notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

ÉAOP pályázat civil szervezetek infratrukturális fejlesztése

hirdetes

Pályázat : ÉAOP A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Pályázat címe: Észak-Alföldi Operatív Program: A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

Pályázati terméklap
Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Észak-Alföldi Operatív Program: A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
Pályázat kódja: EAOP_2011-513
Kiírás dátuma: 2011. július 06.
Beadási határidő: 2011. október 14.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2011-2013 évben 456 millió Ft.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
- non profit szervezetek:
o egyesületek (KSH besorolás 529),
o alapítványok (KSH besorolás 56),
o non-profit gazdasági társaságok (KSH besorolás 57)
o egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján; KSH besorolás 55),
Kizárólag 2008. január 1-e előtt megalakult szervezet pályázhat, amelynek létesítő okiratában az alábbi bekezdésben felsorolt területek valamelyike célként, illetve tevékenységként jelenik meg. Létesítő okirat módosítása esetén a szervezet csak abban az esetben pályázhat, ha a fenti terület fejlesztésére, működésre, érdekképviseletére irányuló tevékenység felvételére irányuló módosítás 2008. január 1-e előtt az illetékes Megyei Bíróságokon átvezetésre került. Jelen kitétel a konzorciumi partnerekre is vonatkozik.
Az alábbi területeken működő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
— hátrányos helyzetű célcsoportok (tartósan munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek,  fogyatékossággal élők, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, 40 év feletti álláskeresők, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalok, gyermeküket egyedül nevelők, nagycsaládosok, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók, hajléktalanok),
— környezet- és természetvédelem területén belül nem iskolarendszerű ismeretterjesztés, természetvédelmi szempontból értékes területek helyi védettség alá helyezése, helyi vagy országosan védett területek szakszerű kezelése,
— állatvédelem a régió (elsősorban fiatalkorú) lakossága mentális és erkölcsi fejlődésének elősegítése, a szolidáris és fejlett állattartási kultúra kialakítása érdekében
A pályázat célja röviden: A konstrukció alapvető célja, hogy a valós, közcélú, illetve a régió fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú, eddigi tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat bizonyítottan és tartósan ellátó non-profit szervezetek a tevékenységük megfelelő szintű ellátásához
elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrával rendelkezzenek.
CRM beruházási célok: AC; Non-profit szervezetek működési támogatása
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok: Kizárólag az Észak-alföldi régió területén megvalósuló fejlesztések támogathatók.
Pénzügyi előírások:
Elszámolható költségek megnevezése:
I. Előkészítési költségek
1. Projekt-előkészítés költségei
Kizárólag az alábbi elemek számolhatók el a Pályázati Útmutató C2.3. /I.1. pontjában felsorolt költségelemek közül:
— Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítésének költségei (A fejlesztés szükségszerőségének bemutatása c. tematika alapján készített szükségletfelmérés, kihasználtsági terv);
— Szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, műszaki tervek (pl. építési engedélyezési, statikai, kiviteli tervdokumentáció) és ezek hatósági díja;

hirdetes
— Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége, változási vázrajzok elkészítésének költségei;
— A fejlesztéssel érintett ingatlanok Pályázati Felhívás szerinti tulajdoni lapja kikérésének költsége egy alkalommal;
— A fejlesztéssel érintett ingatlan átminősítésének hatósági díja (amennyiben lakás célú ingatlan átminősítése szükséges).
— Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is).
2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
— A fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges terület- és ingatlanvásárlás (telek és a rajta lévő építmény) költségei, amennyiben az közvetlenül kapcsolódik a projekt céljához és a projekt végrehajtásához megfelelő.
— Az ingatlan értékét független értékbecslő által készített értékbecsléssel kell alátámasztani.
II. Megvalósítási költségek
1. Projektmenedzsment költségek
Az elszámolható költségek között a projekttel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályokra és jogszabályi rendelkezésekre (pl.: az 1990. évi LXV. TV. 33/A § (3) bekezdés a) pontja) tekintettel maximum — 1 fő projektmenedzser, — 1 fő pénzügyi munkatárs vagy 1 fő asszisztens
kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozók foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának bér és járulékai költségét lehet elszámolni. Amennyiben a pénzügyi munkatárs helyett asszisztens elszámolása történik meg menedzsment címén, a pályázatban részletesen igazolni kell, hogy az elszámolásokhoz szükséges pénzügyi szaktudás milyen módon áll a pályázó rendelkezésére, valamint a 2 fő (projektmenedzser és asszisztens) szükségességét.
2. Szolgáltatások igénybevételének költsége
A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el:
- A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei:
— ESZA típusú tevékenységek megvalósításához igénybe vett szakmai szakértői szolgáltatások (marketing, programszervezési költségek, támogató tevékenységek költségei, nem előkészítési költségnek minősülő, szakmailag indokolt tanulmányok, felmérések készítése);
— Természeti területek helyi oltalom alá helyezése érdekében szükséges előkészítő tanulmányok, felmérések elkészítése, a védetté nyilvánítás hatósági díjai;
— Az előkészítési költségek részét nem képező és indokolt mérnöki szolgáltatások a Pályázati Útmutató C2.3./II.2. pontja alapján.
- Képzési szolgáltatás igénybevételének alábbi költségei:
— ESZA típusú tevékenységek megvalósításához igénybe vett képzéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások esetén a Pályázati Útmutató C2.3. /II.2. pontja alapján.
- A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei:
— Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek.
— Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag a kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek, a kötelező kommunikációs csomag által előírt nyilvánosságon túl vállalt költségek nem elszámolhatók).
hirdetes
— Épületek bérleti díja
3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
4. Eszközbeszerzések költségei
5. Saját teljesítés
6. ÁFA, valamint más adók és közterhek
A Pályázati Útmutató C 2.3. /II.7. pontja szerint.
7. ESZA tevékenységekhez kapcsolódó speciális költségek:
- Bértámogatás
- Képzési támogatás
Támogatási intenzitás %-ban: 90%
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek esetében az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 95 %-a.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege:
minimum maximum
Amennyiben a pályázó, vagy konzorcium esetében konzorcium vezetésére kijelölt tag utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegfőösszegének átlaga nem éri el a 10 millió Ft-ot 5 millió Ft - 30 millió Ft
Amennyiben a pályázó, vagy konzorcium esetében konzorcium vezetésére kijelölt tag utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegfőösszegének átlaga nem éri el a 20 millió Ft-ot   5 millió Ft - 40 millió Ft
Amennyiben a pályázó, vagy konzorcium esetében konzorcium vezetésére kijelölt tag utolsó három lezárt pénzügyi év mérlegfőösszegének átlaga eléri a 20 millió Ft-ot 5 millió Ft - 50 millió Ft
Önerő mértéke: Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 10 %-ának, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek esetében 5 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.
Biztosíték, illetve banki garancia: lásd Pályázati útmutató!
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni: lásd Pályázati útmutató!
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu
MINTAPROJEKT ELKÉPZELÉS, JAVASLAT:
Minden egyéb részletes tudnivaló ld. Pályázati útmutató a weben!

A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató
jellegűek!

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

keresztpromóció

Egy márkával egy másik, nem konkurens márkát reklámoznak. Tovább

igazolás (verifikálás)

annak megerõsítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az elõírt... Tovább

Tovább a lexikonra