notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Pályázati felhívás a gazdálkodás eredményességét segítõ ismeretátadás céljára igényelhetõ támogatásokra

hirdetes

Pályázati felhívás a gazdálkodás eredményességét segítõ ismeretátadás céljára igényelhetõ támogatásokra

Pinterest logo

KÖVESS MINKET

PINTERESTEN

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kedvezõ pályázati lehetõséggel segíti az agrár szakképzettséget oktató intézményeket, illetve az agrár szakágazatai kiadványok megjelenését. A pályázat fõképp az agrártárgyú konferenciák szerevezõinek, szakismereti anyagok kiadóinak, illetve az agrárképzést folytató közoktatási és felsõoktatási intézményeknek lehet fontos támogatási forma céljaik megvalósításában. Benyújtási határidõ: 2005. október 14.

Pályázatok megírására, kérje ajánlatunkat itt!

Információ az AVOP GVOP SZVP HEFOP és egyéb pályázatok írásáról

1) A pályázat két fõ prioritása a következõ:

I. A megyei földmûvelésügyi hivatalok (továbbiakban: FM Hivatalok) hatáskörébe tartozó támogatási célokra:

a) szakképesítést adó - iskolarendszeren kívüli - képzés költségeinek részbeni megtérítésére

b) szakmai rendezvények költségeinek részbeni megtérítésére
 
II. A minisztérium hatáskörébe tartozó támogatási célokra:

a) szakmai kiadványok elõállítási és megismertetési költségeinek támogatására

b) a regionális-, körzeti- és szakmai szaktanácsadási központokban folytatott koordinációs- és/vagy szaktanácsadási tevékenység és az ahhoz szükséges feltételek megteremtésének támogatásához kapcsolódó meghívásos pályázat tartalmi követelményeit és támogatási feltételeit -figyelemmel a kedvezményezettek miniszteri rendeletben, vagy közleményben meghatározott körére - az érintettek közvetlenül kapják meg.

2) Támogatásban nem részesíthetõ

Nem nyújtható be pályázat olyan rendezvény és kiadvány támogatására, amelynek célja a pályázó, vagy a vele üzleti kapcsolatban lévõ gazdálkodó szervezetek reklám tevékenysége, kereskedelmi forgalmának növelése, és/vagy szervezeti híreinek terjesztése.

Nem nyújtható be pályázat napilapok, hetilapok, folyóiratok, termékismertetõ reklámanyagok, valamint elméleti tudományos kutatások, disszertációk, vizsgálatok zárójelentése változatlan formában történõ megjelentetésének támogatásához.

A megvalósulást követõen (kiadvány megjelenése, rendezvény, képzési program elkezdése) pályázat útján támogatás igénylésére nincs lehetõség. Ennek megfelelõen a pályázatokat - az elbírálásra biztosított idõtartam figyelembevételével - a tervezett megvalósítás idõpontja elõtt legalább 30 nappal célszerû benyújtani.
 
3) A támogatás jellege

hirdetes

A támogatás formája vissza nem térítendõ állami támogatás.

4) A támogatás mértéke és összege

a) A szakképesítést adó tanfolyamok esetében a támogatás az FM Hivatal által elfogadott költségeknek legfeljebb 50%-a lehet, a támogatás összege azonban - a tanfolyam óraszámától függõen - nem haladhatja meg az alábbi normatívákat:

Összes óraszám Maximum támogatás (eFt/tanfolyam)

201-250  900

251-300  1000

301-350  1100

351-400  1200

több, mint 400 1300

A szakképesítést adó képzés keretében szervezett "mezõgazdasági vállalkozó" (OKJ: 32 6201 02) és "aranykalászos gazda" (OKJ: 32 6201 01) tanfolyamok esetében a támogatás az FM Hivatal által elfogadott költségeknek legfeljebb 75%-a lehet. A támogatás összege azonban nem haladhatja meg a fenti normatíva másfélszeresét.
 
b) A szakmai bemutatók, rendezvények esetében a támogatás az FM Hivatal által elfogadott költségek legfeljebb 50%-a lehet. 

c) A szakmai kiadványok esetében a támogatás a minisztérium által elfogadott költségeknek legfeljebb 50%-a lehet. Az támogatás összege a kiadvány terjedelmének figyelembe vételével nem haladhatja meg az alábbi normatívákat:

Támogatás összege max. (eFt/ív)
Terjedelem (ív*)

1-51  100
5,1-10  80
10,1-15  70
15,1-20  60
20,1<  50

*1 ív= 40 000 betûhely (20-22 gépelt A4-es oldal)
 
5)     A támogatás igénylésére, pályázat benyújtására jogosult

A pályázat benyújtására csak az jogosult, aki a 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet alapján szerepel az ügyfélregisztrációs rendszerben, valamint megfelel az alábbi feltételeknek:

a)   A szakképesítést adó képzés tekintetében pályázat benyújtására jogosult olyan agrár képzést folytató közép-, vagy felsõoktatási intézmény, amely szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §-ban meghatározott nyilvántartásban.

b) ,A szakmai bemutatók, rendezvények tekintetében pályázat benyújtására annak szervezõje jogosult.

c) A szakmai kiadványok tekintetében pályázat benyújtására olyan kiadó jogosult, amely megfelelõ kiadói és terjesztõi háttérrel rendelkezik és ezt a pályázatában be is mutatja. Legfeljebb három szerzõi ív terjedelmû, nyomdai elõállítású szakmai kiadvány támogatásához kiadói tevékenységgel rendelkezõ egyéb szervezet is jogosult pályázat benyújtására.

hirdetes

d) A szakképesítést adó képzés jogcímre benyújtott pályázatban be kell mutatni a pályázónak az indítani kívánt képzéshez kapcsolódó eddigi tevékenységét. Pályázni csak olyan programokkal lehet, amelyeken a résztvevõk száma minimum 25 fõ, de legfeljebb 40 fõ.

6) A pályázat benyújtásának, és a programok megvalósításának határideje

Ezen pályázati felhívás alapján a pályázatok 2005. október 14-ig nyújthatók be, olyan szakképesítést adó tanfolyamok, szakmai rendezvények, kiadványok támogatására, amelyek 2006. március 31-ig megvalósulnak, ill. megjelennek. (Kivételt képeznek ez alól azok a tanfolyamok, amelyek esetében jogszabály - évszakhoz kötöttség miatt - ettõl eltérõ vizsgaidõpontot határoz meg. Ebben az esetben is a tanfolyamnak 2006. március 31-ig be kell fejezõdni, a vizsga azonban elhalasztható a jogszabályban elõírt idõpontra.)

7) A pályázat elbírálásának rendje

Az elbírálás során azok a pályázatok élveznek elõnyt, amelyek az alábbi prioritásokhoz kapcsolódnak:
-     EU KAP megvalósítása
-     fenntartható mezõgazdaság
-     biogazdálkodás
-     hungarikumok
-     alternatív gazdálkodási és jövedelemszerzési lehetõségek.
 
A szakmai kiadványok elbírálása során elõnyt élveznek továbbá azok a pályázatok, amelyek az alábbi prioritásokhoz kapcsolódnak:

-   hiánypótló (az utóbbi 3 évben nem jelent meg e témáról kiadvány),
-   vállalkozásbarát (gyakorlati mezõgazdasági, vidékmegtartó, munkahelyteremtõ, versenyképességet erõsítõ),
-   fenntartható mezõgazdaság (agrár-környezetvédelem, NATURA program, stb) témájával foglalkozik.

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

marketing alapstratégia

A vállalat vagy a stratégiai üzleti egységek céljainak kitűzése és azon eszközök hosszabb... Tovább

vevõi megelégedettség

a vevõ észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevõ követelményei ... Tovább

Tovább a lexikonra