igazolás (verifikálás)


igazolás (verifikálás)

 

annak megerõsítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az elõírt követelmények teljesültek

1. MEGJEGYZÉS: Az "igazolt" (verifikált) kifejezést az ennek megfelelõ állapot megjelölésére használják.

2. MEGJEGYZÉS: A megerõsítés tartalmazhat olyan tevékenységeket, mint pl.:

•  alternatív számítások végzése,

•  új terv elõírásának összehasonlítása egy hasonló, bevált terv elõírásával,

•  vizsgálatok és bizonyítások végzése, valamint

•  dokumentumok átvizsgálása ezek kiadása elõtt.


címkék: