notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

ISO 9001 (minõségirányítási rendszer) lépésrõl lépésre! Az ISO 9001 és az ISO 9004 8.2.4

hirdetes

ISO 9001 (minõségirányítási rendszer) lépésrõl lépésre! Az ISO 9001 és az ISO 9004 8.2.4

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

Minõségügyi iskolánk huszonegyedik fejezete az MSZ EN ISO 9004:2001  8.2.3 pontját elemzi, azaz az ISO9001 és az ISO 9004  a folyamatok figyelemmel kísérése és mérése témakörrel kapcsolatos  követelményeit. A cikksorozattal célunk, hogy az ISO9001 (minõségirányítási rendszer)  tanúsítvány megszerzésében segítséget nyújtsunk a Minõségirányítási vezetõk, a belsõ auditorok és a minõségügyi szakemberek számára.

MSZ EN ISO9001:2001 8.2.3 pont

 ISO9001, ISO14001 ISO17799 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!

ISO 9001, ISO 14001 belsõ auditori, minõségirányítási vezetõ, valamint minõségügyi szakember tanfolyamok részletesen itt!

 

Az ISO9001 a termék figyelemmel kísérése

során azt követeli meg, hogy vizsgáljuk, a termék jellemzõi teljesíti-e a követelményeket:

ISO 9001:2000, Minõségirányítási rendszerek.

Követelmények
8.2.4. A termék figyelemmel kísérése és mérése
A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie és mérnie kell a termék jellemzõit, annak igazolása céljából, hogy a termékkel szemben támasztott követelmények teljesülnek. Ezt a termék elõállítási folyamata során, annak megfelelõ szakaszaiban kell végezni, a tervezett intézkedéseknek megfelelõen.
Az elfogadás kritériumainak való megfelelõség bizonyítékait meg kell õrizni. A feljegyzéseknek meg kell jelölniük, hogy kik azok a személyek, akik a termék továbbítását engedélyezik.
A termék továbbítása nem engedélyezhetõ és a szolgáltatás teljesítése nem folytatható mindaddig, amíg a tervezett intézkedés kielégítõ módon nem fejezõdött be, hacsak az erre felhatalmazott személy, illetve ahol lehetséges a vevõ nem hagy jóvá ettõl eltérõ döntést.


ISO 9001, A termék mérése és figyelemmel kísérése


A szervezet dolgozza ki és írja elõ a termékeire vonatkozó mérési követelményeket (beleértve az átvételi kritériumokat). A terméken végzett méréseket úgy tervezzék és úgy hajtsák végre, hogy igazolja: az érdekelt felek követelményei teljesültek és felhasználást nyertek az elõállítási folyamatok fejlesztéséhez. A termék mérése során tehát nem csak a vevõk által támasztott követelmények teljesülését célszerû vizsgálni, hanem a lehetséges érdekelt felek követelményeit is, illetve hogy adatokat szolgáltasson a folyamatok fejlesztéséhez.


Amikor a mérési módszereket kiválasztják, – gondoskodva arról, hogy a termékek megfeleljenek a követelményeknek –  és amikor számba veszik a vevõ igényeit és elvárásait, a szervezet vegye figyelembe a következõket:


a) a termékjellemzõk típusait, amelyek alapján ki lehet választani a mérések típusait, a megfelelõ mérõeszközöket, a kívánt pontosságot és a szükséges készségeket;


b) a szükséges berendezést, szoftvert és eszközöket;


c) a megfelelõ mérési helyek kiválasztását az elõállítási folyamatok sorában;


d) minden egyes mérési helyen a mérendõ jellemzõket, az alkalmazandó dokumentumokat és az átvételi kritériumokat;


e) azokat a vevõ által meghatározott pontokat, amelyeknél a termék kiválasztott jellemzõinek a megfigyelését, vagy igazolását (verifikálását) végzik;

hirdetes


f) azokat az ellenõrzéseket és vizsgálatokat, amelyekre nézve a törvényhozó, vagy a szabályozó hatóságok megkövetelik, hogy ezeknél jelen legyenek, vagy ezeket maguk végezzék;


g) hol, mikor és hogyan kívánja a szervezet felkérni illetékes harmadik fél részvételét, vagy hol követeli ezt meg a vevõ vagy a jogszabályalkotó és a szabályozó hatóság a következõ feladatok elvégzésére:

 • típusvizsgálat,
 • folyamatközi ellenõrzés, vagy vizsgálat,
 • termékigazolás (verifikálás),
 • termékjóváhagyás (validálás), valamint
 • termékminõsítés;

h) a munkatársak, az anyagok, a termékek, a folyamatok, és a minõségirányítási rendszer minõsítését;


i) a végellenõrzést annak megerõsítésére, hogy minden elõírt igazolási (verifikálási) és érvényesítési (validálási) tevékenységet elvégeztek és az eredményt elfogadták;


j) a termékre vonatkozó mérési eredmények feljegyzését.


A szervezet vizsgálja át a termékkel kapcsolatos méréshez alkalmazott módszereket és az igazolás (verifikálás) tervezett feljegyzéseit, hogy megfontolhassa a mûködés fejlesztésének lehetõségeit. Célszerû a termék figyelemmel kísérésének, mérésének folyamatát is vizsgálni, ha lehet fejleszteni, hogy a legpontosabb adatokat biztosítsa. A termékkel kapcsolatos olyan mérések feljegyzéseire, amelyeknél megfontolható a mûködés fejlesztése,  tipikus példák a következõk:

 • ellenõrzési és vizsgálati jelentések,
 • továbbengedési közlések,
 • termékek átvételi formanyomtatványai, valamint
 • az elõírt megfelelõségi tanúsítványok.

Az ISO 9004 szabvány

 még a 8.2 fejezethez sorolja az érdekelt felek megelégedettségét is. Erre az ISO 9001 szabvány nem határoz meg követelményeket:

ISO 9001 8.2.4. 

Az érdekelt felek megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése


A szervezeteknek nem pusztán a vevõ megelégedettségét kell szem elõtt tartania. Minden gazdasági társaságot azért hoznak létre, hogy a tulajdonosoknak jövedelmet, hasznot termeljen, vagy valamilyen közhasznú feladatot lássanak el. Tehát nem csak a vevõ az érdekelt fél, akinek az elégedettsége fontos, hanem például a tulajdonosok, társadalom.


A szervezet állapítsa meg, hogy milyen információra van szükség az érdekelt felek igényeinek kielégítéséhez (a vevõkéin kívül) a szervezet egyes folyamataival kapcsolatban, hogy kiegyensúlyozottan bocsáthassa rendelkezésre az erõforrásokat. Az ilyen információ tartalmazzon olyan méréseket, amelyek a saját munkatársakra, a tulajdonosokra és a befektetõkre, a (be)szállítókra és a partnerekre, valamint a társadalomra vonatkoznak.


Példák az ilyen mérésekre a következõk.

hirdetes


a) A szervezet munkatársai vonatkozásában a szervezet
– tekintse át saját munkatársainak véleményét arról, hogy milyen jól elégíti ki a szervezet az õ igényeiket és elvárásaikat, valamint
– értékelje az egyéni teljesítéseket és a kollektíva teljesítéseit, továbbá hozzájárulásukat a szervezet eredményeihez.

A munkatársak elégedettsége nagymértékben hozzájárul a megfelelõ mûködéshez, végsõ soron a vevõk igényinek megfelelõ termék elõállításához. Ha a munkatársak rosszul érzik magukat a munkahelyen, nem érik el céljaikat, nem fognak úgy dolgozni, ahogyan azt a vevõi igény kielégítése megkövetelné.

b) A tulajdonosok és a beruházók vonatkozásában a szervezet

 • értékelje ki képességét a meghatározott célok elérésére,
 • értékelje ki pénzügyi eredményességét,
 • értékelje ki a külsõ tényezõk befolyását az eredményekre, valamint
 • állapítsa meg, hogy milyen értékkel járultak hozzá az eredményhez a megtett intézkedések.

c) A (be)szállítók és a partnerek vonatkozásában a szervezet

 • mérje fel a (be)szállítók és a partnerek véleményét arról, hogy meg vannak-e elégedve a szervezet beszerzési folyamataival,
 • kísérje figyelemmel a (be)szállítók és a partnerek teljesítését és azt, hogy megfelelnek-e a szervezet beszerzési politikájának és adjon arról visszajelzést, valamint
 • értékelje a beszerzett termékek minõségét, a (be)szállítók és a partnerek közremûködését és a kapcsolatból származó kölcsönös elõnyöket.

A szállítókkal való kölcsönös jó viszony kialakítása a szervezet érdeke is, hiszen akkor kevesebb gondjuk támad a szállítók teljesítményével kapcsolatban, hatékonyabb lehet a munkavégzés.

d) A társadalom vonatkozásában a szervezet

 • határozzon meg a vállalati célokhoz kapcsolódó, jól használható adatokat és figyelje meg ezek alakulását, hogy kielégítõ kölcsönhatást érjen el a társadalommal, valamint
 • idõszakonként értékelje tevékenységeinek eredményességét és hatékonyságát és azt, hogy mûködését hogyan ítélik meg a társadalom érintett részei.

 ISO 9001, ISO 14001 ISO 17799 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!

ISO 9001, ISO 14001 belsõ auditori, minõségirányítási vezetõ, valamint minõségügyi szakember tanfolyamok részletesen itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

minõségirányítási kézikönyv

dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minõségirányítási rendszerét ... Tovább

Oktatási és Kultirális Minisztérium

Tájékoztató az Otatási és Kulturális Minisztérium feladatairól   Az Oktatási és... Tovább

Tovább a lexikonra