notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázati felhívás a 2006. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére

hirdetes

Pályázati felhívás a 2006. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Benyújtási határidõ: 2005. december 15-én 14:00 óráig.

A pályázat célja
 
A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek országos szintû elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minõség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minõségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó minõségû termékek elõállításának.
 
A pályázat célja továbbá olyan modell kialakítása, bevezetése és hatékony mûködtetése a díjazott szervezetek által, amely példa értékû és segíti az agrárgazdaság többi szereplõinek folyamatos fejlõdését.
 
A preferált kritériumok az alábbiak:
-   az agrár-környezetvédelem,
-   a bio-diverzitás védelme,
-   az állatvédelem érvényesülése,
-   a fenntarthatóság követelményeinek teljesülése,
-   a nyomonkövethetõség magas szintû teljesítése.
 
Pályázati feltételek
 
Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, amelyek termelõ tevékenységet végeznek és megfelelnek a következõ részletes pályázati feltételeknek:
• A szervezetnek lejárt és meg nem fizetett köztartozása nincs.
• A szervezet nem áll sem csõd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
• Amennyiben a pályázó tevékenységére - jogszabály által - kötelezõ valamilyen minõségügyi rendszer (pl. HACCP) alkalmazása, abban az esetben ez is pályázati feltétel.

Megjegyzés: Nem általános pályázati feltétel, de elõnyt jelent az, ha a szervezet tanúsított minõségirányítási vagy igazolt minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.
A pályázaton való részvételnek ugyancsak nem feltétele a pályázat követelmény-rendszerét ismertetõ felkészítõ tájékoztatón történt részvétel.
 
A pályázat benyújtása
 
A pályázatot legkésõbb 2005. december 15-én 1400 óráig beérkezõleg (személyesen vagy postán) 5 példányban a következõ címre kell benyújtani:
 
Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság Titkársága
FVM Élelmiszeripari Fõosztály
1055     Budapest
Kossuth Lajos tér 11. (III. em. 369. szoba)
 
A pályázatok elbírálásának rendje
 
A beérkezett pályázatokat a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság szükség esetén szakértõk bevonásával bírálja el.
Fõbb értékelési szempontok:


1.     A pályázó kiemelkedõ minõségû termékeket vagy termékcsaládokat elõállító, eredményesen gazdálkodó, sikeres vállalkozás.

2.     A pályázat a termékek vagy termékcsaládok kiváló minõségét a következõkkel bizonyítja:

a) elõállítási adatokkal,
b)    értékesítési információkkal,
c)    termékre vonatkozó kiemelkedõ minõségi jellemzõkkel (érzékszervi tulajdonságok, összetételi, táplálkozási, különlegesen elõnyös felhasználási jellemzõk stb.
d) elõnyt jelentenek a már elnyert díjak vagy minõsítõ védjegyek (pl. Termék Nagydíj, Szívbarát tanúsító védjegy, fogyasztóvédelmi elismerés, hazai és/vagy külföldi rendezvényeken, kiállításokon vagy vásárokon elnyert minõség díjak, Kiállítói Díj, földrajzi árujelzés, elismerten hagyományos termékek).

hirdetes

3.     A pályázat meggyõzõen bemutatja mindazokat a jogszabályokban vagy kereskedelmi kapcsolatokban elõírt rendszereket vagy azok elemeit, amelyeket a pályázó a jó minõségû és biztonságos agrárgazdasági termékek elõállításához, valamint a folyamatos fejlesztéshez alkalmaz.
 
A Bizottság javaslatát a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság elnöke terjeszti döntésre a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter elé. Összesen öt díj ítélhetõ oda.
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bizalmasan kezelik.
 
A pályázat tartalmi követelményei
 
1.  Elõlap
•  A szervezet neve és a "Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj 2006" felirat.

2.  Kitöltött Pályázati jelentkezési lap a 2006. évi a "Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjra" (a pályázatba befûzve)
•  A szervezet általános adatai és a cégjegyzésre jogosult által cégszerûen aláírt, illetve egyéni vállalkozó esetén az általa aláírt nyilatkozat.

3.     Tartalomjegyzék
Maximum 1 oldal

4.     Általános ismertetõ
Maximum 4 oldal, amely tömören bemutatja a szervezet
•  történetét,
•  szervezeti felépítését és üzleti (esetleg jogszabályi) környezetét,
•  legfontosabb termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait,
•  beszállítóinak és vevõinek körét,
•  fontosabb egyéb partnerkapcsolatait,
•  technológiai- és alapanyagbázisát,
•  természeti adottságait, környezetét, alapvetõ környezetvédelmi tevékenységét,
•  fõbb versenytársait, valamint
•  minden olyan fontos tényt, amely a pályázatban leírtak értékelését elõsegítheti.
 
5.     Önértékelés
Maximum: 25 oldal
Az önértékelés a szervezet mûködésének saját felmérése és értékelése, az alábbi területeken (a részletes EFQM modell):
•  vezetés (a szervezet célkitûzései)
•  stratégia és mûködési politika (alkalmazott módszerek, eszközök)
•  humán erõforrások (a szervezet hogyan hasznosítja emberi erõforrásait az eredmények  elérésére)
•  egyéb erõforrások (pénzügyi, anyagi, technikai, technológiai, információs források felhasználása)
•  folyamatok (a szervezet folyamatai miként vannak összhangban célkitûzéseivel)
•  külsõ vevõi elégedettség (az eredmények alátámasztják, hogy a szervezet mûködése a vevõi igények lehetõ legjobb kielégítését szolgálja)
•  dolgozói elégedettség (a dolgozók a szervezet stratégiájának, célkitûzéseinek teljesítésében motiváltak, elégedettek)
•  a környezet elvárásai, szükségletei (a szervezet figyelemmel kíséri a helyi és a tágabb környezeti eseményeket és együttmûködik a társadalmi szervezetekkel)
•  üzleti eredmények (a szervezet mûködésének, teljesítményének kulcsfontosságú mutatói, jellemzõi).

hirdetes
A fenti területekre vonatkozóan törekedni kell az elmúlt idõszaki    (legalább 3 év) trendek, valamint a kitûzött célok elérésének bemutatására   is.
Amennyiben a pályázó a pályázatban nem tér ki az összes megadott kritériumra, akkor pályázata nem értékelhetõ.
 
6.     Mellékletek
Maximum: 10 oldal
A mellékletek tartalmazhatják például:
•     a szervezeti felépítés részleteit,
•     a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. az ISO 9001:2000, ISO 14001 szerinti tanúsítvány, egyéb igazolás, oklevelek, termék- és más díjak másolatát), valamint
•     a meghatározó termékek vagy termékcsaládok minõségének ismertetését.
A pályázat formai követelményei
 
•     Nyomtatott formátum
•     A4-es méretû, matt papír
•     Legkisebb betûméret 10 pt;
•     Grafikonok, ábrák olvasható feliratozása
•     Magyar nyelv
•     A bemutatott kritériumok követelményrendszernek megfelelõ számozása
•     Folyamatos oldalszámozás
 
Az alkalmazott elválasztó lapok nem számítanak bele az oldalszám-korlátozásba, kivéve, ha bármilyen, a pályázat elbírálása szempontjából fontos információt - szöveget, idézetet, ábrát - tartalmaznak.
 
Végsõ értékelés és döntés a Díj odaítélésérõl
 
A helyszíni szemlék megállapításainak figyelembevételével a szakértõk elkészítik az összefoglaló értékelést a Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj Bizottság részére. A Bizottság az adott pontszámok és értékelések alapján javaslatot tesz a Díj odaítélésére. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a javaslat alapján hozza meg döntését az 5 Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj odaítélésérõl. - A díjazottak új pályázatot csak 5 év elteltével nyújthatnak be.
 
Díjátadás
 
A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjat ünnepélyes keretek között, a minisztérium 2006. március 15-i ünnepsége keretén belül a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve személyes megbízottja adja át.
 
A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben, valamint az FVM hivatalos lapjában. A nyertesek jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni.
 
Visszajelzés
 
Valamennyi pályázó visszajelzést kap arról, hogy az értékelõk milyennek ítélik meg felkészültségüket. Ezért valamennyi tartalmilag és formailag elfogadott pályázat vonatkozásában az értékelõk a pályázat erõsségeirõl és fejlesztendõ területeirõl 2006. június 30-ig visszajelzést készítenek a pályázó számára.
 
A felhívás melléklete
 "Pályázati jelentkezési lap" (amelyet a pályázat elejére be kell fûzni).

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

az audit ügyfele

szervezet vagy személy, amely, vagy aki auditot kér Tovább

ellenõrzés

a megfelelõség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, továbbá... Tovább

Tovább a lexikonra