notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

A projekt ciklus menedzsment szakaszai

hirdetes

A projekt ciklus menedzsment szakaszai

Youtube logo

IRATKOZZ FEL

CSATORNÁNKRA

A PCM módszertan elnevezése onnan származik, hogy azt a zárt hatásláncot "ciklust" foglalja egységes keretbe, amelyben a tervezési és irányítási folyamat hat kiemelt elemét (funkcióját) kapcsoljuk össze (lásd. keretes ábránkat). A kialakított zárt hatáslánc egyértelmûen rögzíti a tevékenységek kapcsolódását és az elõrehaladás rendjét.

Honlapkészítés online marketing tanácsadó segítéségvel? A hatékony honlapkészítés titka az online marketing tanácsadás alapján készülõ honlap!

Kérje ajánlatunkat itt!

1. Projekt meghatározás/programozás

Itt történik meg a projekt lehetséges és szükséges céljainak rögzítése, ami egy kapcsolódó probléma megoldási folyamat szintetizált megállapításai alapján történhet meg. A munkafázis tartalmi kimenete egy keretprogram, amely bemutatja a célok, a lehetséges megoldások és a feltételek konzisztens rendszerét. Kitér a megvalósítás és a tervezés háttér elemeire, az elemek ok-okozati kapcsolataira, feltárja a projekt által potenciálisan érintettek körét.

2. Kidolgozás/azonosítás

Az érdemi tervezési fázis. A projekt tervezés, ez eddigiekbõl származó módon, egy olyan folyamat, ahol a projekt partnerek /a potenciális együttmûködõk, közvetlenül vagy közvetve érdekeltek/: összegyûjtik és rendszerezik témakörhöz kötõdõ releváns jelenségeket, eseményeket, problémákat és adatokat, megteremtve a projekt munka információ bázisát; meghatározzák a célokat, amelyeket a projekttel el kívánnak érni, rögzítik a prioritásokat, felállítják a stratégiákat, és stuktúrálják a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket, felmérik és értékelik a stratégiához kapcsolódó kockázatokat, rangsorolják a projekt alternatív megvalósítási lehetõségeit, kijelölik a sikeres projekt kritériumait, a megvalósítás költség és határidõ kereteit.
A cél a megvalósítást megalapozó feladatterv elkészítése. Ez a feladat egyrészt egy logikai kapcsolati sorrendet rögzítõ, tagoló, részfeladatokat elõíró munka, másrészt az idõbeni lefutási rendet is rögzítõ határidõzési, programozási feladat.
A projekt elõkészítés kiemelt feladatai közé tartozik még a projekt megvalósítási menetének részletes felvázolása, a tényleges megvalósítási ütemterv rögzítése.
A munka további részletezõ eleme a forrás tervek kimunkálása, amelyek a finanszírozási forrásokat és az erõforrás biztosítási háttereket rögzítik. A projekt finanszírozás pénzügyi eszközeit idõben ütemezni, allokálni kell. Ezt szolgálják a cash-flow elemzések, a likviditási folyamatok elõzetes áttekintésén keresztül.
A terv struktúra része az un. Humán erõforrás terv is, amely az elvégzendõ feladatok munkaigényét, szakember szükségletét és a résztvevõk közötti munkamegosztást rögzíti. Kiegészítõ, de fontos dokumentum a Kommunikációs terv. Amelyben a külsõ és a belsõ kommunikáció szintereit, csatornáit és technológiáit rögzítjük.

hirdetes
 

3. Elõzetes értékelés/elemzés

Az egyes terv fejezetek realitás tartalmának, elõkészítettségének és rendelkezésre állásának korai ellenõrzését foglalja magába. A projekt gazda, a rendelkezésre álló tervezési dokumentáció alapján végig követei a projekt folyamatot és meghatározza a várható kockázatok mértékét is. Fontos értékelési szempont az addicionalitás és a fenntarthatóság, mivel ezen kritériumok teljesülésének hiányában a legjobb projekt ötlet is visszautasított pályázattá válik. Az addicionalitás elve az erõforrás egyesítésbõl származó elõnyöket aknázza ki. Kikényszeríti a tagállamok területfejlesztésre fordított forrásainak folytonos megjelenését és mértékének növelését vagy szinten tartását.
A fenntarthatóság elvének érvényesülése biztosítja a létrehozott objektumok és rendszerek hosszú távú fennmaradását és mûködését az eredeti szándékok és vállalások szerint.

4. Tárgyalások, döntések/finanszírozás

A döntés elõkészítés szakasza, amikor a projekt terv pályázattá formálódik. A belsõ és a külsõ finanszírozók meghozzák döntésüket az erõforrások hozzárendelésérõl és a konkrét finanszírozási technikákról.

5. Megvalósíás és monitiring/kivitelezés

A realizálási folyamatok követése áll a középpontban, miközben a tervezetektõl való eltéréseket is regisztráljuk az elõrehaladás ellenõrzés keretében. Az erre épülõ eltérés elemzések alapján a szükséges korrekciós beavatkozások elõkészítése, végrehajtása.
A projekt nyomon követhetõsége érdekében szükséges a projekt teljes körû dokumentálása. Nagyon fontos, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentum, levelezés, találkozók jegyzõkönyvei, beszámolók, jelentések, szakmai anyagok, partnerekkel kötött megállapodások, egyéb szerzõdések, publikációk stb. iktatásra kerüljenek. Ez egyrészt az esetlegesen felmerülõ vitás kérdések kezelésében nyújthat egyértelmû segítséget, másrészt a projekt külsõ szerv által végzett ellenõrzésekor biztosítja, hogy minden szükséges dokumentum kéznél legyen.
A monitoring, más szóval nyomon követés (elõrehaladás elemzés), amely folyamatos információgyûjtést és elemzést jelent az ellenõrzés és a döntéshozatal elõsegítésére, a megvalósítás közben felmerülõ problémák leküzdésére. A monitoring a mindennapi menedzsment része. Lényege, hogy a tényleges folyamatokat összehasonlítja a tervben foglaltakkal, az erõforrásokra, tevékenységekre és az eredményekre összpontosítva. A folyamatos nyomon követés folyamatos visszacsatolásokat jelent, amelyek ismeretében idõrõl idõre rugalmasan módosítani kell az eredeti elképzeléseket, fejleszthetõek a gyenge pontok, pótolhatók bizonyos hiányzó elemek, illetve felhívhatják a figyelmünket olyan veszélyekre, amelyeket így idõben elkerülhetünk.

hirdetes

6. Záró értékelés/lezárás

A megvalósítás utáni elszámolási és utóértékelési fázis. Kiemelt eleme a disszeminációs hatástanulmányok elkészítése és a fenntarthatóság feltételeinek biztosítása.
Az értékelés szerepe annak megállapítása, hogy a projekt elõrehaladása a tervezettek szerint alakul-e, illetve történtek-e változások. Értékelni csak úgy lehet, ha elõre rögzített mutatókkal, un. Indikátorokkal rendelkezünk, más szóval, ha van mihez viszonyítanunk. Ezért már a projekt elõkészítésekor érdemes olyan egységes értékelési szempontrendszert, sikerkritériumokat és egységes értékelési módszereket kidolgozni, amelyek viszonyítási alapot biztosítanak az értékeléshez. Az értékelést a projekttevékenységek szerves részeként a projektmunka egészére ki kell terjeszteni és mind az egyes feladatok befejezését követõen, mind a projektszakaszok lezárásakor elvégezni. Az értékelési feladatokhoz is érdemes hozzárendelnünk a határidõket és felelõsöket.
A projekt lezárásakor a teljes projektciklus értékelését kell elvégezni, mind szakmai, mind menedzsment szempontból. Itt kerülhet sor az elért eredmények azonosítására, annak megállapítására, hogy a projektben kitûzött célok megvalósultak-e, illetve ha részben vagy teljes mértékben elbukott a projekt, annak mi volt az oka. A projekt értékelésekor összegezni kell a megszerzett tapasztalatokat, illetve meg kell vizsgálni, hogy az egyes résztvevõk (személyek és intézmények) projekttel szembeni elvárásai beteljesültek-e.
Az ötlettõl a megvalósításig terjedõ teljes tevékenység láncolat áttekintése a cél. Annak tükrében, hogy minden egyes projekt mozzanatot minõsíteni is kívánunk.

Honlapkészítés online marketing tanácsadó segítéségvel? A hatékony honlapkészítés titka az online marketing tanácsadás alapján készülõ honlap!

Kérje ajánlatunkat itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

beszerzés

Szűkebb értelemben a termeléshez szükséges anyagok, segédanyagok stb. megvásárlását... Tovább

infrastruktúra

<szervezet> egy szervezet mûködéséhez szükséges feltételek, berendezések és... Tovább

Tovább a lexikonra