorai számára biztos), s kisebb-nagyobb eltérésként felvételre kerül az auditorok által. Nagobb baj sajnos akkor van, ha a valamilyen kár, komolyabb baj, balesett éri a szervezetet, a szervezet alkalmazottjait, stb. – a jogszabályok nem ismerése nem mentesít a felelõsség alól; azaz problémás esetekben a cég vezetõinek felelõséget kell vállalniuk. Ne menjünk ennyire elõre, ne gondoljunk az abszolút szélsõséges példákra, de a legkisebb jogszabálynak való nemmegfelelés is komoly anyagi károkat eredményezhet, akár a Vevõk felé üzletkiesés kapcsán, vagy a törvények nem betartása végett, a hatóságok által kiszabott büntetések által.

Eddig felkészített (legyen az bármilyen menedzsment rendszer) cégek közül a legtöbbjük váltig állította, hogy õ rájuk nem vonatkozik se jogszabály, se szabvány, semmilyen európai direktíva. Ez természetesen gyorsan kiderül, hogy nem így van, csak elõ kell venni egy munkaszerzõdést, egy Vevõvel, vagy beszállítóval kötött szerzõdést, s lehet, hogy rögtön találunk az ügyvédünk, vagy jogi tanácsadónk által készített szerzõdésben valamilyen hivatkozott jogszabályt-amely lehet teljesen általános, pl.: a munkatörvénykönyv, de akár valamilyen speciális jogszabály meghivatkozása is. Valamennyi szervezetre vonatkoznak különféle jogszabályok függetlenül attól, hogy mûködtetet valamilyen irányítási rendszert vagy sem. Természetesen a joganyagok egyik típusa ami mindenkire vonatkozik a pénzügyi-számviteli törvények; szerencsére ezen jogszabályok az alkalmazott/szerzõdött könyvelõ által folyamatos ellenõrzés alatt áll. Ezen felül valamennyi cégre vonatkoznak munkavédelmi, tûzvédelmi, környezetvédelmi elõírások is. Ezen jogszabályokat is a legtöbbször külsõs munkavédelmis partner figyeli a cégek számára, azonban az esetek 98%-ban évente egyszer találkozik a cég a külsõs partnerével, az éves kötelezõ oktatások során, így ez a folyamat már kevésbe hatékony.

hirdetes

Hogyan kövessük a jogszabályokat

A legjobb módszer az, ha a szervezetnél egy kijelölt személy, vagy csoport figyeli a szervezetre vonatkozó munkavédelmi, tûzvédelmi, környezetvédelmi, speciális cégre vonatkozó joganyagok változásait, ill. a joganyagoknak való megfelelést. Ez nagyon egyszerûen megoldható, ha a szervezetnek gyakorta jár pl.: a Complex kiadásában egy DvD Jogtár, amely tartalmazza valamennyi joganyagokat, ez azonban sok cég számára nagyobb terhet jelent. A jogszabályok ellenõrzése az interneten keresztül is megoldható pl.: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso címen. Általában itt elõbb-utóbb megtaláljuk a ránk vonatkozó joganyagot. Hatékonyabb viszont, ha a Complex által ingyenes hírlevél keretében ellenõrizzük az új jogszabályokat. Naponta átlagosan 10-15 új joganyag születik, vagy változik meg, aminek a címét közlik számunkra hírlevél formában. Természetesen ezen joganyagok legtöbbje számunkra nem érdekes, de ha mégis olyan jogszabály kerül napvilágra ami fontos nekünk, úgy a DvD Jogtárunkat ajánlott frissíteni (www.compLex.hu –ez nem a reklám helye – nem állunk üzleti kapcsolatban a Complex-el).

Néhány általános környezetvédelmi jogszabály

Ahogy az elõbb már említettem függetlenül attól, hogy van-e valamilyen irányítási menedzsment rendszerem, pl.: KIR rendszerem, vonatkoznak rám általános környezetvédelmi elõírások. Pl.: (a teljesség igénye nélkül)

  • 1995. évi LIII. Törvény a Környezet védelmének általános szabályai,
  • 1996. évi LIII. Törvény a Természet védelmérõl,
  • 164/2003 (X.18) Korm. rendelet: A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl,
  • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól,
  • 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékérõl,
  • 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
  • 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet A környezetvédelmi termékdíjról,
  • 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl.

Az ISO 14001 szabványnak való megfelelés

Az MSZ EN ISO 14001:2005 számú szabványnak megfelelõ Környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésére természetesen a legtöbbször akkor kerül sor, amikor a szervezet valamilyen szempontból az átlagosnál nagyobb pozitív, negatív hatással van környezetésre. Ezen esetekben a speciális jogszabályok naprakész követése még fontosabb, mint azon cégeknél, ahol a környezeti hatás kevésbé kimutatható, viszont a versenyelõny miatt fontos volt a Tanúsítvány megszerzése.

Környezetközpontú irányítási rendszerek esetében (függetlenül a környezeti hatás nagyságától) nem ússzuk meg annyival, hogy rendelkezünk egy jogszabálygyûjteménnyel, ill. idõrõl-idõre ellenõrizzük a jogszabályokat.

Elõször is azonban nézzük meg mit ír számunkra elõ az MSZ EN ISO 14001:2005 számú szabvány idevonatkozó pontja

hirdetes

4.3.2. Jogszabályi és egyéb követelmények:
A szervezet hozzon létre, vezessen be és tartson fenn olyan eljárás(oka)t, amellyel/amelyekkel
a) azonosíthatóvá és hozzáférhetõvé teszi a környezeti tényezõire vonatkozó, alkalmazható jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket,
b) meghatározza, hogy mennyiben vonatkoznak ezek a követelmények a szervezet környezeti tényezõire.
A szervezetnek biztosítania kell, hogy ezeket a jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket a környezetközpontú irányítási rendszerének kialakításakor, bevezetésekor és fenntartásakor figyelembe vegyék.

4.5.2.1. A szervezet a megfelelõségre vonatkozó elkötelezettségével összhangban hozzon létre, vezessen be és tartson fenn eljárás(oka)t a rá vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés idõszakos kiértékelésére.

Sokat nem árul el a szabvány, pontosan nem mondja meg, hogy mit tegyünk, de viszont nekünk azoknak akik megakarják szerezni KIR-es tanúsítványuknak, mindent meg kell tenniük, hogy ezen követelmények teljesüljenek. Elsõsorban figyelembe kell vennünk a szervezetre vonatkozó jogszabályokat, de nem elég azokat összegyûjteni, listába szedni, hanem azok tartalmát, a ránk vonatkozó paragrafusokat is ismerni kell. Készítsünk olyan táblázatot, amelyben megtudjuk jeleníteni a vonatkozó jogszabályokat, esetleges módosításokat, a ránk vonatkozó paragrafusok tartalmát, elõírt munkalapok/nyomtatványok használatát. Pl.:

Jogszabály neve:
164/2003 (X.18) Korm. rendelet: A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl
Módosítások:
309/2005 (XII.25). Kormány rendelet
Tartalom:
Vonatkozik: valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki vagy amely hulladékot termel, birtokol, kezel, vagy a gyártói felelõsség alapján a hulladékká vált termék visszavételérõl, kezelésérõl gondoskodik.
Meghatározza a nyilvántartást, adatszolgáltatást A Környezetvédelmi felügyelõség felé….stb…
Vonatkozó nyomtatványok:
Mellékletek: Borítólap, HT (hulladék keletkezés bejelentõ) lap, HB (hulladék begyûjtés) lap, HK (hulladék ártalmatlanítás) lap, KAR (környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz bejelentése) ügyfél lap, KAR telephely lap,

Jogszabályok nyomon követése saját érdekünk, megéri idõt, energiát és pénzt fordítani a jogszabályok figyelésére, ill. a jogszabályok által elõírt követelmények teljesítésére. Nem szeretnék senkit sem riogatni, de egyre erõsebb hazánkban az ún. környezetvédelmi kommandó, elsõ sorban a legnagyobb szervezet kerülnek górcsõ alá, de elõbb-útibb mindenki elõnézést fog kapni, s jobb már most mindent megtennünk a büntetések, ill. a negatív környezeti terhelések elkerülése végett.

Honlapkészítés online marketing tanácsadó segítéségvel? A hatékony honlapkészítés titka az online marketing tanácsadás alapján készülõ honlap!

Kérje ajánlatunkat itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

eltérés

egy követelmény (3.1.2.) nem teljesülése Tovább

termelési orientáció

Olyan vállalati gazdálkodási magatartás, amely során a termelőüzemek gyártási... Tovább

Tovább a lexikonra