notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázat: Nyugat-Dunántúli Operatív Program NYDOP

hirdetes

Pályázat címe: Nyugat-Dunántúli Operatív Program: Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Pályázati terméklap A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató jellegűek! Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.) Pályázat címe: Nyugat-Dunántúli Operatív Program: Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért
Pályázat kódja: NyDOP_2011-411-D

Kiírás dátuma: 2011. július 06.
Beadási határidő: 2011. október 31.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg:
A kiírás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 2011-13. évben: 0,25 mrd Ft.
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
1. A pályázat benyújtásának évében január 1-jén hatályos KSH adatok alapján 5000 főnél kevesebb állandó lakossal rendelkező települési önkormányzatok, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerint (KSH 321)
2. Adott régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező non profit szervezetek:
o egyesületek (KSH besorolás 529),
o alapítványok (KSH besorolás 56),
Pályázat benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Egy régióban egy non-profit szervezet maximálisan két, egy önkormányzat legfeljebb egy konzorcium tagjaként nyújthat be pályázatot.
A pályázat célja röviden: A települések élete, a fenntartható fejlődés és az emberek jövője elválaszthatatlan egységet képez. A tartós, biztonságos és fenntartható fejlődés csak akkor érhető el, ha megvalósul a településeken élők szemléletformálása, példamutató magatartásmódjának kialakítása.
Ezért a konstrukció keretében elsődleges célunk olyan komplex, egyedi jellegű és mintaértékű környezetfejlesztési programok és arra épülő beruházások, projektek támogatása, melyek hozzájárulnak a fenntartható település- és térségfejlesztés megvalósításához és a településen élők szemléletváltásához, környezettudatos magatartásához. Mindezekhez kapcsolódóan kiemelt cél a projektek eredményeinek minél szélesebb körben való terjesztése, disszeminációja.
CRM beruházási célok: A0;AC; Környezetvédelmi célú non-profit kezdeményezés

Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok:
A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:
Non-profit szervezetek közül kizárólag az a 2008. január 1-je előtt megalakult szervezet pályázhat, amelynek létesítő okiratában a C1. pontban felsorolt területek valamelyike (amivel a pályázat tartalma is összhangban van) célként, illetve tevékenységként jelenik meg.
A projektre vonatkozó speciális kizáró okok:
A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában foglaltak érvényesek.

hirdetes
Pénzügyi előírások:
Elszámolható költségek megnevezése:
I. Előkészítési költségek
1. Projekt-előkészítés költségei
- Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítésének és átdolgozásának költségei (mint pl.: projektterv és települési fenntarthatósági stratégia, környezeti hatásvizsgálat);
- Szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek elkészítésének és átdolgozásának (pl. vízjogi létesítési-, kiviteli-, tender-tervdokumentáció) és ezek hatósági díja, ideértve művelési ágváltás és a művelési ágból való kivétel költségei;
- Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége;
- Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is);
- A fejlesztéssel érintett ingatlanok Pályázati Útmutató szerinti tulajdoni lapja kikérésének költsége egy alkalommal.
II. Megvalósítási költségek
1. Projektmenedzsment költségek
Az elszámolható költségek között a projekttel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályokra és jogszabályi rendelkezésekre (pl.: az 1990. évi LXV. tv. 33/A. § (3) bekezdés a) pontja) tekintettel maximum
— 1 fő projektmenedzser,
— 1 fő pénzügyi munkatárs vagy asszisztens,
kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozók foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának bér- és járulékköltségét lehet elszámolni.
A projektmenedzsment költségei az ERFA keret terhére számolhatók el.
2. Szolgáltatások igénybevételének költsége
A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el:
- A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei:
— ESZA típusú tevékenységek megvalósításához igénybe vett szakmai szakértői szolgáltatások (marketing, programszervezési költségek, támogató tevékenységek költségei, nem előkészítési költségnek minősülő tanulmányok, felmérések készítése);
— Természeti területek helyi oltalom alá helyezése érdekében szükséges előkészítő tanulmányok, felmérések elkészítése, a védetté nyilvánítás hatósági díjai;
— Az előkészítési költségek részét nem képező és indokolt mérnöki szolgáltatások, műszaki ellenőr.
- A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei:
hirdetes
— Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek;
— Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag a kötelezően ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek, a kötelező kommunikációs csomag által előírt nyilvánosságon túl vállalt költségek nem elszámolhatók).
3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
A C.1.1. pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó építési munkák költségei
4. Eszközbeszerzések költségei
— A konstrukció céljához illeszkedő, a Települési Fenntarthatósági Stratégiában bemutatott tevékenységhez szorosan kapcsolódó, indokolt és szükséges eszközök, berendezések beszerzése (pl. közterületi hulladékgyűjtők)
Új eszköz beszerzése támogatható, amennyiben megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában, és szükséges a projekt mőködtetéséhez, továbbá a támogatandó eszköz beszerzése önálló
szerződés keretében, és nem valamely építési szerződéshez kapcsolódóan történik.
5. ÁFA, valamint más adók és közterhek
6. Saját teljesítés
Az Általános Pályázati Útmutató C 2.3. /II.9. pontja szerint.
— Saját teljesítés kizárólag a projektben vállalt ESZA-típusú tevékenységek megvalósításánál, valamint a Települési Fenntarthatósági Stratégia készítésénél alkalmazható, a megvalósításban részt vevők (pályázó szervezet munkatársai) arányosított bér- és járulékköltsége számolható el.
Támogatási intenzitás %-ban: Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség minimum 85%-a, de maximum 90%-a.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege: min. 5 millió – max. 30 millió Ft.
Önerő mértéke: Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 10%-ának, megfelelő mértékő önerőt szükséges biztosítani.
Biztosíték, illetve banki garancia: lásd Pályázati útmutató!
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni: lásd Pályázati útmutató!
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

ISO 9001

MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány AZ ISO 9001 egy nemzetközi szabvány. A szabvány alapján... Tovább

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium tevékenységi köre A Szociális és Munkaügyi... Tovább

Tovább a lexikonra