notification icon
Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel értesítéseinkre!

Széchenyi Kártya

hirdetes

Széchenyi Kártya

Facebook logo

KÖVESS MINKET

FACEBOOKON

A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. A cél az, hogy a pályájuk kezdetén lévõ, de legalább már egy éve mûködõ vagy akár már régóta tevékenykedõ kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerûsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelõ hitelhez jussanak.

Aktuális pályázatok itt!

Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

A hitelkeret megnyitásakor a vállalkozók egy MasterCard Standard típusú bankkártyát kapnak, mellyel bárhol, bármikor igénybe vehetik a részükre megnyitott hitelkeretet fizetés, vásárlás, vagy készpénz felvétel céljára, anélkül, hogy ezen fizetési tranzakciók miatt külön el kellene menniük a számlájukat vezetõ bankfiókba. A Program gyors forráshoz jutást biztosít és nem szükséges saját erõ felmutatása, valamint a hitelkeret szabadon felhasználható.

Igénybe vevõk köre

 A Széchenyi Kártya igénylésére a 2004. évi XXXIV. Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerint az alábbi feltételeknek megfelelõ vállalkozások jogosultak:

Egyéni Vállalkozók

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon személyek vehetnek részt, akik az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2.§-a alapján egyéni vállalkozónak minõsülnek, tehát minden olyan természetes személy, aki
- egyéni vállalkozói igazolványa alapján vállalkozási tevékenységet végez,
 - az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelõzõ jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedõnek minõsül,
- külön jogszabály alapján szociális szolgáltató tevékenységet vállalkozói engedély birtokában végzi,
- külön jogszabály rendelkezései szerint egyéni egészségügyi vállalkozó,
- külön jogszabály rendelkezései szerint magán-állatorvosi tevékenységet folytat.

Társas Vállalkozások

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban továbbá részt vehetnek olyan társas vállalkozások, amelyek a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény alapján
- közkereseti társaság, (kkt)
- betéti társaság (bt)
- korlátolt felelõsségû társaság (kft)
- részvénytársaság (rt) formában mûködõ gazdasági társaságok,
valamint a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. és az új szövetkezetekrõl szóló CXLI. törvény alapján mûködõ 
- szövetkezetek

Szervezeti tagság

A Széchenyi Kártya Konstrukcióban azon Vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek. Ezek a Vállalkozások az egyszeri 15.000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket.
Amennyiben a Vállalkozás tagja vagy a Széchenyi Kártya igénylésével egy idõben tagjává válik valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének nem kell regisztrációs díjat fizetnie. Egyéb a Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezet (Társult Szervezet) tagjainak 7.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni.

hirdetes

Kizáró feltételek

A Vállalkozás nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban és kérelmét a KA-VOSZ Rt. nem fogadja be illetve elutasítja, ha a kártyaigénylés benyújtásának idõpontjában
- a Vállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma több mint 250 fõ.
- a Vállalkozás éves nettó árbevétele a kártyaigénylés benyújtásának idõpontjában vagy az azt megelõzõ évben nagyobb mint 40 millió euró, vagy mérlegfõösszege meghaladja a 27 millió euró összeget.
- az állam, az önkormányzat vagy olyan vállalkozás, mely a fenti két feltételnek megfelel (azaz nem kis- és középvállalkozás) tulajdoni részesedése a kártyaigénylõ Vállalkozásban - tõke vagy szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
- a Vállalkozás devizakülföldi.
- a Vállalkozásnak 30 napon túl lejárt köztartozása van.
- a Társas Vállalkozás ellen csõd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás folyik.
- a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.
- a Vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység folytatásához elõírt hatósági engedélyekkel.
- a Társas Vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték.
- a Vállalkozásnak lejárt, hitel-, kölcsönszerzõdésbõl vagy bankgarancia szerzõdésbõl eredõ tartozása áll fenn.
- a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást folytatott és elmarasztaló határozatot hozott a Vállalkozás ellen, és az elmarasztalt állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás nem korrigálta.
- a Vállalkozás megszegte a Széchenyi Kártya igénylését megelõzõ három éven belül kötött, pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó, támogatási szerzõdés valamely rendelkezését.
- a Vállalkozás az alábbi tevékenységek egyikét folytatja fõtevékenységként:
- fegyver- és lõszergyártás (TEÁOR 29.60),
- szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 92.71),
- pénzügyi tevékenység (TEÁOR 65-67).
- vasúti szállítás (TEÁOR 60.1)
- csõvezetékes szállítás (TEÁOR 60.3)
- vízi szállítás (TEÁOR 61)
- légi szállítás (TEÁOR 62)
- mezõgazdaság, vad- és halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02 és 05)

hirdetes
- a Vállalkozás kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végez
- ha a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevõként vagy kezesként az igénylés benyújtásának idõpontjában már részt vesz, kivéve ha a hitelfelvevõ Vállalkozás a hitelkeret módosítása vagy a futamidõ meghosszabbítása céljából adja be igénylését
- ha az elmúlt 12 hónapban valamely Bank a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében kötött hitelszerzõdését nem fizetés miatt felmondta és a tartozás összege a felmondástól számított 20. napig visszafizetésre került.
- ha az elmúlt 12 hónapban valamely Bank által a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében nyújtott hitele lejárt vagy a hitelszerzõdést a Bank nem nemfizetés miatti egyéb okból felmondta és a tartozás összege a lejárattól számított 30. napig visszafizetésre került.
- ha a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevõként vagy készfizetõ kezesként korábban részt vett, és a Bank a hitelt felmondta, és a tartozás összege a felmondást követõ 20. napig nem térült meg, illetve ha az ilyen hitel lejárt vagy a Bank a hitelszerzõdést nem nemfizetés miatti egyéb okból felmondta és a lejáratot követõ 30. napig a tartozás összege a Bank részére nem térült meg.
- ha a kártyaigénylést megelõzõ 6 hónapon belül 50 % vagy annál nagyobb mértékû tulajdonos-váltásra került sor, kivéve ha a hitelfelvevõ Vállalkozás a futamidõ meghosszabbítása céljából adja be igénylését, vagy ha a tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása miatt került sor.
- ha a Vállalkozás a készfizetõ kezességvállalási kérelem benyújtásának idõpontjában nem felel meg a Hitelgarancia Rt. üzletszabályzatának.

A hitel összege

Az 500 ezer Ft-tól 25 millió Ft összegig terjedõ folyószámla hitelkeretet a programban résztvevõ kereskedelmi bankok biztosítják (OTP, MKB, Postabank, Takarékbank, Volksbank).

A hitel futamideje

Maximum 1 év, de a lejárat után ismét meghosszabbítható.

A hitel kamata

3 havi BUBOR+4 %+0,8 % (támogatással, megközelítõleg 10 %)

A hitel biztosítéka

Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezõ Európai Unió tagállam-állampolgár magánszemély készfizetõ kezességvállalása szükséges.

Aktuális pályázatok itt!

Pályázatírás szolgáltatásunkról itt olvashat!

Pályázatfigyelés szolgáltatásunk feltételei itt!

Forrás:

Ha tetszett ez a cikk, oszd meg ismerőseiddel, kattints ide:

MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS MEGOSZTÁS

Ezek is érdekelhetnek

hirdetes

Szótár

beszerzés

Szűkebb értelemben a termeléshez szükséges anyagok, segédanyagok stb. megvásárlását... Tovább

etnocentrikus marketingstratégia

A belföldi piac felsőbbrendűségét feltételező, s az ott folytatott marketingtevékenységet... Tovább

Tovább a lexikonra