notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázat - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 2011

hirdetes

Pályázat - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 2011

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

Pályázat - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 2011

Pályázati terméklap
Készítette: Végh Enikő (Árindex Kft.)
Pályázat kódja: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése:
DAOP-4.1.2/B-11
DDOP-3.1.3/C-11
ÉAOP-4.1.2/C-11
ÉMOP-4.1.2/A-11
KDOP-5.2.1/C-11
NYDOP-5.2.1/C-11
Pályázat - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 2011
Kiírás dátuma: 2011. február 11.
Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. szeptember 30-ig lehetséges.
Finanszírozási kód: Társfinanszírozott
Rendelkezésre álló keretösszeg:
Dél-Alföldi Operatív Program 2 mrd Ft
Dél-Dunántúli Operatív Program 2,55 mrd Ft
Észak-Alföldi Operatív Program 3,5 mrd Ft
Észak-Magyarországi Operatív Program 2,14 mrd Ft
Közép-Dunántúli Operatív Program 2,07 mrd Ft
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 1,25 mrd Ft
Kedvezményezettek (akik pályázhatnak):
A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére közfinanszírozott ellátást nyújtó fekvőbeteg szakellátást, továbbá kórházhoz integrált rehabilitációs járóbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók, egyes a jelen útmutatóban megjelölt szakterületeken - uniós fejlesztéssel nem érintett - önálló járóbeteg-szakellátó intézmények, illetve rendelőintézethez integrált vagy önálló gondozók szolgáltatói és/vagy fenntartói konzorciuma pályázhat.
A pályázat célja röviden: A különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése, és az elérhető szolgáltatás színvonalának javítása az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztésével, a rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztésével - összhangban az európai trendekkel -, a személyi feltételeinek javításával, továbbá szakmai együttműködések létesítésével.
CRM beruházási célok: A0; AC; Egészségügyi beruházás; Egészségügyi eszközbeszerzés; Egészségügyi intézmények fejlesztése
Célcsoportok, akiknek ajánlható: lásd Kedvezményezettek!
Kizáró okok:
A pályázó személyére és a projektre vonatkozó speciális kizáró okok:
A Pályázati Útmutató c. dokumentum F.1 és F.2 pontjában foglaltakon túl, az alábbiak:
1. Nem nyújtható be pályázat arra a szolgáltatóra, amely nem rendelkezik a jogszabályokban előírt előzetes befogadási javaslattal, engedéllyel a tervezett többletkapacitások befogadásához, illetve átcsoportosításához. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltétel a jogszabályban előírt végleges döntésről szóló értesítés, határozat.
2. Nem nyújtható be pályázat azon intézmények fejlesztésére, amely nem rendelkezik érvényes ÁNTSZ engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rehabilitációs szakmák/szakterületek vonatkozásában.
3. Nem nyújtható be pályázat azon intézmények fejlesztésére, amely megfelelő humán erőforrással nem rendelkezik, illetve azt igazolni nem tudja a megvalósítási időszak végéig.
4. A pályázat kizárólag az egészségügyi rehabilitációt folytató, fejlesztő szervezeteket támogatja, az idősellátást, önmagában a szociális ellátást, vagy foglalkoztatási rehabilitációt folytató intézmények nem tartoznak a pályázat támogatottjai közé.
5. Nem nyújtható támogatás azon tevékenységek finanszírozására, amelyek 2005. évtől EU-s vagy decentralizált forrás terhére megvalósultak, így például nem nyújtható be pályázat azon épületek/épületrészek, és rehabilitációs ágykapacitások fejlesztésére, valamint – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – azokra a konkrét tevékenységekre, amelyek a Nemzeti Fejlesztési
terv keretében (NFT 1) támogatásban részesültek.
6. Nem nyújtható be pályázat azon intézmények fejlesztésére, amelyek az NYDOP- 2007-5.2.1. kódszámú, az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása” címő kiemelt komponense keretében támogatásban részesültek.
Jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében támogatható tevékenységekre elnyert támogatás más hazai vagy európai uniós támogatással nem kombinálható (kivéve saját erő kiegészítést szolgáló támogatás).
Pénzügyi előírások:
Támogatható tevékenységek köre:
A) A konzorcium által felvállalt rehabilitációs fejlesztéseknek (rehabilitációs szakmai programoknak) az

hirdetes
A1) pontban meghatározott támogatható rehabilitációs szakterületek közül 2,1 Mrd Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetében legalább két szakterületre szükséges irányulniuk, amelyek közül egyet az alábbi szakterületek közül szükséges kiválasztani:
— pszichiátriai;
— addiktológiai rehabilitáció;
— ambuláns kardiológiai rehabilitáció;
— tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció.
Egy szakterületre fordítható összeg 2,1 Mrd Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetében nem haladhatja meg az igényelt támogatás 70%-át. A kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció együttes fejlesztése a bírálat során előnyt élvező szempont.
B) 2,1 Mrd Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetében a fejlesztésnek legalább három szakterületre szükséges irányulnia, amelyből kettőt az alábbi szakterületek közül szükséges fejleszteni,
— pszichiátriai rehabilitáció;
— addiktológiai rehabilitáció;
— ambuláns kardiológiai rehabilitáció;
— tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció.
Az egy szakterületre fordítható összeg 2,1 Mrd Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetében nem haladhatja meg az igényelt támogatás 60%-át. A kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció együttes fejlesztése a bírálat során előnyt élvező szempont.
C) Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Alföldön a vonatkozó operatív programban foglaltak szerint elvárás hosszú idejő ápolási fejlesztések megvalósítása érdekében terminális állapotú betegek palliatív ápolását végző egység (intézményi hospice egység) fejlesztése a konzorciumi
igényelt támogatás 10%-a erejéig.
Támogathatóak a pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs szakterületen fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók fejlesztései, illetve az ezen egységekhez kapcsolódó integrált járóbeteg-szakellátás fejlesztések. Továbbá támogathatók kórházhoz integrált, vagy önálló járóbeteg-szakellátó intézményekhez integrált (a Felhívás C2. pontjában felsorolt uniós fejlesztéssel nem érintett) vagy önálló pszichiátriai, addiktológiai gondozók is.
A fejlesztendő szolgáltatók a pszichiátria és addiktológiai szakmában (aktív vagy rehabilitációs fekvőbeteg vagy járóbeteg vagy nappali kórházi ellátási formában) érvényes mőködési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkeznek vagy ilyen egységek feladatát veszik át feladatátadásra vonatkozó, pályázathoz csatolandó szerződés/megállapodás szerint.
A kardiológiai rehabilitáció szakterületén csak ambuláns kardiológiai rehabilitáció (ideértve nappali kórházi vagy nappali ellátás vagy járóbeteg szakrendelés) fejleszthető az alábbi intézményekben:
§ kardiológiai rehabilitációs és/vagy aktív kardiológiai fekvőbeteg szakellátási háttérrel rendelkező szolgáltatók;
§ önálló vagy kórházhoz integrált járóbeteg szakellátók, amelyek
- járóbeteg szakellátásukat érintően a Felhívás C2 pontjában felsorolt uniós fejlesztésben nem részesültek,
- kardiológiai szakrendeléssel rendelkeznek,
- az ambuláns kardiológiai rehabilitációs szakmai protokollban (6/A Speciális segédlet) rögzített feltételek teljesítését a beruházás befejezésére vállalják,
- továbbá a fekvőbeteg szakellátási háttér biztosítására aktív kardiológiai fekvőbeteg szakellátással rendelkező intézménnyel megállapodást kötnek, (és azt a pályázat 5. sz. melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányhoz csatolják).
A tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterületén régiónként 1 működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkező A” vagy „B” minősítésű fekvőbeteg rehabilitációs egység, továbbá olyan „C” minősítésű fekvőbeteg rehabilitációs egység fejleszthető, amely esetében a szolgáltató a projektzárásig vállalja az „A” vagy „B” minősítés megszerzését. Ezen szolgáltatók esetében továbbá a rehabilitációs fekvőbeteg szervezeti egységhez kapcsolódó, integrált járóbeteg szakellátás keretében ambuláns (ideértve a nappali kórházi vagy nappali ellátást, vagy járóbeteg szakrendelést) tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs fejlesztés is megvalósítható.
Ambuláns tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs fejlesztés valósítható meg továbbá a Felhívás C2 pontjában felsorolt uniós fejlesztéssel nem érintett, rendelőintézethez integrált vagy önálló gondozóintézetekben.
Csecsemő- és gyermekrehabilitáció szakterületen az aktív csecsemő és gyermekgyógyászati osztállyal rendelkező fekvőbeteg szakellátó intézményekben ambuláns rehabilitációs ellátás (ideértve a nappali kórházi vagy nappali ellátást vagy járóbeteg szakrendelést), továbbá speciális profilként súlyos központi idegrendszeri (agyi és gerincvelői) károsodottak posztakut ellátásra irányuló fekvőbeteg szakellátás, továbbá gyermekneurológiai habilitációt, rehabilitáció végző járóbeteg szakellátás
hirdetes
fejleszthető.
A neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterületén a szolgáltató a fejlesztendő rehabilitációs fekvőbeteg szakellátási egység tekintetében „A” vagy „B” minősítésű, vagy speciális ellátást biztosító, nem minősített (3,8-as szorzó) rehabilitációs tevékenységre vonatkozó működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkezik, vagy ilyen minősítésű egységek feladatát veszi át feladatátadásra vonatkozó, pályázathoz csatolandó szerződés/megállapodás szerint. Támogathatóak továbbá az ezen egységekhez kapcsolódó integrált járóbeteg-szakellátás fejlesztések. „C” minősítésű rehabilitációs egységgel rendelkező intézmények esetében csak a rehabilitációs fekvőbeteg kapacitás átcsoportosításával fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátás (ideértve nappali kórházi vagy nappali ellátást, továbbá járóbeteg szakrendelést) fejleszthető.
A neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterületén a speciális ellátások közül súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos koponya- és agysérülés, gerincvelő harántsérülés utáni rehabilitációja, vagy gépi lélegeztetésre szoruló betegek rehabilitációs ellátásának fejlesztése támogatható.
Elszámolható költségek:
I. Projekt-előkészítési költségek
II. Megvalósítási költségek
a) Projekt menedzsment költségek
b) Szolgáltatások igénybevételének költsége
c) Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek
d) Eszközbeszerzések költségei
e) Immateriális javak beszerzése
f) ÁFA, valamint más adók és közterhek
Támogatási intenzitás %-ban:
Támogatás maximális mértéke
KD, NYD, 90%
DA, DD, ÉA, ÉM 95%
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Támogatás minimum és maximum összege:

Régió Konzorciumi tagonként
igényelhető minimális
támogatási összeg
Fejlesztési
helyszínenként
igényelhető maximális
támogatási összeg
A konzorcium által
igényelhető maximális
támogatási összeg
Régió
20 millió 600 millió 2 mrd DA
20 millió 700 millió 4 mrd DD
20 millió 800 millió 3,5 mrd ÉA
20 millió 600 millió 2,14 mrd ÉM
20 millió 800 millió 2,07 mrd KD
20 millió 250 millió 1,25 mrd NYD

Önerő mértéke: A pályázónak legalább a projekt összes elszámolható költségének 10% vagy 5% kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie a pályázat benyújtásakor.
Biztosíték, illetve banki garancia: Lásd Pályázati útmutató!
Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni: A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges!
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható.
Szükséges a beszerzendő eszközök indokoltságának alátámasztása a jelenleg rendelkezésre álló eszközök és a beszerzendő eszközök listájával, rövid specifikációval.
Gazdasági megfelelőségi kritériumok (a pályázat pontozási szempontrendszere alapján): Lásd Pályázati útmutató!
Bírálati és projektértékelési szempontok: Lásd Pályázati útmutató!
Elérhetőség a weben: www.ujszechenyiterv.gov.hu

A pályázati terméklap egy rövid összefoglalást nyújt a megnevezett pályázati kiírásról. A pályázaton való részvételhez szükséges teljes információs anyagot a pályázati kiírás tartalmazza. A terméklapon lévő információk csak tájékoztató
jellegűek!

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

minõségirányítási kézikönyv

dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minõségirányítási rendszerét ... Tovább

megfelelõség

egy követelmény teljesülése 1. MEGJEGYZÉS: Ez a meghatározás... Tovább

Tovább a lexikonra