notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

KEOP

hirdetes

KEOP

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

A nemzetközi környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokat figyelembe véve, valamint kötelezettségeinket és érdekeinket számba véve a következõ célrendszert határozza meg a KEOP

ISO 9001, ISO 14001,ISO17799, ISO 22000 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!

KEOP:

Az életminõség javítása a szennyezések csökkentésével: a megfelelõ életminõséghez szükséges környezeti állapot megõrzése, javítása, illetve helyreállítása a lakosság egészségi állapotának javítása, azaz az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztetõ hatások csökkentése, megszüntetése.
Értékvédelem és megõrzés: Az ökoszisztémák és vizeink védelme, a fenntartható természeti erõforrás- és területhasználat, a környezet terhelhetõségét meg nem haladó igénybevétel, a környezet károsodásának megelõzése, értékvédõ gazdálkodás megvalósítása – figyelembe véve mennyiségi, és minõségi jellemzõket is – valamint a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra sokszínûségének megtartása, környezetileg biztonságos életfeltételének elérése.
Megelõzés, takarékosság, hatékonyság: A gazdasági fejlõdésben a környezeti, fenntarthatósági szempontok érvényesítése. Ennek feltétele a gazdasági fejlõdés során a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, és fenntartása, a szennyezések és a hulladék keletkezésének megelõzése, az alacsony anyag- és energia igényû technikák alkalmazása, a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek és tudatosság és együttmûködés erõsítése.

KEOP prioritások:

Egészséges, tiszta települések prioritási tengely: Hulladékgazdálkodás, Szennyvízkezelés, Vízbázis-védelem és ivóvíz minõség javítása) Keret: 513,6 Mrd Ft
A fenntartható településfejlõdés környezeti feltételeinek javítása, a települési környezet állapotjellemzõinek javítása. A célok elérése érdekében a prioritási tengely – az átfogó környezetgazdálkodás és környezeti tervezés lehetõségeinek felhasználásával, költséghatékony megoldások alkalmazásával – a települési környezetvédelmi közszolgáltatások, környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés és a közvetlen környezetvédelmi, veszélyelhárítási beavatkozások megvalósítására koncentrál.

hirdetes
Vizeink jó kezelése Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása, Vizeink mennyiségi és minõségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadályozása, A VKI végrehajtásának állami intézkedései
Keret: 338,7 Mrd Ft
Természeti értékeink jó kezelése közösségi jelentõségû és védett természeti értékek és területek megõrzése, helyreállítása, fejlesztése, élõhely-megõrzõ mezõ- és erdõgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése (beruházások), vonalas létesítmények természet- és tájromboló (károsító) hatásának mérséklése, az erdei iskola hálózat fejlesztése
Keret: 31,8 Mrd Ft

Megújuló energiaforrások-felhasználás növelése prioritási tengely 45, 1 Mrd Ft
Támogatásra a következõ régiók jogosultak: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld
Kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az energiahordozó forrásszerkezet befolyásolása, a hagyományos energiaforrásoktól a megújuló energiaforrások felé történõ elmozdulás elõsegítése. Ezzel egyidejûleg fontos feladat az energiatakarékosságot és a hatékony energiafelhasználást szolgáló eszközrendszer kialakítása a termelési és a fogyasztói szférában egyaránt.

Tervezett mûvelettípusok indikatív listája:

Biomassza-felhasználás támogatása

Biomassza-felhasználás támogatása
 • Hulladék-felhasználás támogatása
 • Biológiai hulladék alapú biogáz termelés és használat támogatása
 • Geotermikus hõ és/vagy villamos energia termelés támogatása
 • Legkorszerûbb fûtési és hûtési célú hõszivattyús rendszerek telepítésének támogatása
 • Napenergiát hasznosító rendszerek telepítésének támogatása
 • Energiatudatos építészeti megoldások támogatása, passzív nap energiahasználat az épületek energiafogyasztásának csökkentése érdekében
 • A már meglévõ vízerõmûvek élettartamának növelése, hatékonyságának, energiaátalakítási hatásfokának javítása
 • Szélenergiával történõ villamos energia termelés támogatása

A fejlesztéseknél a következõ alapelveket kell érvényesíteni:

A beruházásoknál kimutatható módon kell befolyásolnia az adott térségek fosszilis alapú energiafelhasználását, a térség szintjén növelni kell a megújuló energiaforrások energetikai hasznosítását

A beruházásoknál kimutatható módon kell befolyásolnia az adott térségek fosszilis alapú energiafelhasználását, a térség szintjén növelni kell a megújuló energiaforrások energetikai hasznosítását
hirdetes
 • Különösen preferált, ha a fejlesztésekhez kapcsolódó alapanyag elõállítás, feldolgozás, energiatermelés és felhasználás egyaránt jól körültekinthetõ, összefüggõ rendszerben, térségi alapon valósul meg.
 • Preferált, ha a fejlesztések közösségi beruházások keretében valósulnak meg.
 • Preferált a különbözõ megújuló energiaforrások együttes használat
 • Korlátozott mértékben támogathatóak a megújuló energiaforrások használatát más, fosszilis energiaforrások használatával kombináló fejlesztések is.
 • Szintén preferáltak a kombinált – tehát energiahatékonysági megoldásokat és megújuló energiaforrásokat egyaránt alkalmazó beruházások.

Hatékony energia-felhasználás prioritási tengely 30,5 Mrd Ft
Támogatásra az ország egész területe jogosult. Az energiahordozó forrásszerkezet befolyásolása mellett fontos feladat az energiatakarékosságot és a hatékony energiafelhasználást szolgáló eszközrendszer kialakítása a termelési és fogyasztói szférában egyaránt.

Tervezett mûvelettípusok indikatív listája

Önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonú középületek energiafelhasználásának a korszerûsítése (támogatást kell nyújtani helyi energia-megtakarítási koncepciók, energiaellátási tervek kidolgozásához, az energiavesztések feltárására irányuló vizsgálatokhoz,, a feltárt energia megtakarítási lehetõségek megvalósításához, valamint megfelelõ szakemberek képzésével az eredmények fenntartásához)

A távhõellátó rendszerek korszerûsítése

Vállalkozói területeken megvalósítandó energetikai korszerûsítések (ipar, energiaipar, szolgáltatások)
Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése prioritási tengely 32,6 Mrd Ft
Fenntartható termelés
Fenntartható fogyasztási elõsegítése
Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések
Projekt elõkészítés 45,5 Mrd Ft
Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) 15,8Mrd Ft

ISO 9001, ISO 14001,ISO17799, ISO 22000 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

szakterületi szakértõ

<audit> személy, aki az auditálandó tárgyra nézve szakismeretét rendelkezésre... Tovább

policentrikus marketingstratégia

A vállalat minden piacot önálló egységként kezel, és a helyi adottságokhoz igazodó egyedi... Tovább

Tovább a lexikonra