notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázat Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP

hirdetes

Pályázat DDOP: Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Pályázati terméklap A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató jellegűek! Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Dél-Dunántúli Operatív Program: Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása
Pályázat kódja: DDOP_2011-515-D

Kiírás dátuma: 2011. július 06.
Beadási határidő: 2012. május 15.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 mrd Ft.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
„A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében” nevesített, alábbi települések önkormányzatai (KSH 321, 322) nyújthatnak be pályázatot: Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Fonyód, Dunaföldvár, Bölcske, Paks, Szekszárd, Várdomb, Báta, Dunaszekcső Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek pályázhatnak, tevékenységeik vonatkozásában 100%-os támogatási intenzitással:
- Magyar Közút Nyrt.
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
- MÁV Zrt.
A pályázat célja röviden:
A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg a Duna és a Balaton partján lévő települések lakosságának, valamint a települések értékeinek, köztulajdonban lévő létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a „sürgős beavatkozást igénylő” és „beavatkozást igénylő” magas partfalak stabilizációjával, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentésével.
CRM beruházási célok: A0; Partfalak stabilizációja, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentése
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek.
A települési vízrendezés céljaihoz illeszkedő csapadék- és belvízelvezetési projektek jelen kiírás szerint nem, kizárólag a DDOP-5.1.5/B-11 kiírás keretében támogathatók.
Pénzügyi előírások:
Elszámolható költségek megnevezése:
I. Előkészítési költségek:
1. Projekt-előkészítés költségei
2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
II. Megvalósítási költségek:
1. Projektmenedzsment költségek
2. Szolgáltatások igénybevételének költsége
3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
4. Eszközbeszerzések költségei
5. ÁFA, valamint más adók és közterhek
Támogatási intenzitás %-ban:
Települési önkormányzatok: 95%
NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt.: 100%
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: minimum: 50 millió Ft.- maximum: 400 millió Ft.
Önerő mértéke:
Települési önkormányzatok: 5%
NIF Zrt., Magyar Közút NZrt., MÁV Zrt.: 0%
Biztosíték, illetve banki garancia: lásd Pályázati útmutató!
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni:
a.) Egyéb kötelező feltételek:
— Projekt területi korlátozása:
— A projektnek az alábbi, „A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében” nevesített települései valamelyikének területén kell megvalósulnia:
Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Fonyód, Dunaföldvár, Bölcske, Paks, Szekszárd, Várdomb, Báta, Dunaszekcső.

hirdetes
— Az adott település több célterületén végrehajtandó tevékenységek egy projekt keretében valósíthatók meg.
— A partfal rehabilitáció során a rehabilitált partfalon és annak közvetlen környezetében nem alakulhatnak ki olyan területhasználatok, melyek várható hatásaikkal a megvalósult beavatkozás eredményeit veszélyeztetik, vagy a partfal mozgásainak megismétlődő aktivizálódását eredményezhetik. A szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot erre vonatkozóan felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat vonatkozó részei 10 évig nem módosíthatók. A megfelelésről, illetve a szabályozási terv módosításának szükségességéről az állami főépítész által kiállított nyilatkozatot a pályázat mellékleteként kérjük benyújtani.
— A műszaki terveket elkészítő felelős tervezőnek rendelkeznie kell az alábbi számú szakértői engedélyek valamelyikével:
10.001/Földtan
10.005/Építésföldtan és Mérnökföldtan
10.007/Vízföldtan
Amennyiben a felelős tervező nem rendelkezik a felsorolt szakértői engedélyek valamelyikével, úgy az engedélyezési tervdokumentációk ellenjegyzése szükséges a fenti szempontnak megfelelő tervezővel.
Amennyiben a kiállított szakértői engedély 2010. június 11. utáni, úgy a felelős vagy ellenjegyző tervezőnek általános földtan szakértői engedéllyel kell rendelkeznie. Emellett a fent hivatkozott szakértői engedélyek helyettesíthetők a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott VZ-T, B-Sz, W-V17 kamarai kóddal jelzett szakértői engedélyek közül legalább kettővel.
— Amennyiben a projekt vízelvezetési fejlesztéseket is tartalmaz: csak olyan projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a fejlesztések eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba káreseménymentesen biztosított, azaz a vízrendszeren az elvezetés megoldott, vagy az bármilyen forrásból megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig. A pályázathoz csatolni kell a befogadó vízfolyás tulajdonosának (kezelőjének) írásbeli hozzájárulását a
tervezett fejlesztéshez.
Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!
— A települési vízrendezés céljaihoz illeszkedő csapadék- és belvíz-elvezetési projektek jelen kiírás szerint nem, kizárólag a DDOP-5.1.5/B-11 kiírás keretében támogathatók.
b.) Szakmai elvárások:
— Jelen pályázati felhívás szerinti projektek megvalósítása esetén a műszaki tartalom véglegesítése előtt előzetes szakvéleményt kell kérni a területileg illetékes bányakapitányságtól, a projektről bemutatott műszaki koncepcióterv alapján. A műszaki koncepciótervben be kell mutatni az adott építésföldtani problémát és az arra tervezett megoldási javaslatokat (milyen veszélyt hordozó hatás ellen kell védekezni és melyek az ésszerű megoldások). A területileg illetékes bányakapitányság az építésföldtani problémára alapozva megvizsgálja a bemutatott koncepciót és véleményezi a műszaki megoldási javaslatok megfelelőségét.
hirdetes
— A műszaki dokumentáció véglegesítésekor a bányakapitányság előzetes szakvéleményében foglaltak figyelembe vétele szükséges. Az előzetes szakvélemény másolata a pályázati anyag mellékletét képezi.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen pályázati felhívás C.1.1.-C.1.2. pontjában foglalt tevékenységek közt a partfalak megtámasztásához szükséges építmények megvalósításához építési engedély, a vízrendezéssel összefüggő vízilétesítmények megépítéséhez (például belterületi csapadékvíz elvezető hálózat és műtárgyai) vízjogi létesítési engedély, illetve útárkok megépítése esetén a területileg illetékes közlekedési hatóság engedélyének megszerzése is szükséges lehet.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elvi engedélyes szintű dokumentumok benyújtása nembelégséges a pályázathoz.
— A fejlesztés műszaki megvalósítása során törekedni kell az építési költségek lehető legrészletesebb tervezésére, a felmerülő mennyiségek, valamint díjtételek pontos meghatározására. Ennek érdekében az MVH Építési Normagyűjteményében meghatározott kódszámok feltüntetésével kérjük a tervezői költségbecslést benyújtani. Ha a Normagyűjtemény egy adott tételt nem tartalmaz, vagy egyes megadott tételeket módosítani kell, úgy a „K” különleges, illetve az „M” módosított tételekkel van lehetőség korrigálásra. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok elbírálása során az aktuális
referencia árak összességükben a szokásos piaci árakkal való összehasonlítás alapját jelentik, ezért az esetleges eltéréseket megfelelő indoklással javasolt alátámasztani.
— A vis maior események (9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet) miatt bekövetkezett helyreállítási munkálatok és a 2.§ (7) pont szerinti megelőző munkálatok jelen pályázati kiírásban nem támogathatók, de előnyt élveznek azok a projektek, amelyeknél a Megvalósíthatósági Tanulmányban alátámasztásra kerülnek az e tevékenységekre igazolható módon fordított költségek és elvégzett feladatok.
— A pince megerősítési munkáknál igazolni szükséges, hogy mely köz- vagy magántulajdont érintő hatástalanítási feladat érdekében váltak szükségessé.
— Kizáró ok, ha a beruházás költségei meghaladják a nem magántulajdonban lévő védendő értékek összértékét. Kivételt képez ez alól, ha a pályázó egyértelműen bizonyítja, hogy a projekt valós életveszély elhárítást szolgálja. Az életveszélyes helyzet fennállásáról nyilatkozni kell.
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

minõsítési folyamat

az elõírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat 1. MEGJEGYZÉS:... Tovább

beszerzés

Szűkebb értelemben a termeléshez szükséges anyagok, segédanyagok stb. megvásárlását... Tovább

Tovább a lexikonra