audit


audit

 

auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek

MEGJEGYZÉS: A belsõ auditot, amelyet néha elsõ fél által végzett auditnak is neveznek, maga a szervezet végzi, vagy az õ megbízásából végzik belsõ célokra; ez lehet az alap a szervezet számára ahhoz, hogy megfelelõségi nyilatkozatot tegyen.

A külsõ auditok azok, amelyeket általában "második", vagy "harmadik fél által végzett audit"-nak neveznek.

Második fél által végzett auditokat olyan felek hajtanak végre, amelyek érdekeltek a szervezetben, például annak vevõi, vagy általuk megbízott más személyek.

Harmadik fél által végzett auditokat külsõ, független szervezetek hajtanak végre. Az ilyen szervezetek tanúsítványt adnak, vagy bejegyzést (regisztrálást) vezetnek például az ISO 9001, vagy az ISO 14001 követelményeinek való megfelelõségrõl.

Ha a minõségirányítási és a környezetközpontú irányítási rendszert együtt auditálják, ennek a neve "együttes audit".

Ha két, vagy több auditáló szervezet egyetlen auditálás alatti szervezet auditját együttmûködésben végzi, ennek neve "közös audit".


címkék: