notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

KMOP pályázat bölcsőde óvoda gyermekjólét 1 milliárd Ft

hirdetes

Pályázat - KMOP óvoda, bölcsőde fejlesztés

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

Pályázati terméklap
Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat címe: Közép-Magyarországi Operatív Program: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése
Pályázat kódja: KMOP_2011-452

Kiírás dátuma: 2011. szeptember 19.
Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. november 14–től 2012. január 9-ig lehetséges.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg: 1,6 Mrd Ft.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
1. helyi önkormányzatok (KSH 321),
2. helyi kisebbségi önkormányzatok (KSH 371), és
3. az alábbi helyi önkormányzati társulási formák (KSH 951, 327, 373, 326):
- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a gesztorönkormányzat jogosult. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására maga a társulás jogosult.
- Ha az intézményfenntartói társulás „A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt önkormányzat jogosult, melyet a társulási tanács jelöl ki és határozatban fogad el. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot továbbra is – a társulás nevében - a kijelölt önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
- Többcélú kistérségi társulás.
4. Az alábbi jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek 2010. január 1. előtt jöttek létre:
- Egyesület (KSH 52),
- Egyház (KSH 55),
- Alapítvány (KSH 56),
- Közhasznú non-profit gazdasági társaság (KSH 57),
- Non-profit gazdasági társaság (KSH 57),
- Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 59).
A pályázat célja röviden: A Felhívás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató

hirdetes
jellegűek!
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
CRM beruházási célok: A0; AC; Intézményi Infrastruktúra fejlesztése;
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
1. Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek komplex akadálymentesítése az NFT és az ÚMFT, vagy bármely hazai forrás keretében megvalósult, vagy megvalósulás alatt áll, az ingatlan ugyanazon részére/részeire vonatkozóan jelen Felhívás keretében akadálymentesítéshez kapcsolódó költség nem számolható el.

2. Jelen Felhívás keretében bölcsődefejlesztésre nem adható támogatás annak a pályázónak, aki az ÚMFT keretében óvodához integrált bölcsőde fejlesztésére egyszer már kapott támogatást.

3. Az a pályázó, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság  és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet keretében támogatást kapott gépjármőbeszerzésre, jelen Felhívás „A” komponense keretében gépjárműbeszerzés költségeit nem számolhatja el.
Pénzügyi előírások:
Elszámolható költségek megnevezése:
- Előkészítési költségek
- Projekt menedzsment költségek
- Szolgáltatások igénybevételének költsége a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II.
Megvalósítási költségek 2. pontja alapján, de jelen Felhívás keretében kizárólag az alábbi, külső harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el.
A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei:
- Műszaki ellenőrzés díja.
- Tervezői művezetés költsége.
- A megvalósításhoz kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja.
- A megvalósításhoz kapcsolódó energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás költsége és az energiatanúsítvány megszerzésével kapcsolatos költségek
- A megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl. használatbavételi engedélyezési eljárás díja).
- Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag a kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek.

hirdetes
- Kötelezően elvégzendő projektszintő könyvvizsgálat díja, ha a támogatás mértéke meghaladja az 50 millió Ft-ot.
- Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
A Felhívás keretében kizárólag a támogatott tevékenységekhez köthető építési, épület kivitelezési munkálatok költségei számolhatók el. Az építési költségekbe beleértendő az új építésen túl minden, az ingatlan üzemszerő, biztonságos és rendeltetésszerő használatát, hasznosítását lehetővé tevő alábbi tevékenységek költségei. A Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 3. pontjában felsorolt tevékenységek közül kizárólag az alábbiak tartoznak ebbe a körbe:
- komplex terület előkészítés, területrendezés,
- bontás,
- hozzáférés, védelem,
- helyreállítás, rekonstrukció,
- felújítás,
- átalakítás,
- bővítés,
- építés,
- technológiai szerelés (gépészet, villamosság stb.),
- infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások (pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, őrző-védő elektronikai rendszer, közműfejlesztési hozzájárulás),
- parkosítás, parképítés, növénytelepítés, zöldfelületi fejlesztés.
- Eszközbeszerzések költségei a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.3.II. Megvalósítási költségek 4. pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök beszerzése nem támogatható.
- Járműbeszerzés kizárólag az „A” komponens keretében kizárólag a C1. pontban meghatározott esetekben.
- Képzés költségek kizárólag ESZA típusú tevékenység esetén (kizárólag az „A” komponens esetében (kivéve családi napközik).
- Regisztrációs adó.
- Immateriális javak beszerzése
- ÁFA, valamint más adók és közterhek
Támogatási intenzitás %-ban: 90%
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: minimum 30 millió Ft, maximum 150 millió Ft.
Önerő mértéke: 10%
Biztosíték, illetve banki garancia: Lásd Pályázati útmutató!
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni: Lásd Pályázati útmutató!
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): Lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: Lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

Belső referenciaár

Az az érték, melyet a fogyasztó egy adott áruért indokoltnak tart megadni. Tovább

Környezeti hatás

környezeti hatás A környezetben végbemenő mindennemű változás, akár káros, akár hasznos,... Tovább

Tovább a lexikonra