notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!
Máté Balázs online marketing asztali

Szakdolgozat készítés I.

Szakdolgozat készítés I.

hirdetes

Iratkozz fel Te is Youtube csatornánkra, kattints az alábbi YOUTUBE ikonra! 

 

 

 

A tanulmányok lezárásáról, a szakdolgozatról, a komplex záróvizsgáról és az oklevélrõl – a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat mellett – külön fõiskolai szabályzat nem rendelkezik. Éppen ezért a szakdolgozati témák meg-hirdetésének, illetve választásának; tartalmi és formai követelményeinek; védésének, bírálatának, értékelésének, a komplex záróvizsgák lebonyolításának általános szempontjait jelen Módszertani útmutató tartalmazza.

Honlapkészítés és online PR internet marketing tanácsadó segítéségvel?  A hatékony  honlapkészítés titka az online marketing tanácsadás alapján készülõ honlap! Kérje ajánlatunkat itt!

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Szakdolgozati témák meghirdetése, témaválasztás, konzulensek

 •  A szakdolgozati témák meghirdetése

 1. A hallgatónak a végzettségét igazoló oklevél (diploma) megszerzéséhez szakdolgozatot kell készíte-nie.
 2. A szakdolgozat témája olyan elméleti vagy gyakorlati feladat, amelynek megoldása lehetõvé teszi a képzési célokban megfogalmazott szakmai követelmények ellenõrzését.
 3. A szakdolgozati témákat és az adott témát jegyzõ belsõ konzulenseket a fõiskola tanszékei javaslatai alapján évente egy alkalommal, a komplex záróvizsga tervezett idõpontját legalább hat hónappal megelõzõen a Záróvizsga Központ (továbbiakban: ZK) hirdeti meg.

 • A szakdolgozati témák választása
 1.  A hallgató szakdolgozat-témát akkor kaphat, ha a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglalt köve-telményeknek eleget tett.
 2. A hallgatók az adott félévre meghatározott idõpontig kötelesek szakdolgozati témát választani.
 3. A hallgatók szakdolgozati témát elsõsorban a tanszékek által meghirdetett témák közül választhatnak azzal a feltétellel, hogy csak olyan téma választható, ahol a hallgató be tudja mutatni, hogy az ÁVF-en tanult hozzá legalább két tárgyat.
 4. A hallgatók maguk is javasolhatnak a szakirányuknak megfelelõ szakdolgozati témát. Az erre vonat-kozó kérelmet ugyanúgy kell bejelenteni, illetve jóváhagyatni, mint a meghirdetetteket. A kérelmek elfogadásáról a tanszékvezetõk javaslata alapján a ZK vezetõje dönt.
 5. hirdetes
 6. A témát kiíró tanszék nem utasíthat el hallgatót, ha a meghirdetett témák közül választ.
 7. A választott szakdolgozati téma módosítására a belsõ konzulens és a befogadó tanszék vezetõjének javaslatával ellátott, a Záróvizsga Központ vezetõjének benyújtott kérelem alapján van lehetõség. Eb-ben meg kell jelölni az eredeti és az új szakdolgozati témát, valamint a változtatás okát is. Ez alapján a Záróvizsga Központ vezetõje ellen jegyzi az új szakdolgozati téma kidolgozását.
  A szakdolgozati téma módosítása legkésõbb a szakdolgozat beadása elõtt 2 hónappal lehetséges. Márciusban államvizsgázók számára a megelõzõ október 1-je, júniusban államvizsgázók számára a megelõzõ február 1-je.
 8. A tudományos diákköri dolgozat elfogadható szakdolgozatnak, amennyiben a formai és tartalmi kö-vetelményeknek megfelel és a Tudományos Diákköri Tanács erre a megadott határidõig javaslatot tesz. A dolgozatok elfogadásáról, illetve átdolgozásuk szükségességérõl az illetékes tanszékvezetõ ja-vaslata alapján a ZK vezetõjének kell döntenie.
 9. Általában egy témát egy hallgató dolgozhat ki, de kivételes esetben a Záróvizsga Központ vezetõje, a témát kiíró tanszék(ek) egyetértésével, két vagy három hallgató részére közös téma együttes kidolgo-zását engedélyezheti. A közös szakdolgozat bevezetõjében a szerzõknek jelezni kell, hogy ki melyik részét írta a mûnek. Az ilyen dolgozat esetében az egyes szerzõtársaknak a saját részük vonatkozásá-ban teljesíteni kell a terjedelmi korlátok minimumát. A szerzõtársaknak a záróvizsgán az egész dol-gozatot kell egyenként megvédeni.
 10. hirdetes
 • Konzulensek

 1. A tanszékek a szakdolgozat elkészítésének segítésére konzulenst jelölnek ki. Konzulens lehet a fõis-kola, illetve további felsõoktatatási intézmény oktatója, kutatója, valamint felsõfokú végzettségû gya-korlati szakember.
 2. A konzulens feladatai: a szakdolgozó munkájának szakmai és módszertani irányítása, segítése; meg-felelõ szakirodalom ajánlása; ötletek, javaslatok; a munka ütemezése.
 3. A konzulens köteles legalább öt alkalommal a hallgató rendelkezésére állni. A konzulens az igénybe vett konzultációs alkalmakról konzultációs lapot tölt ki, melyben jelzi a konzultáció idõpontját, tár-gyát, illetve az adott feladatot, valamint legfontosabb észrevételeit.
 4. A konzultációt kötelezõ igénybe venni a munka megkezdésekor, a nyers kézirat elkészültekor és a szakdolgozat köttetésre történõ leadása elõtt.
 5. A konzultációs lap lezárásakor a belsõ konzulens nyilatkozik arról, hogy a szakdolgozatot védésre al-kalmasnak tartja, és ezt aláírásával igazolja.

  Honlapkészítés és online PR internet marketing tanácsadó segítéségvel?  A hatékony  honlapkészítés titka az online marketing tanácsadás alapján készülõ honlap! Kérje ajánlatunkat itt!

Forrás:

hirdetes

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Hasznos volt számodra ez a cikk?

Mondd el mennyire!

Szavazatok száma: 119

Átlagos értékelés: 4.9

Szótár

átsorolás

nem megfelelõ termék fokozatának módosítása, hogy az az eredetitõl eltérõ... Tovább

környezet

környezet  A szervezet közvetlen környezete,amelyben az működik, beleértve a levegőt, a... Tovább

Tovább a lexikonra