notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

KMOP pályázat: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

hirdetes

KMOP pályázat Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Pályázat terméklap: Közép-Magyarországi Operatív Program: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Pályázat kódja: KMOP_2011-125

A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a
megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez
szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás
tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató
jellegűek!

Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Közép-Magyarországi Operatív Program: Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Pályázat kódja: KMOP_2011-125
Kiírás dátuma: 2011. május 30.
Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012. december 31-ig lehetséges.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,8 Mrd forint a 2011-13. évekre.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
ad) szövetkezetek
ae) gazdasági kamarák,
af) vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek,
ag) kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
ah) jogi személyiségű nonprofit szervezet,
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Felhívás A.1. pontjában foglaltak alapján, az 1-3. funkcionális célterületek csak azon pályázók esetében támogathatóak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.
A pályázat célja röviden:
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.
Modern vállalat/szervezet irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések támogathatóak, az alábbi 12 funkcionális célterületre vonatkozóan:
1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10.munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
11.elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése
12.kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése CRM beruházási célok: Informatikai eszközbeszerzés, Internet infrastruktúra fejlesztése, Oktatás és képzés igénybevétele, Oktatási és képzési módszerek fejlesztése, Szakmai tanácsadás igénybevétele, Vállalatirányítási rendszer bevezetése, Vállalati elektronikus, kereskedelmi és ügyfélszolgálati rendszer bevezetése, Vezetői döntéstámogató-rendszer bevezetése

hirdetes
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati
Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben
foglaltaknak.
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2011-125 pályázati kiírás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy
kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.
A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.
Amennyiben a pályázó a felsorolt kiírások közül több kiírásra is nyújt be pályázatot, az a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, a többi pályázata automatikusan elutasításra kerül.
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
a) aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, és;
b) aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.
Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható.
Pénzügyi előírások:
Támogatható tevékenységek köre:
A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Információs technológia-fejlesztés a C.1.3.4. szerint
b) Tanácsadás igénybevétele a C.1.3.7. fejezet szerint az f), h) és i) pontok kivételével
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan olyan képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani, stb.) amelynek költsége jelen
pályázati kiírásban nem számolható el, úgy a képzési költséghez és a képzéshez szükséges bizonyos szolgáltatások (utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3. A munkahelyi képzések támogatása projekt keretében. Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívás megtalálható a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.
hirdetes
Támogatási intenzitás %-ban: maximum az összes elszámolható költség 40%-a.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft, de maximum a jelen
Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
Önerő mértéke: A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Biztosíték, illetve banki garancia: Jelen pályázati kiírás keretében a pályázónak a megvalósítás és a fenntartási időszakra nem szükséges biztosítékot nyújtania.
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti) tevékenység
eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 50%-át.
GOP-2011-2.2.1 esetében alkalmazandó képlet: T * 0,25 ≤Ü2 - Üb
KMOP-2011-1.2.5 esetében alkalmazandó képlet: T * 0,50 ≤Ü2 - Üb
Ahol:
Üb: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a pályázat beadását megelőző üzleti évben
Ü2: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a projekt befejezését közvetlenül követő 2. üzleti évben
T: megítélt támogatás összege
VAGY
A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011- 2.2.1-nél legalább 120%-át, KMOP-2011-
1.2.5-nél legalább 200%-át.
GOP-2011-2.2.1 esetében alkalmazandó képlet: T * 1,20 ≤ E2- E b
KMOP-2011-1.2.5 esetében alkalmazandó képlet: T * 2,00 ≤ E2- E b
Ahol:
Eb: Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel a pályázat beadását megelőző üzleti évben
E2: Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel a projekt befejezését közvetlenül követő
2. üzleti évben
T: megítélt támogatás összege
Amennyiben az A.5.2. pontban szereplő vállalások közül az A.5.2.2. pont kerül vállalásra, úgy a pályázó a projekt megvalósítását követő évtől kezdődően az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevételét külön főkönyvi számlaosztályon köteles vezetni (SZJA törvény hatálya alá eső egyéni vállalkozóknak külön nyilvántartást kell vezetniük az elektronikus értékesítésről).
A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati útmutató!

Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

szervezet

munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelõsségi körök, a hatáskörök és a... Tovább

esomar

Vélemény- és Marketing Kutatók Világszövetsége (World Association of Opinion and Marketing... Tovább

Tovább a lexikonra