notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el

hirdetes

214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének f) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el

A környezet védelmének általán

1. § (1) A hitelesített környezeti nyilatkozattal rendelkező természetes és jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek (a továbbiakban: szervezet), a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vételéről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) dönt.

(2) Az OKTVF megkeresésére az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) tájékoztatja az OKTVF-et arról, hogy a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat. (3) A hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzése érdekében az OKTVF más hatóságot is megkereshet. (4) Ha az eljárás során kétség merül fel a környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban, az OKTVF kezdeményezi a Nemzeti Akkreditáló Testületnél (a továbbiakban: NAT) a környezeti hitelesítőnek - az eljárás alapjául szolgáló környezeti nyilatkozat hitelesítésére vonatkozó - felügyeleti vizsgálatát. (5) Ha a NAT valamely környezeti nyilatkozat hitelesítésének megalapozottságával kapcsolatban felügyeleti vizsgálatot rendel el, akkor a felügyeleti vizsgálat megindításáról, valamint ennek eredményéről haladéktalanul értesíti az OKTVF-et. (6) A nyilvántartásba vételi kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. (7) Az OKTVF a nyilvántartásba vételről e rendelet 2.számú melléklete szerinti okiratot állít ki. (8) A nyilvántartásba vételről szóló döntéséről az OKTVF tájékoztatja a (2) bekezdésben meghatározott felügyelőséget, illetve a belföldi jogsegély keretében megkeresett más hatóságot. (9) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába felvett szervezetek névsorát hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi. (10) A felügyelőség a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatósági határozat meghozatalával, illetve a 2. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatósági határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg tájékoztatja az OKTVF-et.

2. § (1) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el,

a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik; b) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az OKTVF-hez; c) ha a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében foglaltakat megsérti; d) ha a hitelesített környezeti nyilatkozat hitelesítésével összefüggésben az 1. § (4)-{5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kezdeményezett felügyeleti vizsgálat alapján a NAT a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti az OKTVF-et; e) a (7) bekezdésben meghatározott esetben. (2) Az OKTVF a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését rendeli el továbbá akkor is, ha azt a szervezet maga kérelmezi. (3) Az OKTVF megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését, ha a) a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszűnik; b) a szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés tartama alatt benyújtja; c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés tartama alatt megszünteti; d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés tartama alatt végrehajtja; e) a (7) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetében; f) a szervezet a (2) bekezdésben meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs akadálya. (4) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés időtartama legfeljebb 3 hónap lehet. (5) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha a) a szervezetnek jogerős és végrehajtható elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik; b) a szervezet a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti évente frissített és hitelesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem nyújtja be az OKTVF-hez; c) a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem szünteti meg; d) a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt hitelesíttetését a felfüggesztés időtartamának lejártáig sem végzi el. (6) Az OKTVF törli a szervezetet a nyilvántartásból továbbá akkor is, ha a szervezet megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, illetve, ha a szervezet a nyilvántartásból történő törlését kéri. (7) Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha a jogerős elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetőséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos megtételére. Ebben az esetben a határidő elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül. (8) Az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásából felfüggesztett, illetve törölt szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

hirdetes

hirdetes

3. § (1) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésének végrehajtására a NAT az akkreditált környezeti hitelesítők nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére, az OKTVF egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) A 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtására az OKTVF a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére. (3) A NAT a más tagállamban akkreditált hitelesítők Magyarországon végzett tevékenysége felügyeletének eredményéről tájékoztatást ad az OKTVF részére.

4. § (1) Aki az EMAS-nyilvántartásban nem szerepel és a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerinti logót jogosulatlanul használja, 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedő bírsággal sújtható.

(2) A bírság összegét az OKTVF az eset összes körülményeire - így különösen a jogsértés súlyára, céljára, idő' tartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel határozza meg. (3) A bírság kiszabásáról szóló határozatban rendelkezni kell arról a számlaszámról is, amelyre a bírságot meg kell fizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. (4) A bírság kiszabására az OKTVF-nek a jogellenes cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége. Az elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg.

5. § Az Európai Bizottság felé a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke (2) bekezdésében, 11. cikke (3) bekezdésében, 12. cikke (2) bekezdésében, 13. cikkében és 16. cikke (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.1 

a)-b) 2  (2) E rendelet 4. §-a e rendelet kihirdetését követő 45. napon lép hatályba. (3) 4 

7. § Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

marketing

Szűkebb értelemben: olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek... Tovább

keresőoptimalizálás

A keresőoptimalizálás fogalmának meghatározása, a SEO fogalma A keresőoptimalizálás azon... Tovább

Tovább a lexikonra